Magyar - English

magyar english type
ellenszer, orvosság remedy
felforgat, átkutat rummage
hús, test flesh
korcsolyapálya ice rink
marhahús beef
mintha as if
szárnyas fowl
zamatos racy
_ig until
-ba, -be into
-be in
-ig till
-ra, -re, felé onto
-val kezdődő beginning with
-val, -vel by
... állítja a mércét set the standart
...vagyok I'm...
(as) right as rain tök rendben
(banán)bundában, bundás fritter
(bele)akaszkodik cling verb
(disznó)zsír lard
(fel)villanó flashing
(fizetési) mérleg balance sheet
(i.e.) Kr.e. BC before Christ
(jellem)ábrázolás portrayal
(kéz)ügyesség dexterity
(ki)cserél to exchange
(külső) héj skin
(meg)hámozni to peel, -ed
(meg)kötött bound
(meg)mos wash verb
(meg/ki)próbálni vmit to have a go
(not) give a monkey (rá se) bagózni
(okirat)hamisítás forgery noun
(rák) betegség cancer
(skin)graft átültetés
(szabadon) engedni/ereszteni to release, -d
(szét)terít stretch out
(szét)tör(ik),szünet break verb
(zsírban) süt to fry, -ied
@ at
– beoszt, kidolgo map out
– kijelöli vmi határait (saját határaimon be stake out – kijelöli vmi határait (I was on
– körülírás roundabout
1 one numeral
1 font quid
10 ten numeral
11 eleven numeral
12 twelve numeral
13 thirteen numeral
14 fourteen numeral
15 fifteen numeral
16 sixteen numeral
17 seventeen numeral
18 eightteen numeral
19 nineteen numeral
2 two numeral
20 twenty numeral
3 three numeral
3 fogásos étkezés three-course meal
4 four numeral
5 five numeral
5 év börtön a nickle
50 km/h-val menni do 50 km/h expression
6 six numeral
60 km/h sebességgel megy to drive at 60 kilometre an hour
7 seven numeral
8 eight numeral
9 nine numeral
a its
a their
Ő (låny) a baråtom She is my friend.
a bal oldalon on the left
a család fekete báránya the black sheep of the family
a cselekmény kezdőik vhol... the plot is set in...
a cselekmény kezdőik vhol... the story is set in...
a cselekmény történik vhol... the action takes place in...
a fényképen in the photo(graph)
a fiúk the boys
a határ, ami fölött már nem élnek meg a fák timberline
a hét napjai days of the week
a jelen present
a jobb oldalon on the right
a kertben in the garden
a kocsi benzinnel megy a car runs with petrol
a kocsi elején... at the front of the car...
a kurva életbe bugger
a kutya the dog
A légynek sem tudna ártani He would not say boo to a goose expression
Ő Lehel. Hi is Lehel.
a létesítmény területén premises
Ő Lili. She is Lili.
a madarak csiripelték a little birdie told me!
A másik hiánya csak még lángolóbbá teszi a szerelm Absence makes the heart grow fonder other
a miénk ours
a modern élet hajszája the strain of modern life
a múlt past
A nevem Anna de az emberek Panninak szólítanak. My name's Ann, but people call me Panni. expression
A nevem... My name's... expression
a sarkon on the corner
a szavakat the words other
a szerencse forgandósága, viszontagságok ups and downs
a tanárnők megszólítása az iskolában Miss
a te ...-(i)d, a ti ...-(i)tok your
A te szobád az 1-es. You're in room 1. expression
a tiéd yours
a többi másik the other sg
A tudás hatalom Knowledge is power expression
a világ minden részéről from around the world
a, az the
öltöző szoba cloak room
Ăśt five
abalak window noun
abbahagy give up verb
abbahagy knock sg on the head
abbahagy sign off
abbahagy, eldob, letesz discard verb
abbahagy, szünetel cease verb
ábécé alphabet
ablak window
ablaktörlő windscreen wiper
ablaktörlő windshield wiper
ablaktörlő windscreen wipers
abrak fodder
abrak, takarmány fodder
Ábrándozó természet He has his head in the cluds expression
ábrázol to depict
ábrázol depict
abszolút sheer
abszolút! not half!
acél steel
act on igazodik vmihez
acute átható
ad give verb
ad, behódol to yield
ad, biztosít provide
ad, kézbesít to deliver
ad,adott give,gave,given
adag portion
adag (étel) serving
adag, dózis hit
adalékanyag additive
ádáz, heves fierce
addiktológus addictologist noun
adni give verb
adni to give, gave, given verb
adóbevétel tax revenue
adócsalás tax evasion
adóemelés tax incentive
adófizető taxpayer
adok vagy kapok(csokit vagy csínyt) trick or treat
adomány grant
adományoz, letétbe helyez bestow
adószakértő tax auditor
adót kivet, előír, becsap impose verb
adott gave verb
advertisement hirdetés noun
ág branch
ág bough
ág sprig
ágaskodik, büszkén jár-kel prance verb
aggály, lelkiismeret furdalás qualm noun
agglegény bachelor noun
aggodalom, gond concern noun
aggódik worry verb
aggódik valami miatt worry about something expression
aggódik, nyugtalankodik to be worried
aggodni to be warried
aggódni worry
aggódó anxious adjective
aggódó worried
aggódva, nyugtalanul apprehensively adverb
agresszió agression noun
agresszió aggression
agresszív bully
agresszív aggressive noun
agresszíven szembemászó in-your-face
agresszíven szembeötlő, képbe mászó in-your-face
agy brain
ágy bed
agyag clay noun
agyagedény, cserépárú pottery
agyar tusk
ágyas concubine noun
ágyhozkötött bedridden
ágynemű bed linen
agytakaro duvet
ágytakaró bedspread
ágyúgolyó cannonball
ágyúz mortar verb
ahogy ma a helyzet áll as it stands
ahogy tudom as far as I know expression
ahol where
ahonnan nincs visszaút point of no return
ajándék present
ajándék lónak ne nézd a fogát beggars cannot be choosers
ajándékbolt gift shop
ajánl recommend
ajánl to recommend
ajánl offer verb
ajánl, csomagol, szállást ad, kitervel put up
ajánl, kínál bid
ajánlani to offer verb
ajánlani, önként felajánl, jelentkezik to volunteer, -ed
ajánlat offer noun
ajánlat tender
ajánlatos, tanácsos advisable adjective
ajánlatot tenni make an offer expression
ajánlatot tesz, ígér bid (offer) verb
ajtĂł door
ajtó door noun
ajtószárny wing
akadály drag
akadály bar
akadály impediment noun
akadály obstruction
akadály, csalódás setback
akadályoz, gátol impede verb
akadékoskodás, habozás demur noun
akadémia akademy noun
akár...akár, vagy...vagy either...or
akarat volition noun
akaraterő willpower
akaratlanul unwittingly
akaratos, csökönyös stubborn
akaratos, makacs headstrong
akaratos, önfejű headstrong adjective
akarni to want verb
akarni want verb
akaszt, lóg, felakaszt hang verb
akasztófa gallows
akasztófa, állvány, emelvény scaffold noun
akasztós szekrény hanging wardrobe
akciófilmek action films
aki who
Akkor a vonaton vagyok. I'm on the train then.
aktuális események műsora current affairs programme
akut, heveny acute
alacsony low adjective
alacsony zsírtartalmú low-fat adjective
alagút tunnel noun
aláhúz underline verb
aláhúzni underline
aláírás, szignó John Hancock
aláíró subscriber noun
alairt signed
alak, faszi bloke
alak, forma shape
alakul to work out
alakul cope
alámerül to dive
alámerülés immersion
alamizsnának odave throw someone a bone
alamizsnának odavet throw someone a bone
alany subject
alap footing
alapelv principle
alapító founder
alapítvány foundation
alapjában véve substantially
alaplap, lambéria baseboards
alapos thorough
alapos, egységes solid
alaposan thoroughly
alaposan megnéz get an eyeful
alaposan megvizsgál scrutinize verb
alaposan tanulmányoz egy tárgykört read up a subject
alapoz ground verb
alapvető indispensable
alapvető ultimate
alapvető basic
alapvető emberi szükséglet basic human needs
alapvető, fontos, jelentős significant
alapvető, kezdetleges rudimentary adjective
alapvető, sarkalatos, fémjelzés hallmark adjective
alapvetően, lényegében basically adverb
alárendel subsume verb
alárendelés subordination noun
alárendelő összetett mondat complex sentence
alárendelt mellékmondat subordinate clause
alátámaszt, megerősít underpin verb
alatt beneathh adverb
alatt under
alatt, alá under
alatt, alá (átvittebb) belav
alatt, közben during
alattomos underhand
alattomos, alamuszi sly, shifty, sneaky adjective
alávaló despicable
alávaló, aljas, hitvány abject
alázatos subservient
alázatos meek
alázatosan, szelíden meekly adverb
albérlő roomer noun
album album noun
áldomás pledge
áldott bless
áldozat victim
alig slim
alig slight
alig barely
alig slightly
alig hardly
alig scarcely
alig észrevehetően inconspicuously adverb
alig, majdnem narrowly
alig, szűkösen, éppen hogy barely
aljas low-down
aljas vile
aljas, fukar mean adjective
alkalmanként occasionally
alkalmas suitable
alkalmas competent
alkalmas, képes, rátermett able
alkalmas, megfelelő eligible adjective
alkalmas, megfelelő, jó parti eligible adjective
alkalmatlanság ineptitude
alkalmatlanság, kellemetlenség inconvenience
alkalmaz apply verb
alkalmaz employ verb
alkalmaz, bérel hire verb
alkalmazásban állók listája payroll
alkalmazható applicable
alkalmazkod supple
alkalmazkodik to adapt
alkalmazkodik, illeszkedik suite verb
alkalmazkodó easy-going adjective
alkalmazott employee
alkalmazott employer
alkalmazott applied
alkalmazott, dolgozó employee
alkalom occasion
alkalom opportunity adjective
alkalomszerűen, mellékesen in a relaxed way
alkony, szürkület nightfall
alkotni to create verb
alkotni, fogalmazni to compose, -d
alku bargain noun
alku, mennyiség, bánásmód deal noun
alku, üzlet bargain noun
alkudozni bargain verb
alkuszik, üzletet köt bargain verb
áll stand verb
áll (testrész) chin
állam realm
állami state-run,public
állami state
állami iskola state school
államosítás secularization noun
állampolgári hűség, kötelezettség allegiance noun
államvizsga state exam noun
állandó constant
állandó, megszokott, szabvány stock adjective
állandóan all the time
állandóan always
állapot condition noun
állapot, helyzet plight
Állás Job
állásfoglalás, hozzáállás, helyzet stance noun
álláslehetőségek career opportunities
állást foglal, ellenáll take a stand (against/on)
állat animal
állatgondozó zookeeper
állatkereskedés pet shop
állatkert zoo
állatok animals
állatorvos vet
állít claim
állít assert
állít alleg
állít,odaállított,állított stood verb
állítás allegation
állítólag allegedly
Állj fel Stand up expression
állj fel stend up
Állj fel! Stand up
állj! ease all/up!
állni to stand, stood, stood verb
állni stand verb
állóképesség stamina noun
állomás station
állt stood verb
állva tapsolás standing ovation
állványzat scaffolding
alma apple noun
almĂĄs pite apple pie
álmodik dream verb
álmodni dream
álmodozó dreaming
álmosság sleepiness adverb
álom dream
álomittas, álmosító drowsy
álruha disguise
álruha, elváltoztatás disguise
alsó rész underneath
also tagozat junior section
alsóbb osztályba sorol, lefokoz demote
alszik to sleep verb
alszik sleep verb
Alszik,mint a bunda It is sleeping like a log expression
általában usually adverb
általában normally
általában in general
általában, elvben in principle
általános iskola groundschool noun
általános iskola primary school noun
általános, nemi generic adjective
alternatív energiaforrás alternative power source
aludni sleep
aludt slept verb
alufólia silver-foil
alulról szagolja az ibolyát pushing up daisies
alvilág underworld
amatőr, kezdő noob
ambíciózus ambitious
amennyiben insofar as other
amennyire as far as adverb
amenyiben provided other
amerikai áfonya huckleberry
ami which
ami azt illeti was A anbelagt
ami után, mire, ennek következtében whereupon adverb
ami,amely which
amíg whereas other
amíg where as
amíg as long as/so long as
amíg until
amig lemegy a nap until the cows come home
amikor ... leszel by the time I'm...
amint as soon as
amint, éppen as expression
ámít, becsap put off
ampulla, fiola vial
analfabéta illiterate
angol English
angol(ember) Englishman noun
angolkór rickets
angolul in english other
angyal angel noun
annak a... azé its
annak ellenére Even though
annak ellenére in spite of
annak ellenére, mindazonáltal nonetheless
antenna aerial
antik, régi, ősi ancient
antiszociális anti-social
antiszociális hater
anyag, dolog, vacak stuff
anyagi, materiális corporeal adjective
anyagiak, szükséges összeg wherewithal! noun
anyai ágon on our mother s side
anyai, anyai ági maternal
anyák napja mothers day
anyakönyvi hivatal registry office
anyakönyvvezető registrar
anyaméh womb
anyanyelv native language
anyanyelv first language
anyaság maternity
anyasági segély maternity allowance
anyós mother-in-law noun
apáca nun noun
apák napja fathers day
apátság abbey
ápolás, tisztántartás grooming
ápoló nurse
ápoló a nurse
após father-in-law noun
aprít tochop
apró subtle
apró kényeztetés, kedveskedés treat
apró, finom subtle
apróhírdetés small ads
aprólékos meticulous
aprópénz coins
aprópénz coin noun
ár price noun
ár ellen upstream
araanybarna haj auburn hair expression
áradás flooding
áradozik valakiről go into raptures oves sy expression
áramkimaradás power-cut noun
áramkör circuit
áramlik to spread
arány, hányad proportion
aranybarna auburn adjective
aranyhajú kisleány goldilocks
aranylakodalom golden wedding anniversary
aranyos cute adjective
aranyoz, díszít gild verb
aránytalanul disproportionately
arasz, időtartam span noun
aratás harvest
arc face noun
arc-,szemfestek make-up
arc, csóka peep
archeológia archeology noun
arcvonás feature
árfolyam exchange rat
ármánykodó intriguing
árnyal tinge
árnyék shadow
árok ditch noun
árok, útszéle ditch
arra az esetre in case
ártalmatlan innocuous
ártani valakinek do harm expression
árucikk commodity noun
áruház department store
áruk, termékek, gazdasági javak goods noun
árukészlet értékpapír stock
árulás treason noun
árulás, hűtlenség treachery
árus monger
árusító bódé stall
árusítóbódé stall
áruszállítás transporting goods noun
árva orphan
árvaellátás orphan has benefit,support
árvaház orphanage
arviz seyl
árvíz flood noun
ás dig verb
ásít yawn verb
ásni to dig, dug, dug verb
ásó spade noun
ásványvíz mineral water noun
aszáj drought noun
aszály drought noun
aszály, szárazság drought
aszkéta austere
asztal table noun
Asztal Chairs
asztalos joiner
at first sight első látásra
át, keresztül across pronoun
át,túl over
átad to transmit
átad pass verb
átad, átruház hand over
átadás conveyance
átalagos várható élettartam average life expectancy
átalakít convert verb
átalakít transform
átalakít, újjáalakít, rendbehoz, kipofoz revamp
átalakítás alteration
átalakítás makeover
átbasz screw over
átépítés refurbishment
áteresztő permeable
átfed overlap
átfogalmaz, másképp mond rephrase
átfúr pierce
átfut scan
áthat, átjár pervade verb
átható pervasive adjective
áthidal bridge
áthúzni cross out
átitat steep
átjön vkihez to come around
átjönni come over expression
átkapcsol put through
átképezi magát retrain
átlag average
átlagos average
átlagos mean adjective
átlagosan on the average
átlátszatlan opaque adjective
átmegy a piroson picking cherries, run red light
átmeneti szállás temporary accommodation
átmenő,elégséges passes
átrendez redistribute
atruhaz tevcih et
átruház, átenged, kioszt assign verb
átszalad vkihez to pop round to sy
átszalad vkihez pop over to
átszállás change at
áttekint take stock of
áttekintés, felmérés survey noun
átterjed, kihat spin-off
áttetsző translucent adjective
attol fug it depends
attól függ it depends
Attól tartok I'm afraid
attól, azon thereon adverb
attrakció, kunszt stunt
átutal remit verb
átutalás bank transfer noun
átvágja az agyát con
átvált, kicserél, felvált exchange
átver valakit shining someone on
átverés scam
átveri, beviszi a málnásba take for a ride
átvesz, lefed cover
átvesz,átvállal take over expression
átvizsgálás revision
atyáskodó, patronáló patronizing
ausztrália őslakója aborigine
autó car
autó baleset car accident
automata wending-machine
automata vending machine
automata (ital, étel stb.) vending machine
autómentő tow truck
Autómosó Car wash
autós üldözés car chase
autóstoppal utazik hitchhike verb
autót kulcs nélkül beindítanii hot-wire
autóval by care noun
Autóval megy munkába. She drives to work.
avégből, hogy (azért, hogy) in order to sg
avoid megóv
az it
az is
az a... that
Az ő neve Lehel. His name is Lehel
Az ő Neve Lili. Her name is Lili.
az alma the apple
Az átok elszállt. The spell's over ! expression
az ég szerelmére! for crying out loud!
az egész világon around the world
az első sor the first line / row other
az első sorban ül to sit in the front row
Az ember csak arra gondol, aki vele van Out of head, out of mind other
Az ember hozzá hasonlókkal szeret lenni Birds of a fether flock together other
az én ...-(i)m my
Az én nevem ... My name is ...
az enyém mine
az EU Tanácsa, Európa Tanács Council of the European Union noun
Az iskolában At school
az osztályom my classroom noun
az tuti, hogy... bags
Az ügy jó úton halad. The matter is in quite good shape. expression
az van, ő van it is
az,azt,hogy that
azelőtt, előbb, korábban previously
azért anyway adjective
azért, hogy in order to
ázik, áztat soak
azok those
azonban however
azonkívül, ezenfelül besides
azonnal at once adverb
azonnal right away
azonnal promptly
azonnal straightaway
azonnal, rögtön immediately
azonnal, rögtön 2 instantly
azonnal,közvetlenül,rögtön immediately adverb
azonnal,máris,tüstént right away adverb
azonnali instant
azonnali instantaneous
azonnali, haladéktalan prompt
azonos hangzású,eltérő jelentésű szó homophone(s)
azonosítani to identify, -ied
azóta since that time
Ázsia Asia
azt állítják allege
Azta! Amindenit! Have it!
áztat soak verb
azután them
azután then adverb
azutáni, későbbi subsequent
ba, be, bele into
bab bean
baba doll noun
baba doll, puppet noun
baba baby noun
babakocsi buggy
babér bay
babona superstition
babrál tamper
bábu puppet noun
babusgat mollycoddle, cherish
backwards hátra,visszafele noun
bádog tin
bádogos tinker
bagoly owl
bágyadt, gyenge woozy
baj trouble
báj charm noun
baj, fájdalom sore
bájital potion noun
bájos charming adjective
bajusz moustache
bajusz mustache noun
bakancs boots
baki boo-boo
baki slip-up
baki, hiba, malőr hitch
bakizni fluff
baklövés blundering
baktat, vánszorog lumber verb
baktérítő tropic of capricorn
baktérium germ
bal left
bal oldalon on the left
bal oldalon on the left side
Bal oldalt On the left side
balek chump
baleset, sérült, sebesült, halott casualty
baleset, szerencsétlenség mishap
balfasz mug
ballag saunter verb
bálna whale
balra to the left
balra left noun
balsors, balszerencse mishap noun
balsors, bukás doom
balzsam, ír ointment
bámul gaze verb
bámul peer at verb
bámul stare
bámul, bambul stare
bámul, stíröl gawk at verb
bámulni to stare
bán valamit, törődik valamivel mind verb
ban, ben in
bánat, fájdalom, nyomorúság grief
bánat, szomorúság woe noun
bánatosság ruefulness
banda band
bank bank
bankár banker
banki alkalmazott/bankár banker
bankjegy banknote
bankkártya credit card noun
bánkódás repining
bankszámla bank account
bánt, elszomorít grieve
bár, habár although
Barack Peach
barangol, járkál to wander, -ed
barangol, járkál wander
bárány lamb
bárányhimlő chicken pox
baranyhus lamb
barát boyfriend
barát friend
barátnő girlfriend
Barátokat szerezni Make friends
barátságos friendly adjective
barátságot kötni to make friends
barátságtalan chilly adjective
barátságtalan, hűvös chilly
barátságtalan, sivár bleak
bárcsak if only other
bárka, uszály barge
barkácsbolt DIY shop noun
barkó, pajesz lambchops
bármi történjék, mindenesetre at any rate
barna brown adjective
barnaság tan
barom állat, kegyetlen brute noun
baromkodik horse around
bársony velvet noun
baseball baseball
baseball sapka baseball cap
baseball ütő baseball bat noun
baseballpálya baseball diamond noun
basketball ütő bat
batikol tie-dye
bátor brave adjective
bátor feisty
bátorít encourage
bátorítani, bíztatni to encourage, -d
bátortalan faint-hearted
bátortalanul, félénken timidly
bátran courageously adverb
báty elder brother noun
bazár bazaar
be fond of sg kedvel vmit
be van indulva on a mission
be van rúgva, ki van ütve smashed
be van rúgva/lőve battered
be van szívva baked
beadja a kulcsot, fűbe harap buy the farm
beakad to get caught in
beállít, helyez set verb
beállt, beigazít to adjust
beavatkozás intervention
beáztat, benedvesít to soak
bebaszni get pissed
bebizonyítani proven
beburkol wrap verb
beburkol, beteker, csomagol wrap verb
becenév nickname
becsap deceive verb
becsap delude
becsap (ajtót) slam
becsap, megvág nick
becsavarodik go bonkers
becsavarodott go bonkers
becsempészi a lompost get inside sy's knickers
becsempészi a lompost, elcsábít get inside sy's knickers
becslés appraisal
becslés, megbecsülés, tisztelet esteem noun
becsődöl (go) belly up
becsomagol to wrap
becsomagol, beteker wrap verb
becsomagolni to pack, -ed
becstelen dishonest
becstelen, tisztességtelen dishonest
becsuk close
becsuk, bezár close verb
becsületes honest adjective
becsületes righteous
becsületes, igazságos righteous
becsületes, nyílt, őszinte honest
becsületszó parole
bedugult, eldugult clogged
befed cope
befejez finish verb
befejezés, tökély perfection
befejezés,befejez finish
befejezni a munkát finish work
befejezni az iskolát finish school
befeketít, rossz hírbe hoz denigrate verb
befektetni to invested
befelé néző inward looking
beférkőzik vhova to worm ones way into swhere
befogad,felfog take in expression
befolyás, hatás influence
befolyásol influence, bias, sway, warp verb
befolyásol influence verb
befolyásolt be impacted by
befolyásos influential
befon braid
befőtt canned fruit
befut, feltör blow up
befutni, beérkezni (járművel) to pull in, -ed
begyulladt inflamed
begyűr tuck
behangolás adjustment
behatárolás confinement
behatol, átitat permeate verb
behatolás incursion
behúz egyet, kiüt suckerpunch
beidéz, felszólít summon verb
beiratkozás, felvétel enrolment
beiratkozik enrol verb
beiratkozik enrol it
beiratkozik enroll
beiratkozik, felvesz (iskolába) to enroll, -ed
beiratkozni enrol on
beírni to tap, -ped
beírni, beütni to key in
beismer admit verb
beismer, bevall acknowledge verb
beismer, bevall to admit, -ted
beismer, elismer to acknowledge
beismer,bevall acknowledge
beismerten avowedly adverb
bejárat entrance noun
bejárati ajtó front door
bejelent announce verb
bejelent, közöl announce verb
bejelentés, hirdetmény announcement
bejlent, közöl, hirdet announce
bejönni come in expression
béka frog noun
bekanalaz to spoon up
bekapta a legyet have a bun in the oven
bekarikázni circle
bekattant, megőrült (go) postal
béke peace noun
beképzelt snooty adjective
beképzelt consident adjective
beképzelt high and mighty
beképzelt, magabiztos, önhitt confident
bekerít encircle verb
bekerít, körülvesz encompass verb
békés peaceful
békét kötni make peace expression
béketűrés temper
béketűrés, elnézés, türelem forbearance
Beköltöni Move in
beköltözni to move, -d in
Beköltözni Move in
beköp, elárul sell down the river
bekötöz bind, bound
bekövetkezik, előfordul occur verb
bél bowel noun
bél, bélhúr, utcaszűkület gut
bele van bolondulva be crazy about verb
beleavatkozik interfere
belebolondulás infatuation noun
beleegyezés, hozzájárulás consent
beleegyezni valamibe come around to expression
beleért, céloz, utal imply verb
belefeledkezés, elmélyedés preoccupation noun
belefog vmibe take up a hobby
belehalni valamiben to die of sg
belehúzni make it snappy
belek bowels
belekeveredik valamibe to get involved in s expression
belélegez, beszív inhaLE
belemegy vmibe come round to it verb
belemegy, beleegyezik come to
belemerít, belemerül to immerse, -d
belemerül immerse
belenézni vkinek a szemébe to look into sy-s eyes
belenyugszik vmibe put up wih sg verb
belenyugszik vmibe put up with sg verb
belenyugszik, beletörődik acquiesce verb
belépéps, csatlakozás accession
belépés admission
belépő cover
belépő admission fee noun
beleszúrni, beledöfni to stick into, stuck, stuck
beletölt infuse
beletörődik, meghajol to bow
beleun vmibe, megun vmit tire of sg
beleüti az orrát vmibe snoop into sg
belevág, kockáztat, valami mellett dönt roll the dice
belevésni to carve
belezúgni, beleesni valakibe have a crush on someone
belezuhanni to plunge down
belopódzik sneak in
belső internal
belül inside adverb
belül, bent, benn within
bélyeg stamp
bélyegek stamps
bemászik a képbe photobomb
bemutat bring out
bemutat introduce
bemutat, megnyit display verb
bemutató, kiállítás exhibition noun
béna, gáz nerdy
béna, hülye numpty
béna, nyomorék lame
benedvesít wet verb
benne in
benne ,-ban,-ben in
benne van a keze vmiben have a hand in sg
Benne van a slamasztikában He is in deep water expression
bennemarad a slamasztikában up the creek without a paddle
bennszülött, őslakó native
bensö Zamir
benszülött native
bent inside
benti tevékenységek indoor activities
bentlakásos iskola boarding scool
bentlakásos iskola boarding school
benyomni rip
benyomva (drunk) ripped
benyúlik, áthat(ol) penetrate verb
benzin petrol noun
beoszt pénzt economize, budget verb
beperel to sue
beperel sue verb
bér wage
bér payment
berágott, bekattant pissed
béralku pay dispute
berekedt horse-voice noun
Bérel Hire
bérelni to hire, -d
bérelni to rent, -ed
bérelt rented
bérelt lakás tenement
bérgyilkos hitman
bérlemény lodging noun
bérlet season ticket
bérlista payroll
bérlő tenant, lodger noun
Bermuda Bermuda
beront burst into
berreg buzz noun
beruházás investment
besározott bedraggled adjective
beszállókártya boarding card/boarding pass noun
beszámoló account
beszari yellow bellied
beszari alak candy-ass
beszéd speech noun
beszéd, beszélgetés, vita talk noun
beszédes talkative
beszédhiba speechimpediment
beszél speak (to) verb
beszél speak verb
beszél vki érdekében speak up for sy
beszél vki érdekében to speak up for sy
beszél vmiről talk, -ed about
beszél, beszélget to talk verb
beszél, mond to say verb
beszélget talk verb
beszélgetés discussion
beszélgetni talk
beszélgetős műsor chat show
beszélgetőtárs conversationalist
beszélni tu szipk
beszélni to speak, spoke, spoken
beszélni speak / spoke verb
beszélni speak
beszélő papagáj trained parrot
Beszélsz angolul? Do you speak English?
beszélt spoke verb
beszennyezés, tisztátalanság defilement
beszerzés acquisition
beszerzés, ellátás supply
beszíjaz strap in verb
beszűkít narrow
betáplálás, felvétel intake
beteg sick
beteg ill adjective
beteges seedy
betegség desease
betegség ilness
betegség illness
betegség lesoványít emaciate verb
betegség, gyengélkedés ailment
betegség, kór disease
betekintés insight
betenni put
Betenni Put in
beteszi a lábát set foot somewhere expression
betilt, eltilt, kiközösít to ban
betilt, tilt ban
betölt fulfil
beton concrete
betörő burglar
betűz spell verb
betűzni to spell, spelt, spelt verb
betűzni to spell
betűzni spell verb
beugrani, átruccanni nip
beugrik, benéz valakihez drop in verb
bevág (ajtót) slam
bevall confess verb
bevall, beismer admit
bevállal, befektet put your money where your mouth is
bevált exchange
bevásárló központ mall noun
bever besh
bever, beüt bash
bevés, bemetsz, bevág incise verb
bevés, karcol etch verb
bevétel proceed
bevétel, beszámítás part exchange
bevett gyakorlat common practice
bevezet usher
bevezet, kivet impose
bevezetés primer
bezár shut verb
bezár close
bézbollsapka cap
BFF (Best Friend Forever) testi-lelki jóbarát
biccent nod verb
bicikli bike noun
Biciklivel megy munkába. She cycles to work
biciklizik to go cycling
bicska clasp-knife
bigyó,szerkentyű gadget
bika bull
bikaviadal bull fight
billenőkocsi, dömper dump truck
bio kenyér corn bread
biológia Biology
biológiai anyag biological agent
biológiai hadviselés germ warfare
bír bear
bíráló, értékelő, vizsgáló appraising adjective
birka, juh sheep
birkózik wrestle verb
bíró, játékvezető referee
bíró, szakértő judge
birodalom realm
bíróság court
bíróság courthouse
bíróság elé állni come before expression
bíróság, törvényszék court
bírság fine
birtok, ingatlan, vagyon property
birtoklás, megszállottság possession
birtokol have verb
birtokol possess verb
birtokos névmás possessive pronoun noun
biszbasz, kuki thingy
bitorló usurper noun
bizalmas trusted
bizalmas információ low-down
bizalmas, nem hivatalos off the record
bizalmasan figyelmeztet tip off
bizalmatlanság, gyanakvás distrust
bizalmi fiduciary
bizalom confidence
bizar bizarre
bizarr freaky
bizarr, homoszexuális queer
bízik benne rely on verb
bízik benne, számít rá to rely, -ied on
bízni rely on
bizonyára hallottad as you may heard
bizonyára, bizonyosan certainly
bizonyára, természetesen certainly
bizonyít prove verb
bizonyít, elhatároz, utnak indul set out
bizonyít, tanusít testify
bizonyíték proof noun
bizonyítvány report card
bizonyos particular
bizonyos mértékig to a certain extent expression
bizonyos, egyes certain
bizonyos, határozott definite
bizonytalan insecure
bizonytalan wobbly
bizonytalan, félreérthető dubious
bizonytalan, határozatlan vague adjective
bizonytalan, megbízhatatlan insecure
bizonytalanság uncertainty noun
bizonytalanul precariously adjective
bizonytalanul, határozatlanul vaguely adverb
bizsereg, borzong prickle
bizsu trinket
biztonság safe
biztonsági intézkedések safety measures
biztonsági öv safety belt
biztonsági öv seat belt
biztos, egyenletes steady
biztosít criticized
biztosít, gondoskodik to ensure, -d
biztosít,gondoskodik ensure
biztosítani to provide
biztosítani valamit to ensure
biztosítás assurance
biztosíték assurance
biztosíték, zálog pawn
biztosítékszekrény fuse-box
biztosra vesz take for granted
blabla hot air
bliccel dodge the fare
blöff, svindli shenanigan
blokk, nyugta receipt
bloodcurdling vérfagyasztó
blow away nagyon bejön
blúz jumper
loose
boat hajó
bőbeszédű wordy adjective
Bocsánat Excuse me
bocsánatkérés, fejbólintás bow
bocsánatot kér apologize
bódult, kábult dazed
böffenteni to give a burp
böfögni to burp
bőgés blubbing noun
Bögre Cup
bohóc clown
bohóckodás antics
bohókás,tréfás facetious adjective
bojt tuft
bök, döf, szúr stab verb
boka ankle
bőkezű munificent adjective
bőkezű generous
bőkezű, nagylelkű generous
bőkezű, pompás lavish
bókol compliment
ból.ből,közül of
bölcs wise
bölcs ember sage noun
bölcs ember wit
bölcsen wisely
bölcsesség wisdom
bölcső, ringat cradle
bölcsöde créche
bölcsőde nursery/creche noun
boldog happy
boldogul thrive on
boldogulás, jólét, konjunktúra prosperity
bolha flea
bólint nodd
bólint nod
bólint, bólogat nod
bólintás bow
bolond wacky
bolond ember wacko
bolond, együgyü fool
bolti lopás shoplifting
boltokban at the shops
boltos,eladó shopkeeper noun
bolyhos, rojtos fuzzy
bombaként hatott this was a bombshell to us all
bombariadó bomb scare
bombázó, jó csaj knockout
bömböl bellow
boncolás autopsy
boncolás dissecting
boncolgat dissect
bonyodalom, zavar imbroglio noun
bonyolult intricate
bonyolult involved adjective
bonyolult,eladósodott involved
bor wine
bőr leather
bőr, irha hide
borda rib noun
bordél genelev
bordélyház brothel
borít, befed to cover (in)
boríték envelope
borjú veel
borjú calf, calves
borkereskedő vintner noun
borogatás compress noun
bőrönd suitcase
borostyán amber
borostyánkő amber
borotva razor noun
borravaló tip
borravaló dash
borravalót ad tip
borsdaráló pepper mill noun
Borsó/Borsók Some pea(s)
börtön prison noun
börtön, fogház prison
börtönben in the joint
borzadás, iszonyodás shudder noun
borzalmas dreadful
borzalmas, mogorva grim
borzasztó terrifying adjective
borzasztó awful
borzasztó dreadful adjective
borzasztó horrendous
borzasztó tremendous
borzasztó, csuda klassz terrific adjective
borzasztó, szörnyű átok terrible spell
borzasztóan szörnyen awfull
borzong to shiver, -ed
borzongás shuddering
borzongás shudder
borzongás shiver
bőség affluence
bőséges abundant adjective
bőséges plentiful
bosszant, zavar annoy
bosszantás, szigorítás aggravation noun
bosszantás, zaklatás harassment
bosszantó vexing
bosszantó pesky
bosszantó szokás annoying habit
bosszu intikam
bosszú revenge
bosszús annoyed
bosszúszomjas vengeful
boszorkány whitch
bot stick noun
botladozik stumble verb
botlás, kihagyás lapse
botlás, tévedés, hiba mistake
botmixer stick mixer noun
botrány scandal
bővelkedő prolific
bővelkedő, teli van vlmivel replete with adjective
bőven galore adverb
bozótos terület bush noun
brass bazi hideg
bread lóvé
breakthrough breakthrough
brekegés croak
brekky reggeli
briliáns brilliant
bross brooch
bubópestis bubonic plague
buborék bubble
búcsú farewell
büdös, rossz szag niff
büfé canteen
buff buzi, rajongó
bugyi knickers
bui, banzáj bush
buja lush
buja, féktelen rampant
buja, könnyelmű, szeszélyes wanton adjective
bujocska hide and seek
bújócska peek-a-boo
bukás doom
bukás, csőd failure
bukfenc somersault
bukfenc tumble
bukfenc,rendetlenség tumble
bükkfa beech
bukni vmire fall for
buli spreeú
buli party
bulizós out-going adjective
bűn, birtokháborítás trespas
bűnbak scapegoat
bűnbánat contrition
bűnbánat, lelkifurdalás remorse
bundabugyi granny panties
bunkó, udvariatlan rude adjective
bűnös, vétkes guilty
bűnöző offender
bűntárs accomplice
büntet punish
büntetés punishment
büntetés penalty noun
büntetést kiró, fájdalmat okoz inflict on verb
bűnvádi eljárás prosecution noun
burgonyaszirom crisp
Burgonyaszirom/Chips Croissant
burjánzó sprawling adjective
bus busz
bús, szomorú sad
búslakodik mope
busz bus
büszke proud
buszmegálló bus stop noun
buta dull
buta silly adjective
bútor furniture noun
butorzat furniture
bűvölet, varázslat, igézet charm
buzdít prompt
buzdítás, támogatás encouragement
buzgalom fervor
buzgó zelaous
buzgó, fanyar eager
buzgó, forró fervent adjective
buzgón eagerly
buzi pansy
bűzlik stink verb
bűzlik stink, stank, stunk
cabbage káposzta noun
cage kalitka
cake-hole bagóleső
camouflage álca, álcázás
capital Főváros noun
car kocsi
card kártya
cédula slip noun
cég company
cégvezető company director
cél intenion noun
cél a purpose
cél purpose noun
cél aim
cél objective
cél, célkitűzés aim
cél, célpont target
cél, célpont, céltábla target
cél, kitűzött feladat target
cél, szándék, terv purpose
célba vesz aim
célközönség target audience
célozgat insinuate
célpont, feladat target noun
céltalan, félrevezetett misguided
céltudatos purposeful
célzás sighting
célzás, utalás hint noun
centrifuga tumble-dryer
cérna thread
ceruza pencil noun
cet, bálna whale
chest mell, mellkas
chunder rókázni
cián cyanide
cica cat noun
cici boobs, tits noun
cigaretta cigarette noun
ciki crummy
cím address
cím adress
cimbalom dulcimer
cimbora pal
címet adni, címmel ellátni to entitle, -d
címjegyzék adress book noun
címke label
címlapra kerül to hit the headlines
címsor heading
cinikus sardonic
cipel carry verb
cipő shoe
cipő shoes
cipőbolt shoe shop
cipőfűző shoelace
cipőkanál shoehorn
cipősarok heel
cirógatni, ölelgetni, simogatni to caress, -ed
cirok sorghum
Citrom Lemon
citrom limon
citromsárga yellow adjective
civil szervezet civil organisation
cmit nem számítva, vmitől eltekintve apart from
coal szén
collapsed összeomlik
comb thigh
comforted vigasztal
csábítás seduction
csábítás, kísértés temptation
csábító tempting
csábító seductive
csábító enticing
csajmagazin lads mag
csajozni, pasizni on the pull
csak only
csak annyit tudok all I know expression
csak az számít all that matters expression
Csak ön után! After you! expression
csáklya, horgony grapnel
csaknem, majdnem nearly
csakugyan, tényleg, valóban indeed
csal, megcsal, rászed to cheat, -ed
család family
Családi állapot Marital status
családi háttér family background
családi pótlék family allowance
családi pótlék family allowances
családi ünnep family holiday
Családnév Surename
családon belüli erőszak family violence
családon belüli erőszak domestic violence
családromboló home wrecker
családsegítő szolgálat family aid
családtervezés family planning
csalás fried
csalás, fondorlat fraud noun
csalás, fortély deception noun
csalás, megtévesztés deceit
csalni to cheat
csaló, görbület crook noun
csaló, szélhámos crook
csalódást okoz let sb down expression
csalogat lure
Csap Sink
csap just
csap, csonk stud noun
csapadék, üledék residue
Csapat Team
csapda snare noun
csapda trap
csapdába esett trapped
Csapdába estem. I'm trapped. expression
csat buckle
csata fray
csatlakozás accession noun
csatol buckle (up)
csatolva, mellékelve attached
csatorna channel
csatorna gutter
csatorna canal
csatorna, cső duct noun
csatornázás drainage
csattan, cuppan, rácsap smack verb
csattanás clash
csattanás, összecsapás, összeütközés clash
csattanó punch line
csavar to squeeze
csavar nut
csavar screw noun
csavar, felhúz wind verb
csavar, fogó clamp
csavar, lazít, húz screw – loose – tighten
csavar, sodor roll verb
csavar, teker, elferdít to twist
csavargó tramp
csavargó vagrant
csavargó, gyaloglás tramp
csavargó, szélhámos rogue
csavarhúzó screwdriver noun
csavarkulcs spanner noun
csavarog, sétál stroll
csávó geezer
csecsebecse, kacat bric-a-brac
csehó, lepukkant hely dive
csekélység trifle
csel, fortély, trükk ruse
csel, trükk fetch noun
cselekedni do a deed expression
cselekmény plot
cselekszik act verb
cselez, kikerül, félreugrik dodge verb
cselleng sheer verb
cselleng vhol hang out with verb
cselszövő villain
csemege delicacy
csempészik smuggle verb
csend, csendes, nyugodt calm
csendben maradni be quiet
csendben maradni, hallgatni to keep quiet, kept, kept
csendes still
csendes quiet adjective
csendes, nyugodt quiet
csendesen quietly
csenget ring verb
csengetni to ring, rang,rung verb
csepeg, csörgedezik trickle
csepegő dripping adjective
csepegtet trickle
cseppfolyósítani to liquefy, -ied
cserben hagyni let down
cserbenhagyásos gázolás hit-and-run
cserébe in exchange for
cserébe vmiért in return for expression
cserél to swap
cserél swap
cserél, kicserél exchange
cserépkályha tilestowe noun
cserje shrub noun
cserkész scout
cserkészik stalk
csésze cup
csészealj saucer
csetepaté scrum
csevegni chew the fat
csicsa bling
csicsereg twitter verb
csík streak
csíkok stipes
csikos striped
csilingel chime verb
csillagkép constellation
csillagos stellar
csillapít soothe
csillapít, enyhít allay verb
csillapít, nyugtat soothe verb
csillár chandelier
csillog glisten
csillogás, fény gleam noun
csinál do verb
csinál, elvégez to make verb
csinál,készít make verb
csinálni to do, did, done verb
csinálni di verb
csinált did
csinált,készített made verb
csinos pretty
csintalan shrewd adjective
csintalan naughty adjective
csintalan, szemtelen naughty
csintalankodás, mulatozás frolicking
csintalankodik frolic, frolicked
Csinytalan Naughty
csíp nip
csíp, szúr sting verb
csíp,szúr pick verb
csipeget, csipked peck
csípés, harapás, falat bite
csípés, szúrás sting
csipke lace
csípő hip noun
csípőfogó pliers noun
csiricsáré, vacak tacky
csirkefogó gazember
csiszolt, kifinomult refined
csizma boots noun
csobbanás, beugrás plunge
csobod gurgle
csőcselék mob noun
csőcselék vermin
csodabogár, szabados, züllött libertine noun
csodabogár, züllött libertine
csodalatos falrelous
csodálatos, bámulatos wondrous adjective
csodás wonderful
csődbe ment bankrupt
csökken, fogyatkozik wane verb
csökkenés decrease
csökkent cutting back
csökkent diminish
csökkent, lefarag to cut down
csökkent, megvág curb verb
csökkenteni reduce verb
csökkentett diminished
csökönyös pig-headed adjective
csökönyös stubborn
csökönyös, türelmetlen restive adjective
csomag packet
Csomag Parcel
csomagolás packaging
csomagoló papír wrapping paper
csomagszállító (reptér) trolley
csomagtartó boot
csomagtartó trunk noun
csomagtartó, előny, haszon boot
csomó node
csomó kink
csomó, görcs kink
csomó, göröngy nodule
csomó, köteg bundle
csomó, sok plenty
csónak boat noun
csöng ring verb
csonka család one-parent family
csonkítás, súlyos testi sértés mayhem noun
csontkollekció, gebe bag of bones
csontváz skeleton
csöpög weep
csoport cluster
csoport, kategória group noun
csordultig telik brim
Csörgődob Tromboaine
csörgött rang verb
csóró dodgy
csóró, szegény, le van égve to be skint
csörög, megcsörget, hívogat blowing up
csörögni ring verb
csoszog shuffle
csóvál wag
csóvál, ide-oda mozgat/mozog to wag
csúcs peak
csúcs sebesség top speed
csúcsforgalom rush/peak hours
csúcsidő rush hour
csúf kiskacsa ugly duckling
csúfol call sy names
csuka (cipő) kicks
Csukd be a könyved! Close your book
Csukd be a könyvet Close your book expression
csuklik, csuklás hiccup
csukló wrist noun
csuklya cowl
csuklya, kapucni hood noun
csupán merely
csupán, pusztán merely adverb
csupasz bare
csupasz, meztelen nude
csúszik slide verb
csúszik to crawl
csúszik, kúszik, mászik to crawl, -ed
csúszós slippery
Csütörtök Thursday
cucc stuff
cukor sugar noun
cukormáz, megszépít sugarcoat
cumi dummy
cuppog squelch verb
dacol defy
dadog, hebeg stammer verb
dadogás stutter
dagad, árad surge verb
dagadt swollen
dagadt, duzzadt bloated
dagály, ár flood
daganat swelling
daganat, dudor lump
dagaszt, gyúr knead
dal song
darab a piece
darabka, foszlány snipet noun
darabokra esik fall to pieces
darabokra törik shatter
darabokra törni come apart expression
darabokra türés smash
darabokra ver blow to bits
darázs wasp
dauer perm
dawn hajnal
dazzle elvakít
de but
dédelget, cirógat caress
defekt, elfúj blow out
dékán dean
délelőtt a.m.
délibáb, káprázat mirage noun
délután afternoon adverb
délután p.m.
depresszió, lehangoltság depression
derék waist
derék butt noun
derékszíj waistband
dereng valami get the hang of sg verb
dereng, homályosan feltűnik loom verb
Derült égből Out of blue expression
derülten brightly
derültség serenity
deszka plank
detektívregény thriller
detektívregény whodunit
dettó, ugyanaz ditto
diagram,táblázat chart noun
diák pupil noun
diák student
diákbál prom
diáklány student
dicsekedő boastful
dicsekszik boast
dicsekvő boastful
dicsér praise verb
dicsérni to praise
dicshimnusz eulogy
dicsőséges, pompás, felséges glorious
diéta, étrend diet noun
diétázni kezd to go on a diet
díjak awards
diliház funny-house
dilis gaga
dinoszaurusz dinosaur
dinsztel braise (on oil)
dió nut
dió, mogyoró nut
dióhéjban to put it in a nutshell
dip mártogatásra való szósz
diploma degree noun
diplomás graduate
diplomát szerez v,iből to take a degree in
diplomát szerez, végez graduate
diplomát szerezni to graduate, -d
diplomát szerzett graduated
discontented elégedetlen
disszidál, megszökik defect
disszonáns, nem egyező discordant
díszítetlen unadorned
díszítmény embellishment noun
disznóhús pork noun
disznóvágás pig-sticking
dísztárgy ornament
divatos fashionable
divatos szakkifejezés, szlogen buzzword
dob throw verb
dob drum
dob drams
Dob Drumps
dob, hajít cast verb
dob, vet to cast
dobás, kísérlet fling
döbbent, kábult stunned adjective
dobni to throw, threw, thrown verb
dobni throw verb
dobni toss
dobog (szív) thumping
dobott threw verb
doboz box noun
doboz(ok) box-boxes
dobozok boxes
döf, szúr thrust verb
dogma, elv tenet noun
dögunalmas ember drip
dohany tobacco
dokk tersane
dokk,kikötő dock
dokumentumfilm documentary
dől, hajlik lean verb
dőlés pitch
dőlés, hajlás, lejtés tilt
dolgozik work verb
dolgozik, működik work verb
dolgozik,munka work
dolgozni work
dolgozó employee
dolgozok valamin work at verb
dolgozók, beosztottak staff noun
dolog thing
dombos hilly
dongó bumblebee
dönt decide verb
dönteni to decide verb
döntés verdict noun
döntést hozni make a decision expression
döntetlen draw noun
döntő decisive
döntő, jelentős crucial adjective
döntő, sarkalatos pivotal adjective
döntőbe jut to reach the final
doofus butus, süsü adjective
dörgés thunder
dörgés, moraj rumble noun
dörgöl, dörzsöl rub
dörmög, morog mutter verb
dörzsöl to rub
dosszié, irattartó folder noun
dosszié, mappa folder noun
douche szerencsétlen
dough lé, zsé
dowry hozomány
dőzsöl to feast
drága, értékes precious
dráma drama
drámaíró playwright
dramatizál, előad stage
drapp drab
draw rajzolj
drogprevenció drug prevention
drop a dime beköp vkit
drót wire
drót, huzal wire noun
drótszerű, szívós és izmos wiry
drowsy álmoskás
Dubla kettő Double
dugó (konnektor) plug
dugó (üveg) cork
düh rage
düh, méreg anger
dühbe gurul fly into a rage expression
dühöng rage
dühöngés, őrjöngés frenzy noun
dühös furious adjective
dühös, mérges furious
dühroham tantrum
dühüsen furiously
dumagép, szófosása van windbag
Dunát lehet rekeszteni vele enough of sg to chocke a camel
Dunát lehet vele rekeszteni enough of something to choke a camel
dunsztos üveg, bögre, korsó jar
dupla, kettő double
durva rough
Durva Rude
durva broad
durva bánásmód abuse
durva becslés ballpark figure
durva, goromba rough
durva, kemény, nehéz tough
durva, nyers crude
durvaság crassness
durvaság, erőszak violence
duzzadt swollen adjective
duzzanat swell
e Bilenz, -n mérleg (gazd.)
e Brücke, -n híd
e Folge, -n következmény
early, earlier, -iest korán, korábban, legkorábban
ebben az évszakban this time of year other
ebben jó vagyok my kung-fu is strong
ebéd lunch
ebedido lunchtime
éber watchful
éber alert
ebihal tadpole
ébred wake up
ébred, ébreszt wake verb
ébredés arousal
ébredni to wake, woke, woken verb
ébren vár vkit wait up for sy
ébresztőóra alarm clock
eddig so far
edényszárító draining board
édes sweet adjective
édesség sweets
édesszájú sweet toothed
édesvízi freshwater
edzett, erős tough
edzőterem gym
eélytelen, gyengébb underdog
ég és föld távolságra as far apart as the poles
ég, éget burn verb
ég, megég burn verb
égbolt sky
egér mouse noun
égés burn
egész életen át tartó lifelong
egész nap all day expression
egész, teljes entire adverb
egész, teljes, ép entire
egészében véve by and large
egészében, tömegében, tömegestül en marse
egészen quite
egészen, teljesen utterly
egészen, teljesen, elég quite
egészen,teljesen,végképp utterly
egészséges healthy
egészségfarm health farm
egészségtelen étel junk food noun
egészségvédelem health care
égetőkemence kiln noun
Egezsegedre! Bless you!
egezseges healthy
eggyel több ok arra,hogy csináljon valamit all the more reason to do something expression
éghajlat climate
égi, mennyei celestial adjective
Égnek áll a haja tőle It makes his hair stand on end expression
égni to burn, burnt, burnt verb
égni, égetni burn / burnt verb
egres gooseberry
egy one
egy a, an
egy an, a
egy busznyi busload
egy csendes a quiet adjective
egy érdekes eset an interesting case other
egy halom a load of
egy hosszú a long
egy kicsit a little
Egy kicsit A bit
Egy kicsit Bit
egy kőhajításnyira just a stone throw away
egy könyv címe title of a book
egy könyv címe name of a book
egy könyv vmiről a book about...
egy könyv vmiről a book on...
egy lehetőség, megoldás alternative
egy pár item
Egy pillanat alat Before you know expression
Egy pillanat alatt Before you know expression
egy pillanat alatt, azon nyomban in a flash
egy rakás a pile of
egy rakás, egy kupac a pile of
egybeesés coincidence
egybefolyás confluence noun
egybevág dovetail
egybevág, összeillik coincide verb
egyedül lonely
egyedül on my own
egyedül singlehandedly
egyedül alone
egyedül, segítség nélkül, egy emberg által kezelhe single-handed
egyedülálló single
egyedülálló, egyes single
egyedülálló, különleges uniqe
egyedüli sole
egyedüli single
egyedüli gyerek an only child
egyedüllét, magány solitude
egyéjszakás kaland one-night stand
egyenértékű, egyenlő equivalent
egyenes straight adjective
egyenes haj fair hair
egyenes, megmondja a frankót sraight shooter
egyenes, szókimondó straightforward
egyenesbe hoz straighten out
egyenesen straight
egyenesen straigh
egyenesen straight ahead noun
egyenesen a szemébe néz look someone straight in the eye expression
egyéni , jellegzetes peculiar
egyéni, egyed individual noun
egyenként, illetőleg, illetve respectively
egyenlet equation
egyenletesen steadily
egyenlítő equator
egyenlő equal adjective
egyenlő elbánásban részesül treated equally
egyenlőtlenség inequality
egyenruha uniform noun
egyensúly equilibrium
egyértelmű clear-cut
egyértelműen, nyíltan squarely
egyesít merge
egyesít, egybeolvaszt merge
egyesít, magába foglal incorporate
egyesül, összeolvad merge verb
egyesülés merger
egyesület association
egyet nem érteni vmivel to disagree, -d with sg
egyetéertés, szoros kapcsolat rapport
egyetem university noun
egyetemen továbbtanul to go on to university
egyetemi előadás, konferencia, kioktatás, feddés lecture noun
egyetemi jegyzet broadsheets
egyetért agree
egyetért vkivel to agree with sy verb
egyetertes hüsn-i zindegan
egyetértés assent noun
egyetértésben, együtt in conjunction with expression
egyetlen sole
egyetorkollik confluence
egyezség agreement noun
egyezség convention
egyezség, szerződés compact noun
egyhangú dull
egyházmegye diocese
egyidejűleg simultaneously adverb
egyik napról a másikra hand-to-mouth
egyiptomi egyptian
egyke only child
egymas each other
egymásba ütközik pile up verb
egymásra következő consecutive adjective
egymást each oder
egymást ketten each other pronoun
egymást követő successive adjective
egymást követő consecutive
egyoldalú unilateral
egyöntetű unanimous
egypetéjű ikrek identical twins
egyre jobban, növekvően increasingly adjective
egységbe rendezett integrated
egységes unified
Egyszer Once
egyszer at one time
egyszer az életben once in a liftime
egyszer csak, hirtelen suddenly
egyszer-egyszer now and then
egyszeri one-off
egyszerű mere adjective
egyszerű simple
egyszeru basic
Egyszerű Easy
egyszerű jelen present simple other
egyszerűen, csupán simply
egyszóval in a/one word/briefly/in brief/(to put it) in a nu
egyujjas kesztyű mittens
együtt together
együtt él vkivel co-habit with sy
együtt érző compassionate
együtt jár valakivel to go out with sy
együtt járni valakivel to go out with sy
együttélés cohabitation
együttélés, együttlétezés co-exitense
együttélés, együttlétezés coexistance
együttérzés,részvét compassion
együttérzésből on compassionate grounds
együttes band noun
együttesen jointly
egyveleg medley
éhbér starvation wage
éhes hungry
éhes peckish
Ehes vagyok I'm starvin/I'am very hungry
éhes, harapna valamit peckish
ehető edible adjective
éhezik starve verb
éhezni, koplalni to starve, -d
éhgyomorra ayunas
éhínség famine noun
éjjeli nocturnal adjective
éjszakai nocturnal adjective
éjszakai műszak ghoster
éjszakai műszak graveyard shift
éjszakai műszak night-shift
éjszakára overnight
ejtőernyő parachute
Ejtsük a témát Let is drop the subject expression
ék wedge
eke, szántás plough noun
ékesszóló eloquent
ékítés flourish
eklámozni advertise
eközben in the meantime
ékszer jewel noun
ekszer jewellery
ékszerbolt jewellery
ékszerész jeweler noun
el off
el nem felejtett unforgotten
el van ragadtatva vmitől be delighted at sg
el van szállásolva be put up at verb
el van temetve to be burried
el van temetve, a múlté water under the bridge
el, távol away adverb
él,lakik live verb
el,tovább away
el(kezdett)/kezdődött began verb
előtér hall
elad sell verb
eladni to sell, sold, sold verb
eladni sell verb
eladott sold verb
elágazás, lányvállalat, ág (fa) branch
elajándékoz, odaad give away
elakadás obstruction
elalszik oversleep
elaludt haj bed head
eláraszt flood
elárul, árulkodik give sy away
elárul, árulkodik vmiről give sb away
elárul, átad give away verb
elárusító stall-holder
elássa a csatabárdot bury the hatchet
elavult obsolete
elbagatellizál understate
elbájol, elkápráztat, megbűvöl to fascinate
elbasz bollock
elbizakodott, követelődző pretentious
elbóbiskolni nod off
elbocsát to make someone redundant
elbocsát discharge
elbocsát, eltávolít, eltüntet to remove
elbocsátás layoff
elboldogulok az ... I can get by in...
elborzadt, felháborodott appalled
elbűvölve fascinated with adjective
elcsen sneak
elcserél, kereskedik trade
elcsodalkozva amazed
eldob vkit vhova give somebody a lif
eldobható disposable
eldobni to throw away, threw, thrown
eldönteni to decide verb
eldugult clogged
eldugult, bedugult clogged
eledés oblivion (fall into, sink into)
elefánt elephant
elefántcsont ivory
elefántláb cankle
elég, eléggé, meglehetősen pretty
elég,eléggé enough
elegáns, jól öltöző, menő spiffy
elegáns, ötletes, furfangos, okos smart
elegánsan van felöltözve dressed up to the nine
elegánsan, takarosan neatly adverb
elege van to fed up
elégedetlennek lenni vmivel to be dissatisfied with sg
elegedett khaşnud
elégedett prospects
elégedett, megelégedett pleased
eleget tenni do enough expression
eleget tesz fulfil
eléget, elhamvaszt incinerate
eléggé quite
eléggé enough
elektromos electric
elektromos áram electric current
élelmiszerbolt grocery store
elem, akkumulátor battery
elemel lift
elengedés, eleresztés release
élénk vigorous adjective
élénk bright
élénk vivid
élénk lively adjective
élénk képzeletű, dús fantáziájú imaginative
élénk, mozgékony brisk
elér to reach, -ed
elér to reach
elér vmit to achieve
elérhető available
elérhető árú affordable
eléri vki színvonalát get up to sy
elérni to reach
elért eredmény achievement
éles sharp adjective
éles incisive
éles piping
éles , metsző incisive
éles elméjű discerning
éles, metsző incisive
éleselméjűség acuity
elesett helpless
elesik fall over
élesztő active dry yeast
élet life noun
életben van alive
életbevágó fontosságú of vital importance adjective
életerős lusty
életerős, robusztus sturdy adjective
életképesség, megvalósíthatóság viability
Életkor Age
életlen blunt
életlen, hamis hollow
életmód váltás life changing
életmód, életstílus lifestyle
életműdíj lifetime achievement award
életnagyságúnál nagyobb larger-than-life
életpálya, pályafutás career
életrajz biography
életszínvonal standard of living
élettartam lifespan
eleve kizár preclude
eleven sprightly adjective
eleven, mozgékony to be full of beans
elfajul deteriorate
elfárad to get tired
elfáradt, kimerült washed out
elfelejt forget verb
elfelejt valamit /elfelejtkezik valamiről forget about something expression
elfelejteni to forget
elfelejteni forget / forgot verb
elfelejtés oblivion
elfog, feltartóztat intercept verb
elfog, fogságba ejt capture
elfogadás, átvétel acceptance noun
elfogadni to accept, -ed
elfoglalt ember busy man other
Elfoglalt vagyok I'm busy
elfoglaltság, keresés pursuit
elfogulatlan candid
elfogulatlan , pártatlan impartial
elfogulatlan, nyílt candid
elfogult prejudiced, partial, biased against adjective
elfogult vkivel szemben be biased against sy
elfogy to run out of
elfojt smother
elfojt, eláraszt drown verb
elfojt, elnyom quench
elfojt, elnyom, elhallgat suppress verb
elfojt, elnyom, tompít stifle verb
elfojtás, elnyomás suppression
elfojtott suppressed
elfúj blow out
elgázol run over
elgurult a gyógyszere lose one's marbles
elhadar, összemos slur
elhagy drop
elhagy, elmegy leave verb
elhagyatott forsaken
elhagyatott lone
elhagyni to leave, left, left verb
elhagyni leave verb
elhagyott abandoned
elhagyott left verb
elhagyott gyermek abandoned
elhajít, dob, vet sling verb
elhaladni past
elhalaszt to delay
elhalaszt postpone verb
elhalaszt put off verb
elhalkul, elhal tail off
elhalványodik, kivakul fade
elhalvanyul to fade
elhamarkodott hasty
elhamarkodottan hastily
elhamarkodottan, sietősen hastily adverb
elhamvaszt cremate
elhanyagolt, kopott dingy
elhárít, kivéd ward off
elhárítás averting noun
elhasznál, elkoptat wear sg out
elhatározott determined adjective
elhatározza magát make up one's mind
elhelyez,hely,helyez place
elhelyezkedés settling down
elhelyezve situated
elherdál squander
elhoz, elbájol fetch
elhúz pull away
elhúzni a csíkot burn rubber
elhúzni a csíkot make tracks
elhúzza a belét bugger off
elidegenít, eltávolít to alienate
elidőz vminél dwell on sg
elindít, belekezd launch
elintéz, elindít, elküld despatch verb
elintéz, elrendez to arrange, -d
elintéz, megszilárdít, eldönt settle verb
elismer acknowledge
elismer concede
elismer vmit, átenged to cede
elismerés recognition
elismerően appreciatively adverb
elismert acclaimed
elítél condemn verb
elítél accuse
elitelt convict
eljárásmód policy
eljárásmód, szeg tack
eljárást indít prosecute
eljegyez to get engaged
eljegyzés engagement
eljegyzés, elköteleződés engagement noun
elkábít, elbódít stun
elkábít, elszédít stun verb
elkalandozik digress
elkanyarodik swerve
elkap catch verb
elkap nail
elkap, elfog catch verb
elkapni to catch, caught, caught verb
elkapni catch verb
elkapott caught verb
elkápráztat fascinate
elkápráztat, megbűvöl fascinate verb
elképesztő amazing
elképesztő astonishing
elképesztő rousing
elképzelés, eszme notion
elképzelt imaginary adjective
elkerül to avoid
elkerül evade verb
elkerül, menekül, őrizkedik shun verb
elkerül, nem jár sikerrel to fail
elkerüli a figyelmét, elnéz vmit overlook
elkeseredett embittered adjective
elkeseredett desperate
elkeseredett, mindenre elszánt desperate
elkeserítő, sötét bleak
elkészül to get ready
elkészül, előkészül get ready
elkezd vmit (képzés) take up doing sg
elkezd, elkezdődik begin verb
elkezdődik begin verb
elkísér accompany
elkóborol, eltéved stray
elkobzás, lefoglalás seizure
elkobzott confiscated adjective
elkötelezett committed
elkötelezettség commitment noun
elkötelezi magát sich verpflichten
elkövet to commit
elkövet commit
elkövető perpetrator
elküld send verb
ellát, pótol supply verb
ellátás supply
ellátás, étel, koszt fare
ellenáll resist verb
ellenáll withstand
ellenáll oppose
ellenáll, visszavonul recede verb
ellenállás, idegenkedés, ódzkodás reluctance
ellenállhatatlan devastating
ellenállhatatlan, elsöprő devastating adjective
ellenállhatatlan, impozáns compelling
ellenállni to resist, -ed
ellendít, fokoz boost
ellenérték, ellentétel offset
ellenérzés revulsion noun
ellenfél opponent
ellenforradalom counter-revolution noun
ellenkező contrary
ellenkező insubordinate
ellenkező éertelmű szó antonym other
ellenkező értelmű szó antonym noun
ellenkező, ellentétes opposite other
ellenőr ticket inspector
ellenörizni to check
ellenőrzés, felügyelet supervision
ellenőrzés, vizsgálat (medical)check - up
ellenságeskedés hostility
ellenség adversary
ellenség opposing force
ellenség enemie
ellenség enemy
ellenséges hostile
ellenséges antagonistic adjective
ellenségesen méreget glare at verb
ellenségeskedés animosity
ellenségeskedés, gyűlölet animosity noun
ellensúlyoz counteract
ellenszegül, dacol defy verb
ellenszegülő, makacs recalcitrant adjective
ellenszenves obnoxious
ellentét, kontraszt foil noun
ellentétben, eltérően unlike
ellentmondás mismatch
ellentmondás contradiction noun
ellentmondásos controversial
elleplezni, elpalástolni to cover, -ed up
ellóg bunk off
ellóg play truant
ellógni bunk off
ellopni steal/stole
elmebeteg insane
elmegy szavazni go to the polls
elmegy valahonnan leave
elmegy, kimegy to go out verb
elmélet theory
elméletileg hitelt érdemlő
elmélkedés contemplation
elmélkedik, megfontol to contemplate
elmélyedés, elmerülés absorption noun
elmenekül, elszabadul get off
elmenni leave
elmenni berúgni on the piss
elmenni valakivel come along expression
elmenni, elkotródni, elmenekülni to walk off, -ed
elmentek nála otthonról light are on but no-one is at home
elmereng, eltűnődik muse verb
elmerít, elmerül submerge
elmés, szellemes ingenious adjective
elmosogat wash up expression
elmosogatni do the dishes expression
elmosogatni do the washing up expression
elmozditani to muve
elmozdul, megváltozik shift
elmulaszt, mellőz omit
Elmúlt,Elöző Last noun
elnéz másik irányba look the other way expression
elnéz valami felé look over at expression
Elnézést Excuse me
Elnézést/Bocsánat Excuse me expression
elnéző forbearing, bear with adjective
elnéző, engedékeny indulgent
élni live
élni, lakni live verb
elnök chairman
elnök (gyűlésen) chairman
elnököl preside verb
elnökség presidency
elnyer, megvalósít attain
elnyom keep down
elnyom, elfojt quell
elnyom, tompít stifle
elnyomás oppression
elnyomás, zsarnokság oppression noun
Élő Alive
élő, életben lévő alive
előadást tart deliver a lecture
előállni valamivel to come up with
előállni valamivel come up with
előbb bagy utóbb sooner or later expression
előd predecessor
előérzet premonition
előétel starter noun
előfeltétel prerequisite noun
előfizet to subscribe to a...
előfordulási hely habitat
előfutár forerunner
előhírnök, előjel harbinger noun
előidéz, kivált trigger
előjel indication
előjön a kép belirsinleşmek
előjönni, felbukkanni, feltűnni appear
előkelő, ízléses classy adjective
előkerül, megjelenik turn up
elől front,ahead noun
előléptet promoted
elolt put out verb
eloltani a tüzet put out the fire
előnnyel indul get a head start
elönt flood verb
előny, fölény vantage
előny, nyereség asset noun
előnyben részesít to prefer verb
előnyben részesít prefer verb
előnyhöz jut to gain advantage
előre csomagolt ebéd packed lunch
előre érez, siettet, idő előtt megtesz anticipate verb
előre haladó, tovább, előre onward
előre lát envisage
előre lát, megjósol to foresee
előre, előlegképpen, előzetesen in advance
előre,előtt ahead
előrebocsát anticipate
előrejelzés forecast
előrejelzés, prognózis forecast
előrelátó prescient
előreváltott (jegy) in advance
elősegít foment
előszeretet, hajlam penchant
előszítés preparation
Előszoba Hall
először is in the first
először is in the first instance other
először is to begin with/first and foremost
eloszt, feloszt, szétválaszt to divided
elosztani distribute verb
előtag prefix noun
előterjeszt, javasol put forward
előtétel premise
elott in front of
Elött Before
előtte in front of
előtte, megelőzően, előtt, elé before other
előváros suburb noun
elővigyázatossági intézkedések precaution
elővigyázatossági, elővigyázatosságból tett precautionary
előzékeny obliging
előzékeny, megfontolt considerate
előzékeny,figyelmes ,tapintatos consider adjective
előzékenység consideration
előzetes preliminary
előző previous
elpaarol, elpocsékol waste
elpártol, elmarad fall away
elpirul blush adjective
elpirul to blush
elpirul flush
elpirul, szégyenkezik blush verb
elpocsékol, elpusztít, feldúl to waste
elpocsékolt idő waste of time
elpusztít devastated
elpusztít destroy verb
elpusztít, lerombol devastate verb
elpusztult ruined adjective
elragad, elhord carry away
elragadtat carry away
elragadtatva lenni to be amused
elrejt disguise
elrejt, biztonságba helyez stash verb
elrejt, elbújik hide verb
elrejt, eltitkol conceal verb
elrejt, palástol disguise
elrejt, rejtekhely, rejtett tartalék cache noun
elrejteni to hide, hid, hidden verb
elrejtőzik hole up
elrendez arrange
elrendez, sorba rak array verb
elrendezés layout
elrendezés, beállítás adjustment
elrepül, felszáll soar verb
elrepülni to fly away, flew, flown
elriaszt, elijeszt to frighten away, -ed
elromlott spoilt adjective
elrongyolódott frazzled
elront, elkényeztet spoil verb
elront, meghamisít, befolyásol tamper verb
elront, tönkretesz spoil verb
elrontott meló arse
elröppenő, múlandó fleeting adjective
elsajátít acquire
elsajátít vmit to master
elsajátít, megszerez acquire
elsimít to smooth things over
elsimul, felborít to blow over
első first
első lámpa, fényszóró headlight
első látásra szimpatizálni egymással to click, -ed straightaway
elsőbbsége van precede
elsőéves, gólya fresher
elsőéves, gólya II freshman, freshmen /US/
elsőfokú bíróság court of first instance noun
elsőként, legelső foremost adverb
elsőnek közölt szenzációs hír scoop
elsöpör, elsodor sweep verb
elsősegély first aid noun
elsősegély doboz first aid kit
elsuhan, elsiklik glide verb
elsüllyed sink verb
elsüllyed to submerge
elsülyedni sink / sank verb
elsütni egy viccet crack a joke
elszabadul cut loose
elszáguldani to tear of, tore, torn
elszakadni to split up
elszakít tear verb
elszállásol put sy up
elszállásol valakit put somebody up
elszánt determined adjective
elszánt detemined
elszántság audacity
elszegényít, kimerít impoverish verb
elszenved, eltűr brook verb
elszenved, elvisel sustain verb
elszökik break out
elszólja magát, beletrafál vmibe put one's foot in it
eltaknyol bliff it
eltávolít, eltávozik get away
eltávolít, kiszab, kivág to cut out
eltávolít, kiűz dislodge verb
eltávolodni egymástól to drift, -ed apart
eltávozik get away
eltemet bury
eltemet laid to rest
eltemet, elás bury
eltemetni to bury, -ied
elterelés, megzavarás, őrület distraction noun
eltérés deviation
eltérít, átirányít divert
elterjed, szétszór, eloszlat disperse verb
elterjedt widespread
elterjedt, uralkodó, gyakori prevalent
eltérő vélemény dissent
eltökélt, határozott resolute adjective
eltökéltség, elhatározás resolve
eltör, eltörik break verb
eltöröl abolish verb
eltört broke
eltudod can you other
eltúloz to exaggerate
eltűnés disappearance
eltűnik vanish
eltűnik fade away
eltűnik, szertefoszlik vanish
eltűnni to disappear
eltűnni to vanish
eltűnni to disappear, -d
Eltünni Dissapear
eltűnni disappear
eltűr, elvisel, marad abide verb
elutasít turn down verb
elutasít refuse verb
elutasít, kihány, kiselejtez to reject, -ed
elutasít, kitöröl rule out
elutasít, megtagad, visszautasít to refuse
elvakít dazzle
elválaszt detach
elválaszt, elkülönít separate verb
elválaszt, elvág sever verb
elválik get(got,got) divorced
elválik valakitől divorce sy
elválik vkitől to divorce sy
elvállal undertake verb
elvált divorced
elvár required
elvárás expectation
elvárni, számítani vmire to expect, -ed
elvégez, lezár bring to an end
elvégez, lezár bring to an end
elvegyül mingle
Elvenni Take
elvesz nadid ol
elvesz valakit feleségül, hozzámegy vkihez to marry sy
elvesz,elvisz take away expression
elveszett Zai3
elveszett lost verb
elveszi a kedvéd, eltántorít put off
elveszít lose verb
elveszít,veszít lose verb
elveszít,veszít lost verb
elveszíteni to lose lost
elveszíteni to lose, lost, lost verb
elveszni lose verb
elveszteget waste
elvesztette a kapcsolatot lost touch expression
Elvesztette az eszméletét. He lost consciousness. expression
élvez enjoy
élvez, kóstol to enjoy verb
élvezet delight
élvezet, banzáj blast
élvezetes delectable
élvezni to enjoy
elvihető (étel) takeaway adjective
elvileg, elméletileg theoretically
Elvinni Take
elvinni a balhér carry the can
elvisel tolerate verb
elvisel, fenntart sustain verb
elvisel, kibír endure verb
elvisel, megbirkózik vele put up with
elvisel, tolerál tolerate verb
elvisel/születik bear verb
elvisz, elvesz take verb
elvonja a figyelmét get diverted
elvonja valami a figyelmét, elkalandozik get diverted
elvontat to tow away
elzálogosít hock
elzárni, lezárni to block, -ed
ember man
ember a vízben! man overboard!
ember lábainak elágazási helye, negyed hangjegy crotch
ember(ek) person-people
emberek people
emberek, nép people noun
emberekkel találkozni meeting people
emberi human
emberiség mankind
emberrabló abductor
emberséges humane
emel enhance
emel, felemel to lift
emelet, szint storey
emeletes ágy bunk beds
emeletre upstairs
emelkedés ascent noun
emelkedés, tetőpont climax
emelkedik, kel (nap) rise verb
emelkedő ascendant
emelkedő, lejtő slope
emellett in addition/besides expression
emelni to left
emelő jack noun
emelt raised
émelyeg nauseate verb
émelygés feeling sick noun
emlékeiről mesél reminisce
emlékezetes memorable
emlékezni remember verb
emlékirat memoirs
emlékszik remember verb
emlékszik valakire /valamire remember somebody/something expression
említ mention verb
említ, megemlít to mention
említés mention noun
emlő, tőgy dug
emlős mammal
empátia empathy
én I'm verb
én I
én my
Én kedvelem I love him
én nem bánom I don't mind
En Szeretnek I would like(I'd)
Én vagyok I am
Én vagyok! I'm!
encourage ösztönözni verb
énekel to sing verb
énekel sing verb
énekelni to sing, sang, sung verb
énekelni sing verb
énekelt sang verb
éneklés sing
energiahatékonyság energie efficiency
energiatakaérékos izzó energy efficient bulb
energikus zippy
enged to allow
enged, engedélyez permit verb
enged,hagy let verb
engedékeny indulgent adjective
engedékeny lenient
engedelmes obedient adjective
engedelmes docile
engedelmeskedik obey
engedély premission
Engedj el! Let go!
engedmény concession
engedmény, kedvezmény discount noun
engem,nekem me pronoun
ennek ellenére even so other
ennek ellenére, mégis even so
ennek eredménye as a result
ennek következtében therefore
ennél fogva, ezen túl hence adverb
ennélfogva hence
enni to eat, ate, eaten verb
enni eat verb
enyém mine
enyém my
ényeztetett spoilt
enyhe smooth
enyhe faint
enyhén slighty
enyhít, csillapít ease
enyhítő soothing
enyhítő körülmények mitigating circumstances
enyhülés relief noun
enyveskezű sticky fingers
épen és egészségesen safe and sound
eper strawberry noun
épít build verb
építeni to build, built, built verb
építeni build / built verb
építeni build verb
építész(mérnök) architect
épített built
épített build verb
építő(munkás) builder
építőmester/kőműves builder
eposz epic
éppen most just noun
éppen, pontosan just
éppúgy just as
épület building noun
épülettorony steeple
érdekel valami to interested in expression
érdekelt, illetve van concerned
érdekeltnek lenni vmiben to be interested in sg
érdekeltség stake
érdekeltség, kapcsolat, vállalkozás concern noun
érdekes interesting
erdekesseg attraction
érdekli be interested in verb
érdeklődés interest noun
érdeklődni vmi iránt to be interested in
érdeklődő, érdekelt interested
érdem merit noun
érdemes worth adjective
érdemes vmit csinálni,sok pénzt ér to be worth
érdes coarse
erdő wood
erdőirtás clearing of forests
ered derive
ered arise
ered, adódik vmiből proceed
ered, származik spawn
eredeti genuine adjective
Eredeti Original
eredetileg originally
eredetileg, elsősorban primarily
eredmény score
eredmény result
eredmény, hatás, kihatás effect
eredményes efficient
eredményesen, hatásosan effectively
erejét veszti, elgyengül to fall apart, fell, fallen
erény virtue
eresz eaves noun
ereszcsatorna gutter
éretlen immature adjective
eretnek heretic
eretnekség heresy
érett mature adjective
érettségi final exam
érettségi A-level
érettségi vizsga school-living exam noun
érez feel verb
érezni to feel, felt, felt verb
érezni feel verb
érezze otthon magát make yourself at home
érint to touch verb
érintetlen intact
érintett, aggódó concerned
érintkezés interaction
érintkezik, kommunikál communicate
erkély (színházban) circle
érkezik arrive
érkező (vendég) newcomer
erkölcsi moral
erkölcsös virtuous
erkölcsösség chastity
erkölcstelen vicious
erkölcstelen filthy
érme coin noun
ernyedt flaccid
erő force noun
erőd fortress
erődítmény fortress noun
erőfeszítés struggle noun
erőfeszítés endeavour
erőfeszítés effort
erőfeszítést tenni make an effort/ make an attempt expression
erőforrás, készlet resource
erőiket egyesítik pool
erőltetett, feszült strained
erőlteti a szemét to strain the eyes expression
erős strong adjective
erős vágy, sóvárgás craving
erős, hatalmas mighty adjective
erős, határozott stark
erős, kemény tough
erős, kemény, határozott firm
erősen kritizálni come down on expression
erősen tart, fog hold tight
erőssé tesz toughen
erőszak, kényszer compulsion noun
erőszak,visszaélés abuse noun
erőszakkal szöktet abduct
erőszakos megszöktetés abduction
erőszakosan violently
erőszakoskodik push around
erőt vesz rajta vmi be devastated by sg
erőt vesz, úrrá lesz overcome
erotikus film blue movie
erőtlen weaker adjective
erőtlen, gyenge feeble
erőtlen, gyönge feeble adjective
erőtlenül feebly adverb
ért understand verb
ért vmit vhogyan, mean verb
érték worth
érték value noun
értékek valuables
értékel to value
értékelés, becsülés assessment
értékesít apprise verb
értékesítési elemzés sales analysis
értékesítési képviselő sales rep
értékrend value system
értelmes sensible
értelmes, érthető sensible
értelmetlen pointless
értelmetlen meaningless
érteni understand / understood verb
értesítés motice
érthető intelligible adjective
érthető, tiszta lucid
érvel argue
érvénybe lép come into force
érvényesül prevail verb
érzék sense noun
érzék vmihez flair for sg
érzék, értelem sense
érzéke van valamihez to have flair for
érzékelés, észlelés perception
érzékelés, észrevétel perception noun
érzékeny sensitive adjective
érzékeny, érzéki sensuous adjective
érzékenyen érint, célba talál hit home
érzéketlen callous
érzéketlen vmire unaffected by
érzéketlen, fásult, közönyös insensitive
érzelem emotion
érzelgős, lírai lyrical adjective
érzelmes, érzelemmel teli emotional
érzelmi emotional
érzett felt verb
és and
És te? What about you
És te? What about you? expression
escapee szökevény noun
esedezik implore verb
esély chance
esemény occasion/event
esemény event
esemény plot
esernyő brolly
esernyő umbrella
eset instance
esetenként occasionally adverb
esetleges, lehetőség, véletlen contingent adjective
esetlen clumsy adjective
esetlen, ügyetlen clumsy adjective
esett fell verb
esik fall verb
esik falls verb
esik,hull fall verb
eskü vow
eskü, fogadalom oath noun
esküszik, szitkozódik swear verb
esküvő wedding
esküvői szertartás wedding ceremony
esni to fall, fell, fallen verb
esni fall verb
Esni Rain
esni,utazni come down expression
esőcsatorna gutter
esőnap rain check
esszé essay noun
ésszerű reasonable
ésszerű sensible adjective
ésszerű időtartam reasonable period
ésszerűsítés rationalization
estélyi ruha evening dress
esti mese bedtime story
esti tagozatos part-time student noun
esti újság evening paper
észak north
észben tart bear sg in mind
eszik eat verb
eszköz instrument noun
észlel, meglát, felfog to percieve
eszméletlen unconscious
eszmeletlen unconsious
eszméletlen consciousness noun
eszméletlen, öntudatlan unconscious
eszméletlenség unconsciousness
eszményi, ideális ideal
észre vesz, megpillant vkit to catch sight of sy
észrevehetően noticeably
észrevenni noticed
étel, fogás dish
ételszállítólift dumbwaiter
etet feed verb
étkezés meal
étkezési tanácsadó nutritionist
Étkező Diring room
etnikai ethnic
etnikum ethnicity
étterem restaurant noun
étteremben enni eat out
Európa Europe noun
Európa Parlament European Parliament noun
Európai Bizottság European Commission noun
Európai Gazdasági Közösség European Economic Community noun
Európai Közösségek Bírósága Court of Justice of the European Union noun
Európai Központi Bank European Central Bank noun
Európai Szén- és Acélközösség European Coal and Steel Community noun
Európai Tanács European Council noun
év year noun
évek years
évente annually
evett ate verb
évfolyamtárs yearmate noun
évforduló anniversary
évgyűrű growth ring
evilági, földi mundane adjective
evőeszközök cutlery
évszakok seasons
evszazad centuries
évtized decade noun
exportosztály export department
expozíció, felvétel exposure
ez this
ez a... this
Ez egy almĂĄspite. It is an apple pie.
Ez egy nagy ĂĄllat. It is a big animal.
Ez egy számítógép. It a computer.
Ez egy... It's a / an
ez jó neked it is good for you
Ez nagyon kedves tőled That's very kind of you
ez van ezt kell szeretni like it or lump it
ez,ezt this pronoun
ezek these
ezek,ezeket these pronoun
ezeket szem előtt tartva, ecélból with this end in view
Ezer éve nem láttalak I have not seen you for ages expression
ezért s
ezért, következésképpen therefore
ezidáig, eddig hitherto other
ezideig hitherto
ezrek thousands
ezt gondoltam is I thoughgt as much
ezüstlakodalom silver wedding anniversary
fa tree noun
fa wood
fĂźzet notebook
faanyag, fűrészárú timber
facsar, kicsavar squeeze
fagy freeze
fagyasztott frozen adjective
fagyasztott, mirelit frozen adjective
fagyi ice cream
fagyöngy mistletoe
fagyos chill
fagyos, jégvirágos, zuzmarás frosty
faház, kunyhó bungalow
faj, fajok species
fájdalmas sore
fájdalom ache/pain
fájdalom pang
fájdalom, vajúdás throes
fájó, gyulladt sore
fajsúly özgür ağırlığı
fajsúly, higany cıva
fajta species noun
fajta a sort of noun
fajta, féle sort
fajta, féle kind noun
fakanál wooden spoon noun
fakate black adjective
fakéreg bark
fakitermelés logging
fal wall
faliszőnyeg tapestry noun
falka flock
falu village
faluk,közösség village
falusi, vidéki, mezőgazdasági rural
famous hires
fantasztikus fantastic adjective
fanyar acerbic
fáradhatatlan tireless
fáradhatatlan, buzgó strenuous adjective
fáradság fatigue
fáradságos, nehéz arduous adjective
fáradt tired adjective
fáradtság fatigue
fáradtság, kimerültség fatigue
farag, kivés, metsz to carve
faragalan rude adjective
faragás carving verb
farkas wolf
farkasember werewolf
farmernadrág jeans noun
farmervászon denim
farok, fark tail
fátyol veil
fax fax machine noun
fazék pot noun
fazekastárgy pottery
fázis phase
fázott she/he cold
fead,letesz valamiről to abandon verb
fecseg yak (cut the yakking)
fecseg, csacsog, pletykál prattle verb
fecseg, kóborol, kószál ramble
fecseg, kószál ramble
fecsegés gabble
feddhetetlen, kifogástalan impeccable adjective
fedél, fedezék cover
fedél, tető roof
fedő, szemhéj lid
feglalni, előjegyeztetni to book, -ed
fegyelem discipline
fegyelmet tart keep discipline
fegyelmezetlenség insubordination
fegyver weapon
fegyverszünet truce
fegyverzet armament
fehér white adjective
fehér répa turnip noun
fehérfalu white-walled
fehérje protein noun
fehérnemű underwear
fej pate noun
fej head noun
fej vagy írás toss heads ot tails
feje tetejére állítva topsy-turvy
fejest ugrik valamibe, belevág take the plunge
fejetlenség, zűrzavar cock-up
fejfájás headache
fejfedő headgear noun
fejjel előre, fejjel neki head-on
fejlemény sequel
fejleszt improve verb
fejleszteni to improve
fejlesztés development
fejletlen, éretlen immature
fejlődés development
fejlődni make progress expression
fejvadász headhunter noun
fék brake
fekély, gyomorfekély ulcer noun
fekélyes, oszló, rothadó festering
fekete black adjective
fekete macska black cat
feketeribizli blackcurrant
fekszik lie verb
féktelen unrestrained
féktelenség turbulence
feküdni to lie, lay, lain verb
fekvőrendőr speed hump
fekvőtámasz push up
fekvőtámasz push-up
fél half
fél half past other
fél év half a year
fél lábbal ár bent van get your foot in the door
fel nem kutatott uncharted
fél óra half an hour
fél számmal kisebb half a size too small
fel van dobva made up
feladás, lemondás surrender
feladat exercise
feladat assignment
feladat task
feladat duty noun
feladat, lecke task
feladatot átad, kioszt to delegate, -d
feladatot átad, kioszt to delegate
feladni/abbahagyni vmit to give up sg, gave, given
felakaszt hang up verb
felakaszt, kapcsolatot létesír hook up
feláll stand up
felállni stand up
félárva half orphan
felbátorítás reassurance
felbecsül appraise verb
felbecsül, értékel appraise
felbecsül, megállapít assess verb
felbecsülés, értékelés assessment noun
felbecsülhetetlen értékű invaluable
felbomlott család a broken home
felbontja az eljegyzést break off an engagement
felborít tip over
felbosszant infuriate
felbúg to zoom up, -ed
felbujt, szít instigate
felbújtás, uszítás instigation noun
felbukkan, felemelkedik emerge verb
felbukkan, felmerül, kiderül emerge
felbukkanni to turn up, -ed
felcsapódni to blow up, blew, blown
felcserélés, megváltoztatás commutation noun
feldarabolni, aprítani to chop, -ped
felderít reconnoitre verb
felderítő, járőr scout noun
Feldobta a talpát,elpatkol He kicked the bucket expression
feldolgoz process
feldolgozás elaboration
feldolgozni come to terms with
feldolgozó processor
feldühít rouse
feldühít, megharagít incense verb
felé towards
fele half of
felébred to wake up verb
felébred awake verb
felébred,ébred,ébreszt wake up verb
felébredni to wake up verb
felébredni wake up verb
felébredt awakened / awoke verb
felébredt awakened / awoken verb
felébredt woke verb
feledés, amnesztia oblivion noun
felégetni a hidakat magad mögött to burn bridges
felejteni forget verb
felejtett forgot verb
felejthetetlen ungforgettable
félelem fear
félelem, aggodalom, rémület dismay
félelem, rettegés dread noun
félelem, tisztelet awe
felelet response
felelevenít brush up
felelevenít, felidéz evoke verb
félelmetes formidable
félelmetes, borzasztó tremenduous adjective
felelős responsible
felelős vmiért be in charge of sg
felelős vmiért on the brink of sg
felelős vmiért, meg van bízva vmivel to be in charge of sg
felemel pull up
felemel raise verb
felemelkedés, mennybemenetel ascension noun
felemelkedik emerge
felemelkedik mount
felemelkedő gazdaságú piac emerging market expression
felemelő hatás uplift
felenged, kiolvad thaw
félénk timid
félénk coy adjective
félénk shy
félénk, szégyenlős sheepish
félénken sheepishly adverb
felépítmény superstructure
feleség wife
felesel, visszapofázik talk back
felesleg , többlet surplus
felesleg, többlet surplus
felesleges, bőséges redundant
felesleges, szükségtelen redundant adjective
felett above
felettébb, meglehetősen pretty adverb
felettes principal noun
félév term
félév, szemeszter term noun
felfedez unearth
felfedez, tapasztal to discover, -ed
felfedezés discovery
felfedezés, kinyilatkoztatás revelation
felfegyverzett strapped
felfejlődés deployment
felfog,magába foglal,megért comprehend
felfogás comprehension
felfogás approach
felfrissíteni, kicsinosítani to freshen up
felgyújt swt fire verb
felháborító, gyalázatos outrageous
felháborodás indignation
felháborodás outrage
felháborodott, elborzadt appalled
felhagy vmivel, kétségbe esik despair
felhalmoz pile
felhalmoz amass
felhasználás appropriation
felhevült, kipirult flushed
felhív,felhívás,hív,hívás (pl.telefon) call up
felhívás, fellebbezés appeal noun
felhő cloud noun
felhőkarcoló skyscraper
felhőkarcoló skycraper
felhőszakadás downpour
felhoz (pl.témát) broach
felidegesít, kihoz a sodrából to upset, upset
felidéz evoke
felindulás, izgalom, kapkodás trepidation noun
felírás inscription noun
Felirat Sign
felirat, kiírás inscription
Felirat,tábla Sing
felirat,tábla sign
feliratos filmek films with subtitle
feliratos filmek subtitled films
felismer recognize
felismer,elismer recognize
felismerhető discernible
felismerni to recognise, -ed
felismert recognised
feljavít upgrade
feljelent, leleplez denounce
feljes hangerő full volume
felkavaró unsettling
felkavaró, zavaró unsettling adjective
felkel to get up verb
felkel get up
felkel, keletkezik,felmerül arise verb
felkelni to get up verb
felkelt arouse
felkelt,keletkezett, arose verb
felkelt,keletkezett,felmerült arisen verb
felkészít coach
felkészül to get ready verb
felkészül valamire be up to sg verb
felkészül, előkészül prepare verb
Felkészülni, vigyázz, rajt! Ready, steady, go! expression
felkiáltójel exclamation mark other
felkiáltott exclaim
felkutat, kiráncigál, felhajt roust out
felküzdi magát work one' way up
fellendülés boost
felmászik, felmegy ascent verb
felmászni a fára to climb up a tree
felmegy a lépcsőn climb the stairs
felment acquit
felment release
felmérés measurement
felmérés survey
felmérés, közvéleménykutatás survery
felmérés, mérés measurement verb
felmért surveyed
felmerül come up expression
felmerül to occure
felmerül, előkerül occur
felmerül, kiderül emerge
felmetsz, hasít slash
felmond quit one's job
felmosni to mop up
felnagyít, nagyít to magnify, -ied
felnevel bring up
felnevel gyerekeket to bring up children
felnevel gyerekeket to raise children
felnevel valakit bring(brought,brought) sy up
félni to be afraid verb
felnőni to grow up, grew, grown
felnőni l was brought up
felnőtt grown-up
felölel encompass
felolvasást tart give a reading
feloszt, megoszt split verb
felosztás, részleg division noun
felperes plaintiff
felpezsdít spark up
Felpróbálhatom? Can I try it/them on?
felráz jog verb
félre aside
félre wide open
félre, mellé aside
félreérthetetlen unmistakable adjective
félreérthető misinterpreted
félrevezet mislead
félrevonul move aside verb
felriaszt startle verb
felrobban explode
felrobban, szétrobban explode
felruház clothe, clad
felruház, ellát endow
felsikálni a padlót scrub the floor
felső to
felső tagozat senior section
felsőfokú tanulmányok higher studies noun
felsőkézből kapott, saját first-hand
felsőoktatás higher education
felsorakozik line up
felsorol list
felszabadit itlak et
felszakít rip
felszállás időpontja time off
felszed pick up verb
felszed,felvesz pick up expression
felszedő szöveg pick-up line
félszeg half-hearted
félszegen, esetlenül awkwardly
felszeletelni to slice, -d
felszerel, ellát rig
felszerel, ellát, pótol supply
felszerelés gear noun
felszerelés equipment noun
felszerelt equipped
felszín surface
felszínen marad to float
felszínen tart, lebeg, úszik float
felszólítás summons
feltalál invent verb
feltalálja a spanyolviaszt cooking with gas
feltámaszt, feléleszt, feltámad to resuscitate, -d
feltápászkodik scramble to ones feet expression
feltár reveal
feltár disclose
feltár, megmutat to reveal, -ed
feltart to hold up
feltartóztat hold up
féltékeny jealous
felteker, göngyöl coil
felteszi a koronát vmire top off
feltétel condition noun
feltételes szabadlábra helyezés parole
feltételesen szabadlábon lévő paroled
feltételez to presume
feltételez assume
feltételez, gondol, képzel to suppose, -d
feltételez, gyanít, sejt presume verb
feltételez, gyanít, vél surmise verb
feltételez, vállal, tettet, elfogad assume verb
feltételezés presumption
feltételezés, elképzelés assumption
feltételezés, vállalás assumption noun
feltételezni to suppose verb
feltétlen, feltétel nélküli unconditional
feltétlenül, hogyne, minden bizonnyal definitely
feltétlenül, hogyne, persze certainly
feltevés assumption noun
feltevés, találgatás conjecture noun
feltűnést keltő főcím az újságban sensational headlines
feltűnik occur
feltűnő, rikító flashy adjective
felügyel invigilate verb
felügyelet custody
felügyelet (gyerek) custody
felügyelni to tend
felügyelő inspector noun
felügyelö warden
felügyelő trustee
felügyelő, gondnok warden noun
felújít to do up
felülés sit-up
felület surface
felületes, futólagos cursory adjective
felületes, hanyag sloppy
felületes, hanyag slipshod
felületesen cursorily adverb
felülmúl cap
felülvizsgálat revision noun
félút halfway
felvágás, büszkélkedés show-off
felváltva in turn
felvázol, nyomon követ, kiszimatol trace verb
felvenni pick up
Felvenni Put on
felvenni (ruhadarabot) put on
felvert híg tésztaanyag batter
felvesz hire
felvesz to put on verb
felvesz to pick up verb
felvesz pl.ruhát put on
felvesz vkit admit, -ed, -ed sy verb
felvesz,felvesz (jármű utasokat),hozzáfog valamihe take up expression
felvesz,vesz,elvisz,visz take verb
felvétel az egyetemre admission to university expression
felvételi vizsga entrance exam expression
felvételi vizsgát tesz to take an entrance exam
felvetés posing
felveti a pénz be flushed with money
felvett,vett,elvitt,vitt took verb
felvidít brighten
felvidul, felvidít cheer up
felvilágosít enlighten
felvillan gleam
felzárkózik catch up
female nőnemű
fémes csillogás lustre
fémfűrész hacksaw noun
fenegyerek daredevil
fenék bottom noun
fenn aloft adverb
fennhangon, hangosan aloud
fennmarad, eltűr endure
fennmaradni to stay up
fenntart suspend
fenntart maintain
fenntartás maintenance
fenntartható sustainable
fenntartja a látszatot keep up a facade
fent above noun
fent említett aforementioned
fény lights noun
fenyeget threaten verb
fenyegetés threat
fenyegetés, veszély menace
fényes, képes glossy
fényesít polish
fényév light year
fényez polish verb
fényez blow sunshine
fényez vkit blow sunshine
fényezni, fényesíteni to polish, -ed
fénykép photo
fényképészet photography
fenylö münevver
fenyő fir
fenyők pines noun
fenyőtüske fir needles
fénypont highlight noun
fénysugár beam
fényt derít vmire shed light on sg
fényűző sumptuous
ferde inclined
férfi man
férfi pénztárca wallet
férfi(ak) man-men
férfiak men
férfias virile
férfias manly adjective
férges, piszkos grubby
férj husband
Férj Hasband
fertőzés infection noun
fertőző contagious adjective
fertőző infectious
fertőzött contaminated
fest to paint verb
fest,festék paint
festék paints noun
festék, színárnyalat, árnyalat dye
festmény painting
fésű comb noun
fészek nest
fészer shed
feszes stiff
feszes, merev, feszült tense adjective
feszes, szűk tight
feszítő stretcher
fesztelen colloquial adjective
feszült uptight
feszült viszony strained relations
feszült, ideges edgy, tense, uptight adjective
feszültség strain
feszultseg tense
feszültség tension
feszültség, izgalom tension verb
feszültség, túlterheltség strain noun
fetch felhozni, felkapni
fia son
fia valakinek son
fia vkinek son noun
fiancé vőlegény noun
fiatal young adjective
fiatal parasztlány wench
ficam sprain noun
fickó card
fickó, pajtás, pasas, társ fellow
fickó, srác lad
Figyel Pay attention
figyel vmire to listen, -ed to
figyel vmire, ügyel rá mind
figyelembe vesz to take into consideration
figyelemre méltó remarkable adjective
figyelemre méltó sizable
Figyelj Pay attention
Figyelj, hallgass csak Listen expression
Figyeljetek! Pay attention! noun
figyelmes thoughtful adjective
figyelmes considerate
figyelmes attentive
figyelmet elterel take ones mind off expression
figyelmetlen careless adjective
figyelmetlenül, felelőtlenül carelessly
figyelmeztetes 3ibret
figyelmeztetés warning
figyelmeztetés,felszólítás,felmondás notice
figyelni look lively expression
figylemeztet to warn
filc, nemez felt
film csillag film star
filozófia philosophy
financée menyasszony noun
finanszírozás subsidy
finanszírozza a tanulmányait finance their studies
fing fart
fingik fart
finom delicious adjective
finom fine adjective
finom, hajszálnyi subtle adjective
finom, ízletes delicious adjective
finoman subtly adverb
finomítani refine
fiók drawer noun
firka, firkálgatás doodling noun
firkál scribble
firkálás scrawl noun
fitni run verb
fitogtatás flaunt
fityegő, lógó dangling
fityma foreskin
fiú boy noun
fiú (barát) boyfriend noun
fiú unoka grandson
fiús lány, vad játék, lármás gyerek romp
fizet pay verb
fizetes mevacib
fizetés salary
fizetésemelés pay rise
fizetési mérleg balance sheet
fizetett paid verb
fizetni pay / paid verb
fizetni to pay, paid, paid verb
fizetni pay verb
fizető autópálya turnpike
fizika Physics
fizikai ,szellemi,látás stb fogyatékos physically,visually,mentally,etc impaired
fizikus fisical strenght
flegma stolid
floor padlo
flört fling
flotta fleet
major
main
főáramkör main
foci soccer
focista frizura mullett
főétel main course noun
fog tooth
fog teeth noun
fog, megmarkol grip verb
fog, vesz, hord, elkísér to take verb
fogad to bet verb
fogad bet verb
fogad (játék) bet
fogadás, lagzi receéption
fogadás. hazárdjáték gamble
fogadni to bet
fogadok bet
fogadtatás reception
fogak teeth
fogalom concept
fogamzásgátló contraceptive
fogantatás conception
fogantyu kulüb
fogás grip
fogaskerék cog noun
fogaskerekű cog-wheel railway
fogasrúddal kapcsolt kis meghajtó fogaskerék rack and pinion
fogat mos brush your teeth
fogékony, hajlamos, alkalmas susceptible adjective
fogékony, készséges responsive adjective
fogfájás toothache noun
fogkefe toothbrush
fogkefe(k) toothbrush-toothbrushes
fogkefék toothbrushes
foglal,előjegyez book
foglalkozás occupation
Foglalkozás Profession
foglalkozik deal
foglalkozik valamivel deal with
foglalkozik vmivel deal (with) verb
foglalt occupied/engaged
foglyul ejt to capture
fogódzó handhold
fogorvos dentist
fogott caught
fogság bondage
fogság,rabság captivity
fogszabályzó braces
fogyasztás consumption
fogyasztás consumerism
fogyasztó consumer
fogyatékos,sérült impaired
fogyni to lose weight, lost, lost
fogyókúrázni to be on a diet
főiskola college noun
fojt to drown
fojtogatás, megfojtás strangling
főként especially expression
Fokhagyma Garlic
fokhagymagerezd cloves of garlic
fokoz enhance
fokoz heighten
fokoz, erősödik escalante
fokoz, hangsúlyoz enhance
fokozat degree noun
fokozat, mérték, egyetemi diploma degree
fokozatosan gradually
fokozni, osztályozni to grade, -d
Föld Earth
föld, talaj, termőföld soil
földcsuszamlás landslide
földdel egyenlővé tesz level
földhöz csap fling
földrajz Geography
földre dob ground
földrész continent
földszint (színházban) stalis
főleg especially other
főleg mainly expression
Főleg Espencially
főleg, különösen in particular
fóliában sült és töltött krumpli baked/jacket potato noun
fölösleg, tartalék spare noun
fölösleges unnecessasry
fölött above
fölött,föl,fenn above
folt, hiba, repedés flaw noun
folt, hiba, tévedés flaw noun
folt, pecsét stain
folyamán during
folyamat process
folyamat procedure
folyamatos consecutive
folyamodik, igénybe vesz resort
folyékonyan fluently adverb
folyik flow
folyik, hömpölyög, kering to flow, -ed
folyik, ömlik pour
folyó river,stream
folyó river noun
folyóirat journal
folyópart river bank
folyosó aisle noun
folytasd keep going
folytat to get on with
folytat go on verb
folytat, fenntart to keep up
folytat, halad proceed
folytat, hivatásszerűen foglalkozik to take up, took, taken
folytat, követ to pursue
Folytatás Sequel
főmondat main clause
főmondat main claus
fonal wool
fonál thread
fonal, zsineg twine
fondorlatos csaló fraudulent adjective
főnév noun noun
főnévi igenév infinitive
fonnyadt parched
főnök gaffer
főnök boss noun
fontolgat consider verb
fontolgatni, átgondolni to consider, -ed
fontolóra vesz, figyelembe vesz to consider
fontos important
fontos mozzanat highlight
fontos részlet highlight
fontos, jelentős, számottevő important adjective
fordít translate verb
fordítás translation noun
fordító, műfordító translator
fordul be az első kanyarnál take the second turning
fordul be az első kanyarnál take the fist turning
fordul, folyamodik appeal
fordulj balra turn left
fordulj jobbra turn right
forgalmazó vendor
forgalmi torlódás congestion
forgalom traffic noun
forgalomba hoz release
forgalomban van be in circulation
forgalomcsillapító traffic calming measure
forgatag, örvény maelstrom noun
forgóajtó swing door
formaban maradni to keep fit
forradás, sebhely scar
forral to boil
forrás resource
forrás source noun
forrasztópáka solderingiron noun
forró hot adjective
forró csoki hot chocolate
forrongó, kavargó seething
fortély, megoldás, kiút expedient noun
forwards előre noun
foster mother nevelőanya
főszereplők main characters
foszlány, töredék shred
fosztogat, betör foray
fosztogató behatolás foray
fotel armchair
Fotel An arm chairs
fotó photo
fotosoppozni shop
fotóz capture verb
főtt boiled adjective
főváros capital city noun
főváros capital
föveny gravel noun
főz to cook verb
főz cook
Főz,szakácsnő,szakács cook
főzni, forralni to boil, ed
frakció, párt, klikk, viszály faction noun
France franciaország noun
francia French
francia nyelv french adjective
fricska, csettintés flick
fridzsider fagyasztóval fridge-freezer
friss fresh adjective
friss házasok Blue John Canyon
friss házasok newly weds
frissen mázolva wet paint
frissen, újonnan freshly
frizura haircut
frizura hairdo
frizura, hajviselet haircut
fröcsköl splash
frufru fringe
grass
Fűbe harap He bites the dust expression
füge figs
függ valamitől depend
függ vmitől to depend on sg verb
függ vmitől to depend, -ed on
függ vmitől, kitart hang on
függeni vmitől to be dependent on sg
független unattached
független independent
függő dependent
függőbeszéd reported speech
függőleges down
függöny curtain
függöny curtains noun
fúj blow
fúj (szél), kifúj (orrot) blow verb
fukar mean adjective
fül ear noun
fülbevaló earring noun
fülemüle nightingale
füles, info heads up
fülét farkát behúzva on the low creep
fülfájás earache noun
fülhallgató earphone
fülhasogató, csikorgó strident adjective
fülig szerelmes loved up
fülig szerelmesnek lenni vkibe be head over heels in love with sy
fülke, falmélyedés niche
fulladás drowning
fulladozik, megfullad to choke
fulladozó wheezy adjective
fülledt sultry
fülledt, áporodott stuffy
füllentés white lye
fülsértő earsplitting adjective
fültépő, metsző, átható piercing adjective
fúr drill verb
fúr, untat, fáraszt to bore
furcsa azt mondani, hogy... it is awkward to say
fürdőkád bathtub
fürdőszoba bathroom noun
fűrész saw noun
fűrészel saw verb
fürészes garnéla prawn
fűrészpor sawdust
fürge swift
fürge, élénk brisk adjective
fürgén, sebesen swiftly adverb
furgon van
fürkészik, szaglászik snoop
fúró drill noun
furtively lopva, titokban
Furulya Flate
fűszeres spicy adjective
fut run verb
fut, kocog to jog verb
fut,működik,működtet run
futball football noun
futball cipő football shoes noun
futball pálya football field noun
fűtés heating
futni run / ran verb
futni to run, ran, run verb
futólagos cursory
futott ran verb
futott,működött ran verb
futótűz wildfire
fütty, síp whist
fuvallat whiff
füvet nyír mow
füvezik, marijuanát szív blaze
fuvola flute noun
füzet exercise book noun
fúzió merger
fűzőzsinóros eyelet lace adjective
gabona grain
gabonakör crop circle
gabonapehely, zabpehely cereal
galéria gallery noun
gallér collar
ganaj turd
garancia warrant
garbónyak turtleneck
garnélarák prawn
garnélarák prawns noun
gát dike
gát dam
gátfutás hurdling noun
gátlás clog
gátlás inhibition
gátlásos inhibited
gátol hamper
gátol vmiben interfere
Gazdag Rich
gazdag wealthy adjective
gazdag, jómódu wealthy
gazdag, vagyonos wealthy
gazdasági economic
gazdaságos economical
gazember rascal noun
gazficko arazil
gázpedál accelerator
gaztett deed
gáztűzhely gas cooker
geci jizz
geci spunk
génamnipulált genetically modified
generációs szakadék generation gap
generáljavítás overhaul
genetikailag módosított genetically modified
gengszer, orgyilkos thug
gepárd cheetah
gepárd leap
gepárd, vadászleopárd cheetah
gépel type verb
gépel, tipizál to type
gépelt kézirat typescript
gépeltérítő hijacker noun
géprabló hijacker noun
gereblye rake noun
gerenda beam
gerinc spine
gerinctelen állat invertebrate
gerjeszt kindle
gesztenyebarna maroon adjective
gesztikulálni to gesticulate, -d
gesztus gesture
gesztus, testbeszéd gesture
get one's act together összeszedi magát, rendezo sorait
gézkötés dressing
giccs kitsch
giccs, pép mush
gida kid
gimnázium grammar school
gipsz plaster noun
gipszvakolat plaster
girhes lean
gítség help
give sy a sack kirúgni vkit
glazúr glaze
globális felmelegedés global warming
go ahead nyugodtan
gödröcske dimple
goldolkodni think verb
golfpálya golf course noun
golfütő club noun
gólt szerez to score a goal
gólya (egyetemen) fresher
gólyalábas stilt walker
golyóstoll ball-point pen
gomba mushroom
gond concern
gond trouble
gondatlanságból elkövetett emberölés manslaughter
gondnok caretaker noun
gondol think verb
gondola gondola
gondolat, ötlet, eszme idea
gondolat,szándék thought
gondolatébresztő thought-provoking
gondolatjel dash noun
gondolkodó, elmélkedő reflective
gondolni to suppose
gondolni to think, thought, thought verb
gondolni (véleményt) think
gondolom I think/guess/believe/reckon
Gondolom Think
gondolt thought verb
göndör curly
göndör haj curly hair
gondosan kidolgozott elaborate
gondoskodás, eltartás maintenance
gondoskodik to care verb
gondoskodik valakiről fend for sy verb
gondoskodik, nyújt, ellát provide
gondoskodni valakiről look after expression
gondoskodó caring adjective
gonosztett mufasid
Good afternoon. Jó napot kívánok! expression
Good evening. Jó estét kívánok! expression
Good morning. Jó reggelt kívánok! expression
görbít, hajlít bend
görcsös cramped
görcsös, szűk cramped
gördeszka skateboard noun
gördöcske dimple
görény nerd
görény, bunkó nerd
gorgonzola sajt Gorgonzola
Görögkatolikus Általános Iskola Greek Catholic Primany School
gorombán, nyersen brusquely adverb
gorombaság rudeness noun
gőze sincs not have a foggiest
gőzfürdő sauna
gőzhajó steamship
gőzöm/fogalmam sincs rólad I havent a clue
greece greek
grill tepsi grill pan noun
grokkolja, keni-vágja grok
groteszk, nevetséges ludicrous
gügyög, fecseg babble
gulyás herdsman noun
gumibot billy club
gumibot baton
gumicsizma wellington noun
gumikesztyű rubber gloves
gumós, bütykös tuberous adjective
gúny taunt
gúny scorn
gúnykacaj jeer
gúnyos biting
gurítani to roll, -ed
gusztusos gusting adjective
gyakori frequent
gyakorisághatározó adverbs of frequency
gyakoriságot kifejező expressions of fregnency
gyakorlat exercise noun
gyakorlat practise noun
gyakornok trainee
gyakorolni to practise verb
gyakran often
gyakran, sokszor, sűrűn often
gyaláz abuse
gyalázatos, rossz hírű disreputable adjective
gyalog on foot
gyalogtúra, séta hike
gyalogút footpath
gyalogút, kerti ösvény, út path
gyám guardian
gyám bearings
gyámhatóság guardian authority
gyámoltalan, haszontalan unhelpful
gyámság tutelage
gyanít surmise
gyanú suspect
gyanú suspicion
gyanús volt it seemed a little fishy
gyanús, cseles dodgy
gyanús, gázos sketchy
gyanusított suspect
gyapjas woolly
gyar factory
gyár, üzem factory noun
gyarapodó, jól menő thriving
gyártó manufacturer
gyász mourning
gyászjelentés nekrológ
gyászol mourn
gyászol, sirat bemoan
gyászoló mourner
gyászoló család the bereaved family
gyáva mint a nyúl chicken livered
Gyémánt Diamond
gyémántlakodalom diamond wedding anniversary
gyenge, erőtlen faint adjective
gyenge, félénk wimp adjective
gyenge, híg, hatástalan weak
gyeplabda hockey noun
gyeplabda kapu hockey goal noun
gyeplabda ütő hockey stick noun
gyeplabdapálya hockeyfield noun
gyér, szegényes scanty adjective
Gyere ide Come here expression
gyerek child
gyerek(ek) child-children
Gyerekei vannak Have csildren
gyerekek childen
gyerekek children noun
gyerekes childish adjective
gyerekorvos peditrician
gyerekorvos pediatrician noun
gyermekágy cot
gyermeke van to have a child
gyermeket vár be expecting a baby
gyermekétkeztetés child catering
gyermeki filial
gyermekjóléti szolgálat children welfare service
gyermekkor childhood
gyermekotthon children has home
gyermektelen childless
gyertya candle
gyerünk (lelkesíteni valakit) come on expression
Gyerünk játszani! Let's play! expression
gyerünk, rajta! come on! expression
GYES child allowance
GYES maternity leave
gyes,gyed maternity benefits and leave
gyógyír cure
gyógyít cure
gyógyít, kigyógyít to cure
gyógyítani, kúrálni cure
gyógyíthatatlan incurable adjective
gyógyítható curable adjective
gyógysör hair of the dog
gyógyszer remedy
gyógyszerész, vegyész chemist
gyógytornász physiotherapist noun
gyógytornász physioterapist noun
gyökerestül kiszakít uproot
gyomirtás nerbicide
gyomlál weed out
gyomor stomach
gyomorfájás stomachache noun
gyönge flimsy adjective
gyöngyözéssel díszít bead
gyönyörű beautiful adjective
gyönyörű, szép beautiful adjective
gyönyörűség bliss
gyors quick adjective
gyors fleets
gyors étkezés, falatozás snack
gyors változások fast moving changes
gyorsan elkészíthető étel convenience food
gyorsan összetákol (kaja) throw together
gyorsetel junk food
gyorsétterem fast food restaurant
gyorsírás shorthand
gyorsít accelerate
gyötör, tör rack
gyötrelelem, aggodalom anguish noun
gyötri vmi be devoured by
győz vmit, módjában van megtenni to afford
győz, nyer win verb
gyufa a match
gyufa match noun
gyújtogatás arson
gyújtogatás spooky
gyújtogató arsonist
gyülekezés assembly noun
gyülekezet congregation
gyúlékony, heves fiery
gyulladt inflamed
gyűlöl hate verb
gyűlöl,utál hate verb
gyűlölet hatred
gyűlölet, utálat hatred
gyümölcs fruit noun
gyümölcsturmix smoothie
gyűr, csenget ring
gyűrött creased
gyűrű Ring
gyűrű (főnév) ring (noun)
ha if other
ha esik ha fúj come rain or shine. expression
ha igen if so
ha ő nincs but for him expression
hĂĄrom three
hĂŠt seven
habár though
habár albeit
habár,noha although
habarás thickening noun
háborgás, kavargás, habzás churning noun
háborhó, viharos, szilaj tempestuous adjective
háborús filmek war films
háborús történet war story
háborúzni make war expression
habozik, késlekedik linger verb
habverő whisk noun
hacsak nem unless
hacsak nem (nincs tagadás utána) unless
hacsak nem, kivéve ha unless other
hacsak nem,kivéve unless
hadd lássa/hadd lássam let me see /let him see expression
hadi martial
hadjárat crusade
hadviselés warfare noun
Hága the Hague
hagy, enged let verb
hagyaték, örökség legacy noun
Hagyd már abba Knock it off expression
hagyma onion
hagyni to leave
haj hair
hajadon, vénlány spinster
hajcsár bossyboots
hajfürt, hajfonat tress noun
hajít sling, slung
hajít, lök, lódít hurl
hajít, vet, nekilendül dart verb
hajlam incination noun
hajlam bent
hajlamos vmire be prone to sg
hajlandó megtenni willing to
hajléktaéan nő bag lady
hajléktalan szálló homeless hotel
hajlik bend verb
hajlongás, megalázkodás cringe noun
hajmeresztő hairy
hajnal dawn
hajó vessel
Hajós Játék Battleship game
hajós, matróz, tengerész sailor
hajótörött shipwreck noun
hajózási nautical
hajózni, vitorlázni to sail
hajszálnyi, szövevényes subtle adjective
hajszálpontos, tűhegy pinpoint
hajszálvékony razor-thin
hajt, lapoz flip
hajtás, sarj, rügy spront
hajthatatlan relentless
hajthatatlan unrelenting -> hajthatatlan
hajthatatlan, gyémántkemény adamant adjective
hajtogat to fold
hajtott,(járműt) vezetett drove verb
hal fish noun
hála gratitude
halad, élén áll vminek hend
halad, elhalad to pass, -ed
halad, lebeg drift verb
haladás progression noun
haladjunk tovább let's move on
Haladjunk tovább! Let's move on.
halál death
halálbüntetés capital punishment
haláleset, balsors fatality
halálos fatal
halálos lethal
halálos áramütés, kivégzés villamosszékben electrocution
halálra dermedt petrified
halálra untat bore rigid
halálra untat bore stiff
halálsápadt looks like death warmed up
halandó mortal
halandzsa, tájszólás lingo
halánték temple
hálás grateful
halászni megy to go fishing
halat kifog land a fish
Halk Quiet
Halk Quietű
halkit to turn down
hall hear verb
hallani hear verb
hallatlan unheard-of adjective
hallgasd és olvasd listen and read
hallgat listen
Hallgat a szívére He follows his heart expression
hallgat vmit listen verb
hallgatag, szűkszavú taciturn
hallgatni to hear, heard, heard verb
hallgatni listen verb
hallgató listener
hallgatólagos tacit
hallgatózik eavesdrop verb
hallótávolság earshot noun
hallott heard verb
háló net noun
halogat stall
hálóing nightgown
halom stack noun
halom, rakás heap
halott dead
halotti tor wake
halottnak tetteti magát feign death, play possum
halottvirrasztás wake
hálózat network
Halvány gőze sincs He has no clue expression
hamar,hamarosan soon adverb
hamarosan before long
hamarosan soon noun
hamburger hamburger noun
hamis phony
hamis, dallamtalan tuneless
hamis, színlelt, ál- bogus adjective
hamisít counterfeit
hamisító counterfeiter
hamisítvány forgery
hámlik peel, slough, exfoliate verb
hámoz to peel
hámozó peeler noun
hamutartó ash tray
hang sound
hangos loud
hangosan aloud adjective
hangosit to turn up
hangsúlyoz to stress
hangsúlyoz point out
hangsúlyoz emphasise
hangsúlyoz, kiemel emphasize, accent verb
hangszer musical instrument noun
hangszerelés, karcolás scoring
hangulat mood other
hangya ant
hangyás dorky
hanta, vetítés song and dance
hány barf
Hány db? How many? other
Hány éves vagy? How old are you?
hány mennyi how many
Hány órakkor? What time? other
hanyag insonciant
hányás vomit noun
hanyatlás decay
hanyatlik, csökken to decline
hanyatt-homlok menekülve on the lam
harag wrath
harag, düh anger
harag, düh(roham) rage
haragos tekintet scowl noun
harap, megcsíp (szúnyog) bite verb
harapás nibble
harapás bite (bait)
harapni bite / bit
harapni to bite, bit, bitten verb
harc, küzdelem struggle
harcművészet martial arts noun
harcol fight verb
harcolni to fight, fought, fought verb
Hárfa Harp
harisnya stocking noun
harisnyanadrág tights
harmad-/negyedév term
harmadik third numeral
hármas ikrek triplets
harminc thirty
harmincnegyedik thirtyfourth numeral
három three
háromnegyed three quarters
háromszor three times
harsány harsh
harsányan üdvözöl, helyesel acclaim verb
harsog, üvölt to blare out
harsog, üvölt blare out
Harsona Tromphone
has abdomen
has, gyomor tummy
hasábburgonya French fries noun
hasadás. rés chink
hasadék breach
hasadó splitting adjective
hasfájás pain in the stomach expression
hasfájás stomach-ache noun
hasogat, behatol pierce
hasonlatosság resemblance
hasonlít behave like verb
hasonlít take after verb
hasonlít to resemble, -d
hasonlít resemble
hasonlít valakire take after expression
hasonlít valakire look like expression
hasonló similar adjective
hasonló alike
hasonlóképpen likewise adverb
hasonlóképpen on the same lines with
hasonmás look alike
hasonmás counterpart
hasonóképpen likewise
Hastífusz typhoid fever
használ,felhasznál use
használat usage
hasznalni to use
használni use
használt second hand adjective
hasznos useful adjective
hasznos handy adjective
hasznot hozó luctative
hasznot húz to benefit by/from
hasznot húz valamiből to reap the benefits
haszon avail
haszon benefit
haszon, növekmény increment
haszon, nyereség gain
haszonbérleti szerződés lease
haszontalan, felületes futile adjective
hat six
hát back noun
hatalmába kerít seize
hatalmába keríti vmi be overcome by sg
hatalmas vast
hatalmas huge
hatalmat nyer vmi felett get a grip on
hatályba lép enter into force verb
határ bound
határidő deadline
határos, szomszédos adjacent adjective
határozatlan névelő indefinite article a,an
határozószó adverb other
határozott definite adjective
határozott determined adjective
határozott stark
határozott névelő definite article the
határozott nevelő definite article
határozott, biztos firm
határtalan boundless
határvonal boundary
hatás impact
hatás effect noun
hatás, befolyás influence
hatáskör scope
hatáskör tether
hatásra vadászik strain after effect
hatással van valamire affect
hátborzongató grisly adjective
hátborzongató eerie
hátborzongató (kitti szerint furcsa) weird
hatékony effective adjective
hatékony efficient adjective
hatodik sixth numeral
hátrál recede
hátrál, visszavonul retreat verb
hátralék remainder
hátramarad lag behind
hátrány disadvantage
hátrány, akadályoztatás impediment
hátrányos helyzetű disadvantaged
hátsó rear adjective
hátsó lámpa rear light
hátsó rész breech
hátszél downwind
háttér background
háttérből irányít mastermind
háttérfüggöny backdrop
hátul behind noun
hátúszás back stroke
hatvan sixty
have time van rá ideje
haver pal
haverok, spanok peeps
havi részlet instalment noun
ház house
hazajáró lélek, szellem spook
hazajön come home
házas married
házas, nős, férjezett married
házaspár married couple
házasság marriage
házasság előtti prenuptial
házassággal kapcsolatos marital
házassági anyakönyvi kivonat marriage certificate
házassági évforduló wedding anniversary
házassági ígéret megszegése miatt indított per action for breach
házasságkötés wedding
házasságot köt valakivel marry somebody
házasságtörés adultery
házastárs spouse
házastárs rokonai in-laws
házastárs, hitves spouse
házastársa valakinek be married to sy
hazatelepít, visszatoloncol repatriate verb
házavató buli house-warming party
házi home-made
házi feladat, házimunka housework noun
házi, hazai domestic
házif feladatot késziteni do the homework
háziorvos family doctor noun
házmester caretaker
házon belül, belsős in-house
házon belüli képzés house training
házőrző kutya watchdog
házsártos quarrelsome adjective
házszám house number
háztartás household
háztartási robotgép mixer noun
hazudik tell lies
hazudni to lie
hazugság, hazudik lie
hébe-hóba, néha now and again
heccel rib
heccel, ugrat rib
heccelni vkit josh
heg, var scab
heg, varrat seam noun
hegedű violin noun
hegy montain
hegy, csúcs tip
hegyes tipped
hegyes, csúcsos peaked adjective
hegyes, éles, ravasz acute adjective
hegyesszög acute angle
hegyhár, orom ridge
hegylánc mountain range
héj, kéreg rind
hektár acre
héliummal töltött helium-filled
Helló! Hi! expression
hely berth
hely place expression
hely, helyiség place noun
helyébe lép, kiszorít supplant verb
helyes correct
helyes right, correct
helyes right adjective
helyes, édes cute
helyesen properly
Helyesen cselekedettt He did the right thing expression
helyesen, pontosan, alaposan properly
helyet foglalni to take a sieat
helyett behalf
helyett instead off expression
helyettes deputy
helyettes, követ, képviselő deputy
helyettesít vkit/vmit to substitute for sy/sg
helyettesítés substitution noun
helyi local
helyi újság local paper
helyreállítás, restauráció restoration
helyrehoz, kiigazít rectify
helyrehozhatatlan irreparable
helyszín premise
helyszínen on the premise
helyszínen (jegy) on the spot
helytelen false adjective
helytelen táplákozás, alultáplátság malnutrition noun
helytelenít frown
helytelenít deplore
helytelenít, kifogásol disapprove verb
helyteleníteni to disapprove, -d
helyzet, állapot plight
hemzseg vmitől abound in sg
hentes butcher
hentes, mészáros butcher
henyél idle verb
here testicle
herezacskó scrotum, scrota
hervadt wilted
hét week
hét seven
hetedik seventh numeral
hetente egyszer once a week
hétfő Monday noun
heti bér wage noun
hetilap weekly
hétvége weekend noun
hetven seventy
hév heat
heves vérméesékletű quick-tempered
heves vérmérsékletű quick-tempered
heves, lázas feverish
heves, meggondolatlan impetuous, heady adjective
heves, vad fierce
hevesen fiercely
hezitál sit on the fence expression
hiába in vain
hiábavaló futile
hiábavalóság futility
hiábavalóság, hiúság vanity
hiány lack
hiány shortage
hiány, elégtelenség shortage noun
hiány, ínség dearth
hiány, szűkösség scarcity noun
hiányállapot deficiency
hiányozni to be missing verb
hiányzik to be absent
hiányzik egy kereke one sandwich short of a picnic
hiányzik egy kereke, nem százas have a screw loose
hiányzó absent
hiba ghadr
hiba glitch noun
hiba flaw
hiba shortcomings
hiba fault
hibás blame
hibás faulty
hibázni make a mistake expression
hibázni, hibát ejteni to make mistakes
hibáztat blame verb
hibáztat to blame verb
hibáztat, okol to blame
hibáztatható blameworthy adjective
hibáztatni, okolni to blame, -d
híd bridge
hideg cold adjective
hifi berendezés stereo
higany mercury
Higgadt,megőrzi a hidegvérét He is cool as cuccumber expression
higiénikus hygienic adjective
hihetetlen, rendkívüli, túlzott steep
hihetetlenül incredibly
himlőhelyes pockmarked
hímnemű male
hímzett embroidered
hinta swing
hintaszék rocking chair
hintázni to swing
hipnotizál, megigéz mesmerize
hirdetés advertising
hirdető tábla bulletin board
hirdetőtábla billboard
hírértékű newsworthy
híres household name
híres notable
Híres Famous
híres vmiről be famous for verb
híres, ismert famous adjective
hírműsor news feature
hírnév, dicsőség fame
hirtelen suddenly
hirtelen sudden
hirtelen, váratlanul all of sudden
hisz believe
hisz vmiben to believe, -d in
hiszékeny gullible
hisztizik be in a tantrum
hitehafyott mürted
hitelesség , pontosság accuracy
hitelroppanás credit crunch
hitetlen incredulous adjective
hitetlenkedés disbelief
hittan RS=Religious Studies
hitvallás creed
hitvallás, meggyőződés creed noun
hitvány alak, aljas ffráter twerp noun
hitvány ember, kopó, vadászkutya hound
hitves spouse
hitves consort noun
hív,nevez call verb
Hív/Felhív Call
hivalkodik flaunt
hivatal, iroda office noun
hivatásszerűen foglalkozik, hozzáfog take up
hivatkozik quote
hivatkozik, utal to refer
hízeleg flatter, toady, coax, wheedle verb
hízeleg flatter
hízeleg, áltat flatter verb
hízelgés adulation noun
hízelgés flattery
hízelgő complimentary adjective
hmcs (helyi menő csávó) wigger
snow
warmth
hoax álhír
hóbort fad
hóbortos cracked
hóbortos, szeszélyes whimsical
hódolat, tisztelet reverence noun
hoe kapa
hófehérke honkey
Hogy betűzöd ...? How do you spell ...? expression
Hogy hívnak ? What's your name ?
Hogy írják azt, hogy...? How do you spell...? expression
hogy jutunk el.....? how do we get to
hogy lehet, hogy...? how come...?
Hogy mondod ? How do you say? expression
Hogy rövid legyek. To cut a long story short. expression
hogy vagy Haw are you?
hogy vagy hov are you
Hogy vagy How area you
Hogy vagy ? How are you ? expression
Hogy vagy? How are you doing?
Hogy vagy/van? How are you? expression
Hogy van angolul? What's in English?
hogy,hogyan how
Hogy?Hogyan? How? other
hogyan how other
hogyan betűzöd? how do you spell it?
hogyan, milyen how
hogyne, természetesen sure
hoki bandy
Hol? Where?
hold moon noun
holdfényes moonlit
hőlégballon hot-air balloon
hölgy lady
hollét whereabouts
holnap tomorrow other
holnap is also tomorrow other
holt ág, stagnálás backwater
holtan esik össze drop down dead
holtjáték backlash
holtpont gridlock
Holtrészeg He is dead drunk expression
hólyag blister
homály haze
homályos vague
homályos, ködös misty adjective
homlok forehead noun
homok sand
hónalj armpit noun
hónapok months
honlap website
Honnan származol? Where are you from?
Honnan? Where ... from? other
hord wear, wore, worn
hord wear
hordágy strecher
hordani, viselni to wear
hordott (ruhát) wore verb
hordott,cipelt borne
hordozható sztereó rádió,magnó personal stereo
hordozni to carry
horgász angler
horgászbot fishing-line
hórihorgas, nyurga lanky adjective
horkantás snort
horkol snore
horpadás, benyomódás dent
horzsolás bruise
horzsolás lesion
horzsolás, zúzódás bruise noun
hős hero
hősiesség, bátorság valour noun
hősnő heroine
hosszadalmas lingering
hosszan, vontatottan beszél to drone on
hosszantartó long-lasting
hosszú long adjective
hosszú harisnya stocking
hosszú ideje nem láttalak! long time no see!
hot dog hot dog noun
hotel hotel
Hötőtáska Cool bag
Hova mész? Where do you go? other
Hová? Where to? other
hóvihar blizzard noun
hoz, vezete, beszerez to bring verb
hoz,hez,höz to
hozam yield noun
hozni bring verb
hozni bring / brought verb
hozni to bring, brought, brought verb
hozni to bring
hozomány marriage portion
hozott brought verb
hozzá/rászoktat accustom to verb
hozzáadni,hozzáfűzni to add
hozzáállás approach
hozzáállás, állásfoglalás attitude
hozzáerősít pin on
hozzáfér have access to
hozzáférés access noun
hozzáfűz vmit vmihez tag sg onto sg
hozzájárul endorse
hozzájárul, elősegít valamit conducive to adjective
hozzájárul, közreműködik contribute
hozzájárulás contribution
hozzájárulni to contribute, -d
hozzájut, megkap fobtain
hozzájut, megszerez obtain
hozzájut, szerez come by
hozzám kind to me
hozzárendel allocate
hozzászokni vmihez to get used to verb
hozzászoktat settle in verb
hozzátartozik, tartozik vmihez to belong to sg
Hozzátartozók/Család Folks
hozzátenni to add
hozzátevőlegesen approximately
hozzávaló, alkotóelem ingredient
hozzávetőleges számítás rule of thumb
http://www.imdb.com/title/tt0910559/ commit a fault
hűbér, sarc tribute noun
húg younger sister
hűhó fuss
hűhó, lárma ado noun
huhog ululate verb
huligán rowdy
huligán, garázda thug
hulla részeg rat-arsed
hulla, tetem cadaver
hulladék, törmelék scrap
hullafáradt knackered
hullám, roham surge noun
hullámcsat bobby pin
hullámos wavy adjective
hullámos haj wavy hair
hullámtörés, törés breach
hullámvasút roller coaster
hullámvasút rollercoaster
hullámzik ripple
hüllő reptile
hülye, barom spanner
hülyére untat bore the pants off someone
humán tárgyak art subjects noun
humoros olvasmány humorous reading
hungary hungarian
hüppög, zokog sob
hurka, úszógumi love handles
hurok noose
hurok, csomó, görcs knot noun
hús flesh
hús meat
hűség fealty noun
hűség devotionú
hűség, ragaszkodás allegiance
hűséges loyal
húsevő carnivorous
húsevő carnivore
húsevő carnivores
húspástétom patty
hússzelet steak
Húsvét-szigetek Easter Island
húsz twenty
huszonegyedik twentyfirst numeral
hűtlen unfaithful
hűtlen, áruló treacherous adjective
hűtlenség disloyalty
hűtő fridge
hűtőszekrény fridge noun
hüvelyes növény legume
húz, rán(ga)t tug
húz, szivat wind éup
húzás drag
huzat draught
huzni to pull
i have fun with sy jól érzi magát valakivel
ibolya violet
idáig thus far
ideg- neural
idegen foreign adjective
idegen strange
idegen nyelv foreign language
idegen, külföldi foreign adjective
idegenkedő averse
idegenvezető tour-guide noun
idegenvezető guide
ideges nervous
idegesít, izeg-mozog fidget
idegösszeomlás nervous breakdown
ideiglenes, átmeneti temporary
idejönni come here
idétlen fumbling
idétlen unsightly
idétlenkedik, hülyül fool around
idéz, hivatkozik quote
idézet quote
idézet quotation
idézőjel inverted comas other
idióma, népnyelv idiom
idióta, szerencsétlen, béna numbscull
idő time
idő előtti anticipated
időben just in time
időben on time
Időjárás Weather
időjárás előrejelző wheather forecaster
időjárásjelentés weather forecast
időközben meanwhile
időközi választások midterm election
időpont appointment
időről időre, időnként from time to time
idősek otthona home for elderly people
idősödő ember elderly person
időt tölt spend time verb
időzik linger
időzik dwell
időzik, habozik, késlekedik linger verb
időzik, tartózkodik dwell dwelt verb
ifjú youth
ifjusagi kozpont youth centre
igazán really
igazat mond tell the truth
igazgató head teacher
igazgató headmaster
igazi bíbortetü cochinel insect
igazít adjust
igazol certify verb
igazol vindicate
igazol, ellenőriz verify verb
igazolni, bebizonyítani to prove, -d
igazoló iratok credentials
igazság truth
igazságtalan unfair
ige verb noun
igeidő tense
igen yes
igen kedvel vmit be into verb
igényel demanding
igényel, kér, követel to demand
igényel, követel claim
igényel, követel, állít to claim
igényt tart, magának követel vindicate verb
ígéret promise
ígéretet tenni to make a promise
ígéretet tesz make promise
iglu ice hut
így so, this way
így so thus
Így áll a dolog. This is how matters stand. expression
igyekszik strive verb
igyekszik strive, strove, striven
igyekszik, küzd struggle
igyekszik, törekszik strive verb
igyekszik, törekszik endeavour verb
ijedt frightened
ijedt, rémült frightened
ijesztő mértékben at an alarming rate
ikertornyok twin towers noun
ikra, ebihal spawn
ikrek twins
illatos fragrant
illedelmessé válni break bad habits
illékony volatile
illem, tisztességtudás decency noun
illetéktelen behatoló tresspasser
illetéktelen betolakodó tresspasser
illeti as for/regards
illetően regarding
ily modon thus
ilyen like
ilyen so, that
ilyen, olyan such
ilyen,olyan such
imád worship
imád vmit be fond of sg
imádás, istentisztelet worship
imádni való adorable adjective
ímélben lepít vkit to email bail
implement kivitelez, megvalósít
imprózás on the fly
ín tendon noun
inába szállt a bátorság loose one's bottle
incselkedő, kötekedő quizzical adjective
indián törzsfőnök Indian chief
indokol, magyaráz to explain
indul,kezdődik,elkezd,kezd start verb
influenza flu
informálni keep tabs on it
ing shirt
inga pendulum noun
ingadozó choppy
ingatlanügynök estate agent
ingázik commute verb
ingázó commuter
ingek shirts
ingerel, bosszant tease verb
ingerel, kötekedik tease
ingerült cross adjective
ingerült edgy
ingujj shirt-sleeve
ingyenes free
ingyenes termékminta freebie
inkább tend expression
inni to drink, drank, drunk verb
inni drink verb
inog, dülöngél totter
intarzia marquetry noun
integetni to wave
intelligencia wit noun
intenzív osztály acute care beds noun
intenzíven keenly
interpretáció rendition
interpretálás rendition
intézet institute noun
intézkedés measure
intézkedéseket tenni, elintézni to make arrangements
intézkedik arrange
intézkedni make arrangements expression
invesztál vmibe, pénzt ad ki vmire to invest, -ed in
ínyére van, ízesít, élvez relish verb
ipar industry
ipari industrial
ipari iskola vocational school
iparkodó indostrious
iparos, kézműves artisan noun
iparosítás industrialization noun
iparosítás industrialisation
ír write verb
iram pace
irány direction
irányít manage verb
irányít, kormányoz steer verb
irányítgató bossy adjective
irányítószám postcode
irányt változtatni to veer, -ed
iránytű compass
iratgyűjtő binder noun
irgalmatlan merciless
irgalom, könyörület mercy
irigy envious
irigy valakire enoius of somebody expression
irigyel envy verb
Írj Write expression
Írj a táblára Write on the board expression
Írj a táblára! Write on board
írj nekem write to me
Írj! Write.
írni to write, wrote, written verb
írni write verb
író writer
íróasztal desk noun
iroda agency
Iroda Office
irodaház,irodaépület office block
irodalom literature noun
irodaszer stationery
írógép typewriter
irreálisan sokat kifizet valamiért pay through the nose expression
irresponsible felelősségtelen
írt wrote verb
irtózatos, szörnyű dire
is as well
is also, too
is also other
iskola school
iskola scchool
iskolában at school expression
iskolai nap school day
iskolarendszer school system
iskolatĂĄska school bag
iskolatáska bag noun
ismerős aquintance
ismerős familiar adjective
ismert well-known
ismétel repeat verb
ismétel, hajtogat reiterate verb
ismételni repeat
ismételni revise
ismétlés revision
ismétlődik, visszatér recur verb
Isten háta mögötti outlandish
isten háta mögötti godforsaken
istenem My Goodness
Istenem ! Oh, dear ! expression
istenfélő, jámbor pious
isteni divine
istenkáromlás blasphemy noun
istennő goddess
istenség godhead noun
istentisztelet, imádás worship
iszik drink verb
iszik,ital drink
iszonyúan spórol pinch pennies expression
ital beverage
italbolt off-licence
itt here adverb
Itt a bibi! That's the crab! expression
itt a közelben near here other
itt beszél disz iz szpiking
itt van Here it is expression
itt, errefelé over here adverb
itt, ide, tessék here
ivászat, tivornya bender
ivott drank verb
Íze van vminek taste verb
izeg-mozog, hímez-hámoz wriggle verb
izgalmas exciting adjective
izgalmas exiting
izgalmas thrilling
izgalmas exeiting
izgalmas, feszült nail-biting
izgalmat érez thrill
izgalom, zűrzavar turmoil
izgatott thrilled adjective
izgatott excited
izgatott várakozás suspense noun
izgatott, nyugtalan fretful
izgul get cold feet
ízlelni to taste
ízlelőszemölcs taste bud
ízletes palatable
izmos stout
izmos, erős hefty
izom muscle noun
izomerő, disznósajt brawn noun
izomláz muscle strain noun
ízű, ízesítésű flavoured
izület joints
izzad, verejtékezik perspire verb
izzó incandescent
izzólámpa incandescent
jĂĄtszĂłtĂŠr playground
JĂł barĂĄt vagyok. I am a good friend.
japan japanese
járat flight
járat, útirány, útvonal route
járda pavement
járda sidewalk, pathway
járható (út), életképes viable adjective
járművet vezetni to ride rode ridden
járókelő passer-by
jászol manger
játék toy
játék game
játékbolt toyshop
játékfilm feature film
játékgép slot machine
játékkocka dice
játékmackó teddy bear
játékműsor game show
játékszer toy noun
játékvezető, bíró referee
játsz play
játszani to play verb
játszani play
játszik play verb
játszma,sport game
jatszótér playing fields
javaslat a suggestion
javaslat, ajánlás suggestion
javaslat, jótanács pointer
javaslatot tenni make a suggestion expression
javasolni to suggest verb
javít mend verb
javít improved
javít, javul mend verb
javítás, fejlesztés improvement
javított, átdolgozott revised
jávorszarvas moose
javúl improve
javulás improving
jég ice noun
jégeső hail
jégeső esik to hail
jeggyűrű engagement ring
jégkorong icehockey noun
jégkorongpálya rink noun
jégpálya ice-ring
jegyben jár valakivel be engaged to
jegyesnek lenni, eljegyezve lenni to be engaged
jegyet vált to book a seat
jegyiroda box office
jegykiadó automata ticket/slot machine
jegyzőkönyv minutes noun
jel, jelzés token
jelenet scene
jelenleg currently
Jelenleg At the moment
jelenlegi, aktuális current
jelenlegi, érvényes current adjective
jelenség phenomenon, phenomena
jelenség phenomenon
jelent report verb
jelentéktelen slight
jelentéktelen inconsequential adjective
jelenteni mean / meant verb
jelenteni to mean, meant, meant verb
jelentkezik apply
jelentkezik, feliratkozik to sign up, -ed
jelentős substantial
jelez, tanúsít restify
jelkép symbol noun
jellegzetesség, attrakció feature
jellemezni featuring
jelmezbál fancy dress party
jelzálog mortgage noun
jelző epithet noun
jelző, index indicator
jelzőlámpa traffic lights
jelzőrendszer,távfelügyelet distance surveillance
fine
jó állású ember high flier
jó éjszakát Good night
Jó éjszakát! Good night!
Jó éjszakát. Good night.
Jó éjt! Good-night.
jó estét Good evening
Jó estét! Good evening!
Jó estét. Good evening.
Jó étvágyat! Enjoy your meal expression
jó fényt vet cast a bright light
jó fiú lesz go legit
jó fiú leszek Im going to go legit
jó hírű reputable
jó húsban levő, kövérkés plump
jó ítélőképességű, éles szemű perceptive
jó képet vág hozzá grin and bear it
jó kondíció, egészség fitness
Jó munkához idő kell Haste makes waste other
jó napot Good afternoon
Jó napot! Good afternoon!
Jó napot. Good afternoon
Jó napot(délután) Good afternoon.
jó reggelt Good morning
Jó reggelt! Good morning!
Jó reggelt. Good morning
jó természetű good-tempered adjective
jobb better
jobb mint az előző (?) each one more ... than the last
Jobb oldalt On the right side
jobban érzi magát to feel better verb
Jobban szeretni Prefer
jobbra right noun
jog law
Jogában áll hallgatni... You have the right to remain silent.Anything you s
jogaiban sért, bosszant aggrieve
jógázni to do yoga
jogdíj royalty noun
jogdíjak royalties
jogi folyamatok legal process
jogok rights
jogosítvány driving licence
jogosítvány licence
jogosult eligible for
jogosult entitled to
jogtanácsos, ügyvéd soliciter
jóindulatú well-intentioned
jóindulatúan mildly
jojó yo-yo
jókedvű, vidám blithe adjective
jóképű handsome
jól well adjective
jól well - fine
jól aludtál? did you sleep well? expression
jól bírja keep afloat
jól el van eresztve loaded adjective
jól ellátott well- supplied
Jól érzed magad? Do you feel all right? expression
jól érzem magam I feel well expression
jól fizetett well-paid
jol ismer well known
jól képzett well-qualified
jól kijön vkivel get on well with sy
jól kijön vkivel, jók együtt to vibe
jól kijönni/megférni vkivel to get on well with sy, got, got
jól kijönni/megférni vkivel II. to hit it off with sy, hit, hit
jól kijövünk egymással we are on good terms
jól kösz Fine thanks.
jól megnéz valakit look someone up and down expression
jól nevelt well-mannered
jól nézel ki you look good
jól tart vkit wine and dine sy
Jól vagyok I'm fine
Jól vagyok köszönöm. I'm fine, thanks. expression
Jól van. Oh good.
Jól van. Good
jólét wellbeing
jólfizetett well-paid
jólismert well-known
jómódú well-to-do adjective
jómódú well off
jómódú be well off
jön come verb
jönni to come, came, come verb
jönni come / came verb
jónni come verb
jóságos bland
jóslás prediction noun
jóslás, jövendölés prediction
jóslat prediction noun
jóslat, orákulum oracle
jósol, sejtet bode
jószomszédság neighbourliness
jót tenni do good expression
jót tenni do right expression
jótállás, biztosíték assurance noun
jótékonyság charity noun
jotekonysag iltiyam
jótékonysági szervezet (registered) charity
jótett charity
jött came verb
jóvá tesz, orvosol redress verb
jóváhagy, érvényesít endorse verb
jóváhagy, támogat, fenntart uphold
jóváhagyás, hozzájárulás endorsement
jóval kevesebb far less
jövedelemadó income tax
jövő future
jövő hét utáni héten a week after next
józan ész common sense
józan ész sanity noun
józan paraszti ésszel using common sense
jutalék, sáp kickback
jutalmazó rewarding
jutalom reward
jutalom, ellenszolgáltatás reward
jutalom, kielégítés gratification noun
kĂśnyv book
kĂśnyvtĂĄr library
kába, zsibbadt faded
Kabát Coat
kabátok coats
kabrió convertible
kábszer dope
kábulat daze noun
kábult, bódult dazed
kacér lány minx
kacsa duck
kád bath
kád, dézsa vat noun
kagyló mussels noun
kagyló shell
kaja grub
kajálda noshery
kaját az arcába tol chow down
kakaó cacoa
kakilás number two noun
kakukk cuckoo
kalács milk loaf
kalandregény adventure
kalandvágyó adventurous
kalapács hammer noun
kalapok hats
kalauz, karmester conductor
kalória calorie noun
kalorifer radiator
kályha, tűzhely stove
kamasz adolescent
kamat interest
kamra, fülke closet
kanál spoon
kanalaz to spoon
kanálnyi spoonful
kanapé sofa
kancellár chancellor
kancsalít have a cast in one's eye
kandalló fire-place
kandalló párkány mantelpiece
kanna can noun
kanna, üst kettle
kanóc, biztosíték fuse
kantal telavet et
kántálók carol singer
kanyaró measles noun
kap get verb
kap, megszerez get verb
kapar scrape
kaparós sorsjegy scratch card
kapaszkodik cling, clung
kapaszkodó, korlát handrail
kapcsok claws
kapcsol switch verb
kapcsol, elfordít, fordít to switch, -ed
kapcsolat affiliation
kapcsolat linkage
kapcsolat, kötőszó, összejátszás conjunction noun
kapcsolatba hoz vmivel to relate to
kapcsolatba lép valakivel contact sy verb
kapcsolatba lép valakivel contakt sy
kapcsolatba lépni vkivel to contact sy
kapcsolatban lenni vkivel to be in touch with sy
kapcsolatban levő interrelated
kapcsolatépítés networking
kapcsolatot tart keep in touch
kápéra van szüksége strapped for cash expression
kapitány kaptain
kapitány captin
kapni get verb
kapni get /got verb
kapni to get, got, got verb
kapocs, csat fastener
káposzta cabbage
kapott got verb
kápráztató, vakító dazzling adjective
kaptár beehive
kapu gate noun
kapu goal noun
kapu száma gate number
kapualj doorway
kapucni hood
kapucni, motorháztető hood
Kapucnis felső Hoodie top
kapucnis szerkó hoodie
kapva kap valamin leap at sg verb
kapzsi greedy adjective
kapzsi, mohó greedy
kapzsiság greed
kapzsiság, fösvénység avarice noun
kar ikhlal
kar arm
Kár Pitty
Kár Pity
kar faculty noun
karambol collision noun
karcol scratch verb
karcolás, súrolás, hozzáérés brush
karcsú slender
kardigán cardigan noun
karfiol cauliflower
kárhoztatás, megbélyegzés condemnation noun
karmester conductor
karóra watch
káros adverse adjective
káros harmful
káros hatás negative impact
káros, ártalmas harmful
káros, hátrányos adverse
karosszék armcheir
karosszék, fotel armchair noun
kárpit, szövet drape
kárpitoz upholster
kárpitozott upholstered adjective
kárpótol compensate sy for sg, make amends to sy verb
kárpótol compensate verb
karrier career
kártérítést megítél award damages
kártevőirtás,rovarirtás pesticide
karton cardboard
kartonpapír cardboard
kártrérítést megítél award damages
kasszasiker a box-office hit
kasszasiker blockbuster
katasztrófa disaster
katasztrófa, szerencsétlenség disaster
katasztrofális disastrous
katona soldier
katonai hírszerzés military intelligence
katonai váll-lap epaulette noun
katonai, hadi military
kattintani click
kavar stir
kavarog, örvénylik swirl verb
kávé coffee noun
kávé coffe
kávéház cafe expression
kávéház, kávéüzlet coffee shop noun
kávézó cafeteria noun
kávézó café
kavicsos pebly adjective
kazán furnace noun
kb,ról,ről about adjective
kebel, mellkas bosom
kecses, könnyed graceful adjective
kecskeszakáll goatee
kedd Tuesday
kedvel ador verb
kedvel vmit be fond of verb
kedvére tesz valakinek please somebody expression
kedvére van, tetszik neki to fancy
kedves kind adjective
kedves dear adjective
Kedves Lovely
kedvetlen moody adjective
kedvetlen, rosszkedvű, szeszélyes moody
kedvezményes árú, leértékelt discounted
kedvező lavish
keény, nehéz, terhes hard adjective
kefe brush noun
kégli pad
kegyelettel őriz enshrine
kegyetlen ruthless
kegyetlen, könyörtelen, kegyetlen ruthless
kék blue adjective
keksz biscuit noun
kelbimbó brussels sprout
kelekótya harebrained adjective
kelet east
keletkezik, származik, felmerül arise verb
kell egy kis need some other
kellemes pleasant
kellemes dolog its a piece of cake
kellemes helyzet bed of roses
kellemesség amenity
kellene, kéne ought to, should other
kellő időben in due time
kelő rising noun
kém spy
kemence, kohó furnace noun
kémény chimney noun
kemény hard adjective
kemény rough adjective
kemény, komoly severe
kemény, nehéz hard
keménytojás hard-boiled egg
kémia chemistry noun
kendvenc (házi)állat pet
kenhető ételnemű spread
kenőcs ointment
kenőpénz gratuity
kényelem ease
kényelmes comfortable
kenyer bread
kenyérpirító toaster
kenyérvekni loaf
kényes finicky
kényeztet, kedvében jár indulge verb
kényszerített forced
kényszerképzet, rögeszme obsession
kép picture
képernyő screen
képes can verb
képes (módbeli segédige) can verb
képes vmire capable of
képes, tud can / could verb
képesítést szerez qualify as
képeslap postcard
képessé tesz enable verb
képesség, tehetség ability
képesség, tehetség, kapacitás capacity
képet alkot magának, elképzel figure
képez, alkot constitute
képírásjelek, hieroglifák hieroglyphis
képmutató hypocrite
képregény comic book
Képregény Comic
képtár,galéria art gallery
képtelen unable
képtelenség az ellenállásra sucker for something noun
képvisel plead
képviselet representation noun
képviselő representative
képzeletbeli visionary
képzett accomplished
kér vmit to ask for sg
kér, kérdez to ask verb
kér, kérdez, megkérdez to ask
kér, könyörög beg verb
kérdés question
kérdezősködés enquiry
kérdezősködő, kiváncsi inquisitive
kérdőív questionnaire
kéreg bark
kéreggel bevon encrust verb
kerék wheel
kerékabroncs, autógumi tyre
kerékbilincs wheel clamp
kerékpározás cycling noun
Kerékpározni Cycle
kerékpározni ride a bicycle
kérelem, hivatkozás instance for noun
kérem please
kérés request
keres to look for
keres clever verb
keres (pl.munkát) looking for
keres, kutat seek verb
keres, kutat to seek
keresés, kutatás quest noun
kereskedelem trade
kereskedelmi commercial
kereskedelmi és műholdas csatornák commercial and satellite stations
kereskedelmi és műholdas csatornák commercial and satellite channels
kereskedelmi és műholdas televízió commercial and satellite TV
kereskedelmi forgalomba commercialize expression
kereskedelmi, reklám commercial
kereskedő mechant noun
keresni to look for
keresni look for
keresni vkit to look for sy, looked, looked
keresztanya godmother
keresztapa godfather
keresztbe tett lábbal ülő cross-legged adjective
keresztelő christening
keresztez intersect verb
kereszteződés crossing noun
kereszteződés crossroad
keresztkérdéseket tesz fel cross-examine
Keresztnév First name
Keresztnév First
keresztnév firstname noun
keresztszülők godparents
keresztűl, át across
keresztűl(átvittebb ért) through (thrú)
keresztülhúzni a számításait throw a monkey wrench into sg
kergetni to chase
kering to orbit
kering orbit
kerítés fence
kerítő(nő) procuress
kérkedés ostentation
kérlek please other
kérlelhetetlen rigorous
kérlelhetetlen, zord rigorous adjective
kérlelhetetlenül inexorably
kérő, udvarló, felperes suitor
kertészkedés gardering
kerül takes verb
kerül vmibe cost verb
kerület circumference
kerülni cost verb
kerülni vmibe to cost, cost, cost verb
került cost verb
kés knife noun
keselyű vulture
késik late verb
keskeny narrow adjective
keskeny út lane
keskeny, szűk narrow
késleltet to delay
késő late
késő délután late is the afternoon
Később találkozunk! see you soon!
későbbi farther
későbbi subsequent
későbbi, utóbbi latter
későre jár It is getting late expression
késtem I'm late
kesz muntaZir
kész ready
készenlétben van be on call
készétel (gyorskaja) fast food
készít make verb
készít-csinál make
készíteni to make, made, made verb
készíteni make verb
készíteni to make
készpénzre vált turn into cash
késztet incline
kesztyű glove
kesztyű gloves
kesztyűs kézzel bánik vkivel, türtőzteti magát pull one's punches
készülék gadget noun
készülék, szerkentyű contraption
készült made verb
két hét fortnight
Két legyet üt egy csapásra He,she kills two birds with one stone expression
kétértelmű, vmire emlékeztető suggestive
kétértelműség ambiguity
kétes shady
kétharmados többség two-thirds majority
kétség doubt
kétségbe von, vitat contest
kétséges doubtful
kétségtelenül, nyilvánvalóan apparently
kétszer is meggondolja think twice before
kettő two
kettévág cut in two expression
kettő two
kettőspont colon other
kever blend verb
kever stir verb
kever, tologat shuffle
keveredik mingle verb
keverék, korcs heinz 57
kevés pénzből kijönni get by on little money
kevés, kicsi, rövid little adjective
kevesebb fewer adjective
kéz hand noun
kéz a kézben hand-in-hand
kézben hordozható hand-held
kézbesít deliver
kézbesítés delivery
kezdeményez launch
kezdeményez, elkezd launch
kezdeményezés initiative
kezdeni begin / began verb
kezdeni to begin, began, begun verb
kezdet, érkezés, támadás onset noun
kezdet, kezdés inception noun
kezdő noob
kezdődni begin verb
kezdődött began verb
kezel treat
kezel (szitut) handle
kezel, bánik valakivel to treat
kezel, manipulál manipulate verb
kezelés treatment
kezelni to treat
kezelni treating
kezelni (beteget) to treat, -ed
kezes, jótálló guarantor
Kezet fogni Shake hands
kézifék handbrake
kézikönyv reference book
kézimunka needlework
kezmoso kagylo washbasin
kézség skills
kézzelfogható tangible
Ki ez ? Who's this ?
Ki ez? Who'sthis?
Ki korán kel... The early bird cathces the worm other
ki ő? who's that?
ki vele! fire away
ki- out
ki, kit, kik, kiket who
Ki? Who?
Ki?Kik?Kit? Who? other
kiabál to yell
kiabál, kiált to shout, -ed
kiábrándult, csalódott disappointed
kiad to publish
kiad issue
kiadások outgoings
kiadós substantial adjective
kiagyal think up
kiakadni pissed out
kiaknáz, kihasznál exploit
kiaknázatlan, felfedezetlen untapped
kialakul evolve
kiáll, elvisel endure
kiallitas exhibrition
kiált exclaim
kialvás forty winks
kibékül be reconciled, make it up with verb
kibékülés reconciliation
kibékülés, megegyezés reconciliation
kibelez gut
kibetűz,betűz spell verb
kibírhatatlan unbearable adjective
kibírni, elviselni hack (it)
kibocsátás emission
kibogozhatatlanul inextricably adverb
kibök, kifecseg blurt out verb
kiborul, bekattan to wig out
kiborult vmitől, elkeseredett exasperated
kiborult, megbolygatott upset
kibővítés, hozzáépítés extension
kibuggyan well up
kibújik erupt
kibújni vmi alól get out of sg
kicsapongó, romlott dissolute adjective
kicsapták az iskolából be expelled from school expression
kicsavar wring, wrung
kicserél to exchange, -d
kicserélni valamit raplace sg
kicserélni, felváltani to replace, -d
kicsi little adjective
kicsi small, little
kicsi small
kicsi,kevés little
kicsinosít groom
kicsinyes, fukar mean
kicsomániás, ámokfutó boy racer
kicsúszik, kioson slip out verb
kiderít, kiszed elicit
kideríteni find out verb
kiderül reveal
kiderül tp come out
kidob to eject
kidob, kipenderít bounce
kidobólegény bouncer
kidőlni a fáradtságtól flake out
kidumál a vagyonából whipsaw
kié whose (húz)
Kié ez , Whose is this ? expression
kié? whose?
kié? kinek a vmije? whose?
Kié?Kinek a? Whose? other
kiegészít amend
kiegészíteni complete
kiegészítés, pótlás supplement noun
kiegészítő complementary
kiegészítő, hozzáadott additonal
kiegyenlítés alignment
kiéhezett famished
kiéhezett vénlány cougar
kiejtés pronunciation
kielégíthetetlen, telhetetlen insatiable
kielégítő adequate
kiélesít, élére állít set on edge
kiemel stress
kiemelkedő jelentőségű pont landmark
kiemelkedő, szembeötlő salient adjective
kiemelt stressed adjective
kienged, kiereszt to vent
kienges, kiereszt vent
kiereszt, kienged vent
kierőszakolt, hathatós forcible adjective
kiértékel, megbecsül evaluate
kiesz a vagyonunkból eating us out of house and home
kieszel, kigondol, teherbe esik conceive verb
kietlen, sivár dreary adjective
kifejez reflect
kifejezés expression
kifejezés expression, phrase
kifejezés a strange
kifejezés phrase noun
kifejezéstelenül, üresen blankly adverb
kifejezni to express
kifejleszteni to decelop, -ed
kifejt point out verb
kifejt state
kificamít sprain
kificamodik be dislocated
kifinomultság refinement
kifizet, elintéz settle up verb
kifizet,fizet valamit pay for something expression
kifizetett valamit paid for something expression
Kifli/Zsömle Roll
kifogás, mentség excuse
kifogásolni, ellenezni vmit to object, -ed to sg
kifogast keres taallik et
kifogástalan impeccable
kifogástalan, vízálló watertight adjective
kifolyó, kiömlő effluent
kiforgatja a szavait twist his words
kifoszt plunder
kifoszt, lecsap raid
kifújja az orrát to blow one's nose expression
kifulladt be out of breath
kifürkészhetetlen, rejtélyes inscrutable adjective
kifutó catwalk
kifutópálya runway
kigáncsol valakit trip sy up verb
kigondol to conceive
kigúnyolás mockery
kihagy, mellőz omit verb
kihalt extinct adjective
kihangsúlyoz highlight
kihány spew
kihasznál exploit, utilize verb
kihatással lenni vmire to affect, -ed
kihátrál back out
kihirdet, kinyilvánít proclaim
kihívó defiant
kiinduló pont starting point
kiismer make out verb
kiismerni read sb like a book
kijárási tilalom curfew
kijavít to correct verb
kijelent assert verb
kijelentés, állítás statement
kijelentés, nyilatkozat statement
kijelölt appointed
kijön a fizetéséből make ends meet
kijön, megfér get on
kijönni come out (pl.Nap,folt) expression
kikapcsol to switch off
kikapcsol turn off verb
kikapcsolódás leisure
kikapcsolódás time off
kikapni to be defeated
kikeresni look up
kikeresni valamit look up expression
kikerülés, kitérés jink
kikeverni to whisk, -ed
kikezd egy nővel make a pass at a woman
kiköp spit
kiköp spout (off)
kikosaraz elutasít turn down
kikötés, feltétel stipulation noun
kikötő harbour noun
kikötő harbor noun
kikötő port noun
kikötő, menedék, rév haven noun
kikövez, burkol pave
kiküt, landol to land
kikutatni, kifürkészni to dive off
kilakoltat evict
kilakoltatás eviction
kilátás view
kilátás, lehetőség prospect noun
kilátás, remény expectacy
kilátás,nézet view
kilátások career prospects
kilátó look-out tower
kilátótorony gazebo noun
kilehel, kibocsát exhale verb
kilenc nine
kilencedik nineth numeral
kilencven ninety
kilincs door handle
kilyukaszt punch out
kilyukaszt puncture
kimarad dropped out
kimaradás, eszméletvesztés bender
kimegy a divatból out of style
Kimegy/Szórakozni megy Go out
kíméletlen grim
kíméletlenség unkindness
kiment vkit a vízből to save sy from drowning
kimerítő strenuous
kimért severe
kimerült, fáradt, hullafáradt exhausted
kimerült, kifáradt knackered
kimond taSrih et
kimondhatatlan ineffable
kimondott szó spoken word
kimúlik, kinyiffan give up the ghost
kínai étel chinese meal
kínálat és kereslet supply and demand
Kinek szól... ? Who is the...for ? expression
kinevez nominate verb
kinevez commission
kinevezés, megbízás assignment noun
kinn van óvadékkal made bail
kínos awkward adjective
kínos helyzet predicament
kínos,zavaró,zavarbaejtő embarrassing
kínosan rendes smug
kint outside adverb
Kinti sütés Barbecue
kinyilatkoztatás, felfedezés revelation noun
kinyilvánít proclaim
kinyírni kill
kinyit open verb
kinyögni, kipréseli magából cough (up)
kinyúlik, kinyiffan to give up the ghost
kioldógomb trigger noun
kiönt spill verb
kiönt, bizalmasan figyelmeztet tip off
kiönt, bizalmasan figyelmeztet to tip off
kiözönlik,asztalfőn ül pour out
kipárnáz cushion
kipipálás tick
kipótol, kiegészít eke out
Kipucolni Polish
kipufogó exhaust
kipufogó gáz exhaust fumes noun
kipufogó gáz exhaust gases
kipurcan go belly up
kipurcan to croak
kirabol to mug
kirabol mug
kiragad, elragad snatch
kirak dump
kirakat shopwindow
kirakni vkit bin-bag
kirakó a jigsaw
kirakós játék jigsaw
királygyilkosság regicide
királyság royalty noun
királyság, buli good crack
kirándul to go on an outing
kirándul to go on an excursion
kirándul go hiking
kirándulás jaunt
kirándulás, séta drive noun
kirándulni megy go on a trip/an excursion
kirándulni menni to go hiking verb
kirándulni menni to make excursion verb
kirobbant, pórázról leenged unleash
kirojtosodik fraying
kiruccanás jolly
kirúg sack sy
kirúg sack from the job
kis féktávot hagy, rátapad tailgate
Kis Lámpa Light
kis zárt belső udvar patio noun
kiságy crib noun
kiságy, járóka cot
kiságy, kempingágy cot
kisajátítás appropriation
kisbolt, vegyesbolt convenience store
kisebb lopás, dézsmálás, csenés pilferage noun
kisebbség minority
kisegít hand out
kíséret escort noun
kísérlet experiment noun
kísérlet fling
kísérlet, próbálkozás attempt noun
kísértés tempation
kísértet spook
kísérteties ghostly
kísérteties spooky
kiskereskedelem retail
kiskereskedés retailer
kiskereskedő retailer noun
kislemez single
kissé a little (bit)
kisse a bit
kisváros town
kiszáll a balhéból step off
kiszállítás, kézbesítés delivery
kiszállni get out verb
Kiszálni Get out
kiszámíthatatlan unpredictable
kiszámíthatatlan, szeszélyes erratic
kiszáradt parched
kiszárít desiccate
kiszívás (nyakon) hickey
kitalál make up
kitalál guess
kitalál figure verb
kitalál invent verb
kitalálni, feltalálni to invent, -ed
kitalálni, hinni, feltételezni to guess verb
kitalálsz show yourself out
kitart hold on
kitart hold out
kitart vmi mellett, ragaszkodik vmihez insist
kitart, ragaszkodik insist
kitartás, állóképesség stamina
kitartó tenacious, persistent, steady, firm adjective
kitartóan, szorgalmasan assiduously adverb
kitér cringe out verb
kiterjed a hazai hírekre to cover home news
kiterjed a hazai hírekre to cover foreign news
kiterjedt extended
kiterjedt expansive
kiterjedt extensive
kiterjedt, széleskörű extensive
kiterjeszt,megnövel to expand
kitervelt, véghez vitt afoot adjective
kitevés, felfedés exposure
kitilt bar
kitisztít purge
kitisztít, rendbe tesz to clean up verb
kitisztul, eltűnik clear up
kitölti az űrlapot fill in the form
kitömött, bélelt padded adjective
kitömött, töltött stuffed
kitör to break out
kitör (vulkán) to erupt
kitör, kirobban burst
kitörés eruption noun
kitörni to erupt, -ed
kitörölni to delete, -d
kitűnő exquisite
kitűz to pin
kiugrik, előugrik spring out
kiüt knock down
kiutasítás expulsion noun
kiütve, elázva wasted
kiváj channel
kiválaszt, kiszemel single out
kiváló excellent adjective
kiváló sterling
kiváló, kitűnő excellent
kiválóan exceedingly
kivált trigger
kivált set off
kiváltságos privileged
kíváncsi inquisitive
kiváncsi, furcsa curious
kíváncsi, különös, egyedi curious adjective
kivandorlo emigrant
kívánság wish
kiverni a szuszt is vkiből knock ten bells out of sy
kivesz take out expression
kivet, bevezet impose
kivételes, rendkívüli exceptional adjective
kivételez, megvalósít implement
kivételezés favouritism
kivételt tenni make an exception expression
kivéve except
kivitelez carry out verb
kivitelezés implementation
kivitelezés execution
kivitelezhető feasible
kivitelező, építési vállalkozó building contractor
kivonat, szemelvény extract
kivülről megtanulni learn by heart
kizár exclude verb
kizár, kirekeszt exclude verb
kizárólag solely
kizárólagosan exclusively
Kizökkent a gondolatmenetéből He lost his train of thought expression
kizsákmányol exploit
kizsákmányol, kihasznál exploit
kizsírozott és belisztezett tepsi greased and fluored pan
kizuhan, kiönt spill
Klarinét Clarinet
klasszikusan classically
klíma climate
klimax menopause
klinika tam teşeküllü hastane
klinika clinic
klónozás cloning
klór chlorine
knees-up ereszd-el-a-hajamat
kóborol, kószál stroll
kocentrál, irányul valamire focus
kocka cube
kockahas six pack
kockas checked
kockázatot vállalni to take risks
kocog jog verb
kocogó jogger adjective
kocsi, autó car noun
kőcsipkézet tracery
kocsiszín, pajta shed
kocsit vezetni to drive a car verb
kocsmázás, bulizás clubbing
köd mist
köd fog
ködfolt, csillagköd nebula
ködös foggy
köhög to cough
köhög cough verb
köhögés cough
köhögés csillapító cough relief noun
kohol , kieszel trump up
kokain bolivian marching poeder
koktélrák shrimp/prawn noun
kókuszdió cocount
kolbász sausages
kolbász, virsli sausage
kölcsön borrow
kölcsön loan
kölcsönad lend verb
kölcsönhatás interaction
kölcsönkér borrow
kölcsönöz borrow
Kölcsönvehetem a tolladat? Can I borrow your pen?
kölcsönvesz to borrow, -ed
kölcsönvesz borrow
köldök navel
koldus beggar
kolibri hummingbird
kolléga colleague
kolostor monastery
kolostor convent noun
kolostor cloister
költ (pénz), tölt (időt) spend verb
költeni to spend, spent, spent verb
költeni vmire to spend on sg
költészet poetry
költő poet
költöztető ember removal man
költség expenses
költség charge noun
költséges,drága expensive adjective
kölyök brat
kölyök cub noun
kombi station wagon
kombináció combination noun
komédia comedy
kommunikáció, összeköttetés communication
komoly thoughtful adjective
komoly serious
komoly zene classical music
komoly, súlyos serious
komolyan severely
komolytalan,könnyed,fesztelen,szellős airy
komor, rosszkedvű glum adjective
komor, sivár, bús sullen
komoran sternly
komótosan/kényelmesen csinálni vmit to take it easy, took, taken
komp ferry
komp, rév ferry
kőműves bricklayer
koncepció concept noun
koncert concert noun
koncert gig
Koncert/Hangverseny Concert
konkrét időpont paricular time
konkrétan in particular
konkurencia competition
konnektor plug
konnektor outlet
könnyelmű unwary
könnyen lightly adverb
könnyít ease
könnyű olvasmány light reading
könnyű, kényelmes, könnyen easy noun
könnyűszerkezetes lightweight construction
konokság obstinacy
kontár tinker
köntös dressing gown
kontúr, vázlat outline
konyharuha tea towel
Konyhaszekrény Cupboard
konyhaszerkrény, szekrény cupboard
könyök elbow noun
könyörög, esedezik entreat
könyörög, sóvárog, vágyakozik to crave, -d
könyörögni to beg
könyörtelen relentless
könyörület, részvét compassion
könyv book adjective
könyvelő accountant noun
könyvesbolt bookshop
könyvespolc bookcase
könyvmoly bookworm noun
könyvtár library noun
könyvtáros librarian
könyvvizsgáló auditor
konzerv tin
konzerv étel tinned food
konzervált, konzerv tinned
konzervnyitó tin opener
köp spit verb
kopár, zord bleak
köpeny cloak noun
köpeny, palást cloak noun
köpni, felnyomni valakit bubble
kopog, ver spatter
kopogás tap noun
kopogni to knock
koponya crania noun
koporsó cuffin
kora este early in the evening
korábban ajánlott quoted earlier
korán early adverb
korán,korai early adverb
korának megfelelően néz ki look your age expression
korbácsol flagellate verb
körbevesz surround
korcs mongrel
korcsolya skates noun
korcsolyázik skate
kördiagram pie chart
körforgalom roundabout
körforgó roundabout
Korfu Corfu
kórház hospital
körhinta merry-go-round
koriander cilantro
korlát railing noun
korlát bar
korlát (tornaszer) parallel bars
korlátoz to tie up
korlátoz tie up
korlátozás, megszorítás, tilalom restraint noun
korlátozott confined
kormány handlebars
kormány steering wheel
kormány government
kormánykerék steering wheel
kormányok közötti intergovernmental adjective
kormányzati government
környezet environment
környezeti environmental
környezetvédő environmentalist noun
korog (has) to rumble
kórokozó germ
köröm nail noun
korong, tányér disk
korszerű, modern modern
körte pear
korty, slukk gulp
kortyol take a sip
kortyol, hörpint, kiszív sip verb
kortyolgat sip
körül, körben around adverb
körülbelül,közel about
körülfon entwine
körülhatárolva lenni be fenced
körülír circumscribe verb
körülírás roundabout
körülmény a circumstance
körülmény circumstance
körülményes, gondosan kidolgozott elaborate
körültekintő wary
körültekintően warily adverb
körülvenni to surround, -ed
körülvesz surround
körvonal, vázlat outline noun
körvonalaz outline
körvonalaz, vázol delineate verb
kostol, ízlel tasting verb
kóstol, kipróbál, válogat sample
köszi thanks
kőszirt, szikla(fal) cliff
köszön valamit valakinek owe expression
köszönések greetings
Köszönj Say 'hello' expression
Köszönj! (mondd azt, hogy ,, szia " ) Say 'hello'.
köszönöm thank you
Köszönöm a figyelmet! Thank you for attention.
Köszönöm, hogy eljöttetek. Thank you for coming.
Köszönöm, jól Fine, thanks expression
Köszönöm, jól. I'm fine, thank you. expression
Köszönöm, jól. Fine, thanks.
koszorú wreath
Köszörüli a torkát He is clearning his throat expression
koszos zsebkendő used tissue
koszt, ellátás, viteldíj fare
köt, beköt, összeköt bind verb
köt, megköt to bind
köteg pile noun
kötekedik tease
kötekedő quarrelsome
kötekszik, cukkol banter verb
kötél rope
kötél, zsineg, telefonzsinor cord
kötél, zsinór cord noun
kötelék, kötődés bond
kötelesség role
kötelesség, vám duty noun
kötelessége megtenni vmit be bound to do sg
kötelezettség obligation noun
kötelező compulsory adjective
kötelező mandatory adjective
kötelező compulsary
kötelező tantárgy compulsory subject noun
kötény apron
kötés bandage noun
kötés bonding
kötet volume
kötni, rögzíteni to tie, -d
kötőhártya-gyulladás conjunctivitis noun
kötőjel hyphen other
kötőszó conjunction noun
kötőszó coordinator, conjunction, linking word
kötszer bandage
kova, tűzkő flint
Kövess(etek) Follow me
követ follow
követel to demand
követel clamour
követelés, igény claim
követelőző, elbizakodott pretentious adjective
következetes consistent adjective
következetes coherent
következetes, sűrű consistent
következmény aftermath
következmény, utóhatás aftermath noun
következő next
következtében due to
következtet összegyűjt
következtet, befejez, megköt, elhatároz to conclude, -d
következtet, bizonyít infer verb
következtetés, levonás deduction
következtetni to conclude
kovetni to follow
Követni Follow
közalapítvány public foundation
közbeeső intervening adjective
közbenjár, közbeesik intervene verb
közbeszól, közbevág to butt in
közbeszól, közbevág butt in
közé, között among
közel near
kozeleben near
közeledik to approach
közelgő upcoming
közeli (pl.repülőtér) approaching
közeli barát close friend
közeli rokon close/near relative
közeli rokon close relations
közeljövőben, nemsokára before long
közepén in the midle
közepette amid
középiskola high school
középiskola secondary school noun
középiskola legfelsőbb két osztálya sixth from
középkorú ember middle-aged person
középosztály middle-class
közérdekű műsor general interest programme
közért supermarket
közhely stock phrase
közjólét social welfare
közlekedési dugó traffic jam noun
közmondás proverb
közmondás byword, proverb, saw
közmű public utility
kozonseges ordinary
közönyös unsympathetic adjective
közös common noun
közösség community
közösülés copulation
között among
között between
között (átvittebb értelemben) among
közötte between
központ headquarters
központ, főhadiszállás headquarter noun
közreműködés contribution noun
közreműködik contribute
közvélemény kutatás poll
közvetít to broadcast
közvetít, átad convey, transmit verb
közvetít, továbbít convey
közvetítés broadcast
közvetítő go-between
közvetlen modorú, népies, társas folksy
közzétenni, hangoztatni to put forward, put, put
Kr. u. AD Anno Domini
kreatívan imaginatively
krémmel töltött banana-split
krikett cricket noun
krikett kapu wicket noun
krikett labda cricket ball noun
krikett pálcika bail noun
krikett pálya cricket pitch noun
krikett ütő cricket bat noun
krimi crime story
krízis,válság crisis,crises
krokett croquet noun
kroketthez hasonló játék gate-ball
krokodil crocodie
krokodil crocodile noun
króm chrome
krumpli potato noun
krumplinyomó potato-masher noun
krumplipüré mashed potatoes noun
kudarc fiasco
kudarc bust
kudarcaba fúl, meghiúsul fall through
kudarcot vall, megbukik flop
kuglófsütő cake tin noun
kuka bin
kuka dustbin
kulacs gourd noun
kulcs key noun
kulcscsont collarbone
küld send
küldeni to send, sent, sent verb
küldeni send verb
Küldeni Post
küldött sent verb
külföld abroad
külföld(ön) abroad
külföldi foreign
külföldi ember foreigner noun
külön to separate other
külön utakra menni to go sys separate ways
külön válik vkitől to separate from sy
különálló separate
különbözik differ from sg verb
különböző different adjective
különböző various adjective
különféle several
különleges tehetség valamihez knack for noun
különleges, sajátságos special
különleges,bámulatos,elképesztő amazing
különös particular
különös, furcsa odd
különös, furcsa, idegen strange
különösen, különlegesen specially
külső external adjective
külső outer noun
külső exterior
külső máz, lakk, politúr varnish
kultúra culture noun
külváros suburb noun
külváros,agglomeráció outskirts
kuncog snicker verb
kuncog, vihog giggle
kuncogás giggle
kunyhó lodge
kuplung clutch
kurva ideges volt she had a cow
kúszás clamber
kúszik creep verb
kúszik, csúszik slither, crawl verb
kúszik, mászik crawl
küszöb doorstep
küszöb threshold
kuszobb doorstep
kutat research verb
kutat, kotorászik delve
kutatás research
kutya dog noun
kutyaház kennel
kutyaürülék dog dropping
küzd struggling
küzd strive
küzdelem struggle
küzdelem menet bout
küzdelem, csata bout
küzdelem, harc, igyekezet struggle
kvízműsor quiz show
láb leg noun
lábápoló, pedikűrös chiropodist
lábas soucepan
lábas saucepan noun
lábatlankodik hover verb
labda ball
lábfej foot noun
lábikra calf
laboratórium laboratory noun
lábtörlő doormat
lábujj toe(s)
lábujj toe noun
lábujjhegyen tiptoe adverb
lábujjhegyen jár to tiptoe
lábujjhegyen megy tiptoe
lábujjnál nyitott cipő peep toe
láda, rekesz crate
ládikó chest
lágy gentle
lágyan, finoman gently
lakás apartment noun
lakás flat
lakatlan uninhabited adjective
Lakcím Adress
lakcím address
lakhatatlan uninhabitable adjective
lakhely abode noun
lakó inmate
lakodalom wedding reception
lakoma, ünnepség feast
lakos resident
lakos dweller
lakótelep housing estate
lakott területen kívül on the open road
láng flame
langyos lukewarm adjective
lány girl
lány unoka granddaughter
lánya daughter
lánya valakinek daughter
lánya vkinek dougther other
lap,oldal page
lapát blade
lapátfülek jug handles
lapos flat adjective
lapos, lakás flat
laposra ver vkit open a can of whuppass (whoop-ass)
lappangás, kikeltés incubation noun
lappangási idő incubation period
lárma racket
lárma, ricsaj row
lármás vociferous
lármás veszekedés
lármás veszekedés brawl
laska pasta
lassan! steady on!
lassít slow down expression
lassú tűzön főz simmer
lát see verb
látás eyesight noun
látás vision
látens, rejtett latent adjective
látható,látszik visible
látni see / saw verb
látni to see, saw, seen verb
látni see
látnivaló,nevezetesség sight
látnok clairvoyant
látnok spooky
látogat visit verb
látogat, gondoskodik vmiről, foglalkozik vmivel to attend verb
latolgat, mérlegel ponder verb
látomás vision
látótávolságon belül within sight adverb
látott saw verb
látszat, felszín veneer
látszat, színlelés make-believe
látszik seem verb
látszik look
látszólag seemingly
látszólag ostensibly
látszólag outwardly
látszólagos, állítólagos, színlelt ostensible adjective
látvány (tájé) scenery
látványos spectacular
lavina avalanche
lawnmower fűnyíró
lay off leépít, kényszerszabadságra küld
láz fever noun
laza calm adjective
laza csávó, vagány mack
láza van to be in a fever expression
laza, könnyelmű easygoing adjective
laza, könnyű flimsy
lazac salmon noun
lázadás insurrection
lázadás, zendülés mutiny noun
lázadó rebel
lázas feverish adjective
lazít unwind, unwound
le down
le lett kapcsolva got popped
le lett kapcsolva popped
le vagyok kötelezve I’m indebted
le van égve tapped out expression
le/bead submit
leadja a szavazatát cast his vote
leadja szavazatát cast one's ballot
leadják neki a drótot in the loop
leállás, álló helyzet standstill
leánykori név maiden name
leányvállalat subsidiary noun
learatja a babérokat take home the laurels
lebasz valakit to bag on
lebecsül, lenéz despise verb
lebeg float
lebegni to float, -ed
lebeszél dissuade
lebeszél valamiről, elveszi a kedvét put sb off
lebetegszik come down
lebont demolish verb
lebukik, elkapják be nabbed, get nabbed
lecke unit noun
lecke, feladat task
leckét írni do homework expression
lecsavar back
lecse alakú lenticular
ledob, elejt to drop
ledöbbent astounded
ledöbbent, lesújt floor
ledolgoz work off verb
ledönt fell
ledönt break down expression
ledönt, letaszít to topple, -d
ledönt, letaszít topple
ledönt, megbuktat, megdönt to overthrow, -threw, -thrown
lédús succulent
leégni to sunburn, sunburnt
leereszt, elfúj blow out
leesett a teherautóról fall off the back of lorry
leesett,esett fell verb
leesik valamiről fall off something expression
lefegyverez disarm
lefektet, terít lay verb
lefelé,függőleges down adjective
lefirkant, feljegyez jot down verb
legelső uppermost
legény, srác lad
legénybúcsú stag night
legénység, személyzet crew
legfőbb paramount
legfőbb aggodalom main concern
legfőbb ideje high time expression
léggömb balloon
Legidősebb Eldest
légierő Air Force
leginkább, a leges leg... by far
leginkább, magasan by far
légitársaság,légi útvonal airway
legjobb best
legjobbat kihozza magából do your best expression
legkevesebb least
légkondicionálás air-conditioning
légkör atmosphere
legkülső, legtávolabbi outermost adjective
legmodernebb művész, első csatasor vanguard artist
legrosszabb worst adjective
legszegényebb poorest
legszerencsétlenebb unluckiest
legteljesebben supremely
legtöbb most
legvégső esetben last resort
Légvonalban As the crow flies expression
Légy kreatív! Be creative! expression
légy óvatos look out expression
légy óvatos be cautious
légy szíves please
legyen szép napod have a nice day expression
Legyen szép napod! Have a nice day.
legyező fan
legyőz smite, smote, smitten
legyőz, leküzd overcome
legyőz, megdönt, meghiúsít to defeat, -ed
legyőz, úrrá lesz overcome
legyőzhetetlen invincible adjective
legyőzni to defeat
lehagy, otthagy leave in the dust
lehajol bend
lehangolt feel low
lehangolt, depressziós depressed
lehangoltan dejectedly adverb
lehet may other
lehet, -hat, -het might
lehetőleg preferably
lehetőségek facilities
lehetséges possible adjective
lehetséges, valószínű likely
lehűl cool down verb
lehuzták a rolót its curtains
leigáz subjugate verb
leigáz, meghódít to conquer
leint flag down
leír to describe, -d
lejáratás bad rap
Lejárt az időnk mára. Our time is up for today.
lejárt, megkésett, rég esedékes overdue
lejegyezni took down
lejtő descendant
lejtő incline
lekaszál mow, mowed, mown
leköt engage
leköt brick
leköt, lefoglal engross verb
lekötelezettje vkinek to be beholden to sb
lélegeztetés artificial respiration
lélegzetelállító breathtaking adjective
Lélek Soul noun
lélekszakadva,élettelen breathless
lelép/ megszökik vkivel tor un off with sy
leleplez, feljelent denounce verb
leleplez, lelepleződik to unveil, -ed
lelkes keen adjective
lelkes zestful adjective
lelkes enthusiastic
lelkes, buzgó keen
lelkesedés enthusiasm
lelkierő fortitude
lelkiismeretes, alapos painstaking
lelkiismeretfurdalás remorse
leltároz inventory
lemegy a szintje go down
lemerül low
lemez, szelet slab
lemezjátszó turntable
lemezlejátszó record player
lemond to resign, -ed
lemond abdicate verb
lemond találkozót, nem megy el flake
lemond, felad surrender
lemondat depose
len(t),földszinten down stairs
lencse lens
lendület impetus
lendület, ösztönzés impetus noun
lenéz contemn verb
lenéz valamit look down your nose on, at someone expression
lenéz vkit look down on sy
lenézés contempt
lenget swing
lenget, int to wave
lenn van a slicce fly low
lenni be verb
lenni to be
lenni be / was, were verb
lenni to be, was/were, been verb
lent under noun
lény alien
lény creature
lényege/veleje valaminek gist noun
lényeges substantial
lényeges, belső intrinsic
lenyel to swallow, -ed
lenyel, eltűr take shit
lenyel, nyel swallow verb
lenyelés, bevitel ingestion
lenyelni a békát lump it
lenyír trim verb
lenyomoz track down
lenyúl (Steal or be stolen) jack
lenyúlni vmit pinch
lenyúlni vmit a boltból five finger discount
lép, tapos tread verb
lepasszolás, átöröklés hand me up
lépcső stairs noun
lépcső steps
lépcsőház, lépcsősor staircase
lépés, iram, sebesség pace
lépést tart vkivel keep pace with sy
lépést tart vmivel keep up with sth verb
lépést tenni, cselekedni to take action
lepipál, túlszárnyal outsmart
lerobbanni to break down, broke, broken
leront debase
les, kukucskál peek
lesben áll ambush
leselkedik peek
lesiklás downhill noun
lesiklás slope noun
lesokkolt, padlóra küldött floored
leszáll get down
leszáll (járműről) get off something expression
leszállni land
leszállóhely landing site
leszámolás showdown
leszármazott descendant
leszármazott, ivadék, eredmény offspring noun
leszármazott, sarj offspring
leszerel, lebont dismantle verb
leszerel, szétszed dismantle
leszid give a good telling off verb
leszid rebuke verb
leszokik vmiről, abbahagy knock off
leszúr vkit to stab sy to death
letáborozni camp verb
letaglóz, megdöbbent overwhelm verb
letartóztat arrest verb
letartóztat, lefog to apprehend, -ed
letartóztatás arrest
Letartóztatni Arrest
letelepedési jog right to settle
letelepedni settle down
letelepszik, megállapodik settle down verb
letérdel kneel verb
létezni to exist, -ed
létfontosságú, alapvető vital
létminimum Minimal Subsistence Standard,poverty line
létminimum alatt élő people below poverty line
letorkol snub
letorkolás snub noun
letört broke down
létrehoz start up a company
létszámcsökkentés downsizing
létszámellenőrzés registration
leugatás static
leül sit verb
leül sit down
leülepszik, lecsitulnak a dolgok settle down
leülni sit down
leveet, lebonyolít to conduct
levegős airy
levél (növény) leaf, leaves
levelező tagozat correspondence course
levelezőlap postcard noun
levelezős correspondent student noun
levelezőtárs penfriend
levélpapír stationery
levenni valaki válláról a terhet to lift the burden from someone’s shoulders
leverő esemény damper
levert depressed
leves soup noun
levesz to take off verb
levesz (ruhát),felszáll (repülőgép) take off expression
levesz,leír take down expression
leveszi a válladról get off your chest
levetett gönc hand-me-downs
levezet, lebonyolít to conduct, -ed
levonja a következtetést draw conclusion from
levonni a következtetés draw conclusion
lezajlik plays out
lezár to shut down
lezser, könnyed easy-going
lezser, természetes casual
libabőr goose bump
liberális, széles látókörű broad-minded
licit bid
licitálás bidding
lift lift
liget, erdő, fa faanyag wood noun
lila purple adjective
limlom junk
limuzin limousine
lista, napirend agenda
listen hallgat verb
listen Figyelj
liszt flour
Liszt Some flour
shoot verb
horse
ló ledobja a lovast; rejszol, kiveri; lehúz egy it toss off
lóbál, billeg sway verb
locsolni to sprinkle
lóg (iskolából) play truant
lóg az iskolából play truant from school expression
lóg az óráról skip a lesson
lóg, nem dolgozik on the gravy train
lógni to hang
lök, dob toss
lökdös shove
lökdös, tolakszik jostle verb
lökhárító bumper
lombik test tube
lompos, rosszul öltözött dowdy adjective
Londonba költözik. He moves to London.
lop steal verb
lopni to steal, stole, stolen verb
lopva, titokban furtively
lőszer, muníció ammunition noun
lousy pocsék
lovagiasan, udvariasan chivalrously adverb
lovaglás horse riding
lovagol to go for riding
lovagol ride verb
lovagolni to ride, rode, ridden verb
lovas katona trooper
love at first sight szerelem első látásra
love in the lakes szerelem a tavaknál
Lövés Shot
lövés shoot verb
lubickol to paddle, -d
lucky break mák, mázli
lusta lazy
lusta, hanyag slack
lusta, tunya flabby adjective
lusta/semmittevő ember léhűtő lazy couch potato
lustaság laziness noun
lustaság, döglődő embe couch potato
lyuk, kicsi lakás hole in the wall
lyuk, kis lakás hole in the wall
m2 spuare metre
ma today
mĂĄgus magician
mĂłkus squirral
maceras cumbersome
maci teddy bear
macska cat
macskaajtó cat flap
madĂĄr bird
madár bird
madárijesztő scar crow
mag seed noun
mag, vminek a belseje core
mag, vminek a legjava core
magába foglal involving
magába foglal involve verb
magába foglal, beleért imply
magabiztos self-assured
magabiztos confident
magabiztos self-confident adjective
magabiztosság, öntudatos fellépés self-assertion noun
magához ölel, odasimul sunggle
magához tér,döntést hozni come to expression
magához térni come around expression
magamfajta embernek for the likes of me
magán iskola private school
Magán nyomozó Private decective
magának való ember loner
magániskola private school
magánnyomozó private detective
magánoktatás private education
magántanár, gyak.vez. tanár tutor noun
magányos lonely
magánzárka solitary confinement
magára vesz take on
magára vesz,elvállal take on expression
magas tall adjective
magas életszínvonal high standard of living
magasan képzett highly-skilled
magasba törő soaring
magaslat, csúcspont height
magasugrás high jump noun
magatartás deportment
magatartás attitude
magával ragad, megragad grip
magazin magazine
magazinműsor magazine
máglya bonfire
mágneses erő magnetic force
magömlés seminal emission
magyarázat elucidation noun
magyarázat explanation noun
magyarázat, megfejtés, értelmezés explanation
magzat fetus
Majd Then
majd kiugrik a bőréből örömében leap for joy expression
majd meglátjuk remains to be seen
majdnem almost other
majdnem lezárult finishben van down to the wire
majdnem soha almost never
majdnem soha hardly ever, almost never
majolm monkey
majom monkey
mák poppy
makacs obstinate adjective
makacs headstrong
makacs stubborn adjective
makacs unbending
malac pig
malac, disznó pig
malária, mocsárláz, váltóláz malaria
maláta malt
man férfi
manapság nowadays
mancs paw
mancsok paws
mandula almond
mandzsetta cuff links
mániákus, gyötrő obsessive
mankó crutch noun
manó elf
manufacturer gyártó
mappa file noun
már already
már egy ideje itt van been around for a while
Mára elég lesz. Fejezzük be. Let is call it a day expression
mára ennyi call it a day
marad to remain
marad remain
marad, megmarad to remain
maradandó, állandó abiding
maradék remain
maradéktalanul, teljesen entirely adverb
Maradni Stay
maradvány, csökevény vestige noun
maréknyi handful
Margarin Margarine
marha cattle noun
marhahús beef
marhasült roast beef noun
Marhasült steak noun
márkabuzi, divatmajom label whore
márkahűség brand loyalty
markolás, szorítás clench noun
markolat hilt
maró megjegyzésekkel fűszerez pepper
márvány marble
más szóval in other/words
másfél nap a day and a half other
másik other adverb
Másik Another
Másik énje Otmer self
másik felem (férj, feleség) better half
Másként döntött He changed his mind expression
másnap the follow-up day
másnaposság hangover noun
második second numeral
másolat replica
másrészről on the other hand
másrészt secondly
maszat, paca splodge
mászik to climb
mászik creep
mászik crawl verb
mászik, kúszik creep verb
Mászni Climb
mászni, megmászni, kúszni to climb
maszturbál jack off
matematika Maths
Matematika Matsh
matematikai math adjective
matrac mattress
matrac mat
mazsola raisin
medence pool
medence (orv.) pelvis
média media
meditáció, meditálás meditation
medve bear
Meet Találkozik
még still
még even other
még akkor is ha even if
még egyszer, újból once again
még mindig still
még nem dőlt el to hang in the balance
meg nem történt, teljesítetlen undone
Meg vagyok értve? Do I make myself clear? expression
Még valami? What else? expression
megakadályoz, megtilt, tilt to prohibit, -ed
megakadt, megragadt stuck
megalapozott established
megaláz to bring sg low
megalázás, sértés humiliation
megalázó humiliating adjective
megáll,megállít,megállítás stop
megállapít quote
megállapít determine
megállapít, felbecsül assess
megállapít, kiderít ascertain verb
megállapodás arrangement
megállni stop
megalvad congeal
megátalkodottság cussedness
megbán repent verb
megbánás, bűnbánat repentence noun
megbánja bűneit repent
megbánt regret verb
megbecsülés appreciation
megbékélés, kibékülés reconciliation
megbeszélés appointment
megbeszélt találkozó/időpont appointment
megbillen, lódul lurch
megbirkózni valamivel to cope with
megbírkózni vmivel to cope, -d with sg
megbíz, rábíz entrust
megbízás meghatalmazás commission noun
megbízásokat bonyolít le run errands
megbízható dependable adjective
megbízható reliable
megbízni vkiben to confide, -d in sy
megbizonyosodik valamiről make sure verb
megbizonyosodni vmi felől to make sure
megbíztó reliable
megbocsát forgive verb
megbotlik, botorkál stumble verb
megbukik to fail
megbukik fail verb
megbuktat, megdönt overthrow, overthrew, overthrown
megbundáz rig
megcáfol refute
megcáfolhatatlan irrefutable
megcsal, becsap to deceive
megcsalt, becsapott deluded
megcsinálja a haját do your hair expression
megcsinálni a házimunkát do housework expression
megcsörget blowing up
megcsúszik slide verb
megdagad swell verb
megdöbbenés consternation noun
megdöbbent astonished adjective
megdöbbent astounded
megdöbbent astonish
megdöbbentő appalling
megdorgál, megint admonish verb
megegyezni, megfelelni vminek to correspond, -ed
mégegyszer átfut doub-check
megelégedés satisfaction
megelégedés, elégedettség satisfaction
megelégedettség satisfaction
megélhetés livelihood noun
megelőz precede verb
megelőz prevent verb
megelőz, elébe vág forestall verb
megemel (price), szemrehányást tesz to jack up
megemlíteni to mention
megenged to allow
megengedett allowed verb
megengedheti magának to afford
megérint to tap
megérint tap verb
megérinteni to touch
megérkezik arrive verb
megérkezik,érkezik valahová arrive verb
megerősít reinforce verb
megerősít affirm
megerősít, hitelesít, lepecsétel seal
megerősítés reinforcement
megért understand verb
megért, felfog grasp
megérteni to understand, understood, understood verb
megesküszik swear verb
megfagy, befagyaszt freeze verb
megfázni to catch cold
megfelel vminek, bevált vminek live up to sg
megfelel vmnek, bevált vmit live up to sg
megfelelő suitable adjective
megfelelő appropriate adjective
megfelelő proper adjective
megfelelő képességek adequate skills
megfelelő, alkalmas appropriate
megfelelően appropriately
megfélemlít intimidate verb
megfenyeget threaten sy with sg verb
megfigyel observe verb
megfigyelés inspection
megfigyelés sighting
megfigyelés surveillance
megfigyelő, figyelmes observant
megfog grasp
megfog clutch
megfog, megragad clutch
megfogan, teherbe esik, kieszel, kigondol conceive
megfontol, elmélkedik contemplate verb
megfontolás, figyelmesség consideration
megfontolt, átgondolt, érett mature
megfordul to turn around
megfordulni to turn round, -ed
megformál mold
megfoszt valakit valamitől deprive sy of sg verb
megfoszt, megvon deprive sy of sg
megfricskáz flip
megfullad drown verb
megfullad, megfojt suffocate
megfullad, megfullaszt drown, -ed
megfullad, megfullaszt drown
meggátol preclude
meggondolatlan thoughtless adjective
meggondolatlan, elhamarkodott rash adjective
meggondolni, magát, megváltoztatni véleményt to change one-s mind
meggyaláz violate
meggyógyítani to heal, -ed
meggyógyul recover
meggyógyul to get well verb
meggyogyult to recover
meggyőz to convince
meggyőz convince
meggyőz valakit valamiről persuade sy of sg verb
meggyőz, rábeszél persuade
meggyőző persuasive
meggyújt light verb
meggyullad catch fure verb
meghal die verb
meghal to die
meghallgat ,hallgat valakit ,valamit listen to somebody,something
meghallgatás audition noun
meghamisít adulterate verb
meghasad, meghiúsul shatter verb
meghatároz define
meghatároz determine
meghátrál, visszavonul flinch verb
meghiúsul fall through
meghív invite
meghívni to invite
meghívni invite
meghízik put on weight
meghízni to get fat
meghódít captivate
meghódít, elbájol captivate verb
meghökken, habozik stagger verb
meghökkentő astounding
meghülyít vkit, agyára megy to drive sy nuts
meghúzza a ravaszt pull the trigger
meghúzza magát kepp your nose clean
meghúzza magát, rendesen viselkedik keep your nose clean
megígér promise verb
megigéz, hipnotizál mesmerize verb
megijeszt startle
megijeszt frightens verb
mégis the same
megismerkedi vmivel get acquainted with
megismerni get acquainted with
megjavít to mend
Megjavítani Repair
megjegyez, észrevesz remark
megjegyzés, észrevétel remark
megjelenés,tekintet look
megjelenik to come out
megjelenik appear
megjelenik, előkerül turn up
megjelenni to appear, -ed
megjelent appeared
megjelöl mark verb
megjósolni to predict
megjutalmaz reward
megkaparni to scratch, -ed
megkapó, magával ragadó gripping
megkérdőjelez query verb
megkeresi a megélhetésre valót make ends meet expression
megkérni vkit (feleségül) to propose to sy
megkísérel attempt verb
megkíván, vágyik vmire covet
megkönnyebbülés relief
megkönnyebbült relieved
megköszön,köszön thank verb
megköszön,köszön valakinek valamit thank somebody for something expression
megköt to tie up
megkövetel require
megközelít approach
megközelíteni to approach, -ed
megközelítés approach
megkülönböztet distinguish
megkülönböztet, észlel discern verb
megkülönböztető distinctive
meglágyul, megkönyörül relent verb
meglátogat valakit call on somebody expression
meglátogat valakit pay somebody a visit expression
meglátogat valamit call at something expression
meglátogat, átjön come round
meglátogat,látogat,látogatás visit
meglátogatni come by expression
Meglátogatni Visit
meglátogatni valakit look in on someone expression
meglátogatni,magához térni come round expression
meglehetősen reasonably
meglenni vmi nélkül do without sg
meglép vkivel run off with sg
meglepetés surprise noun
meglepni to surprise, -d
meglepő surprising
meglepő, feltűnő striking
meglepődött surprised adjective
megletősen quite, pretty
megmagyaráz explain
megmagyarázhatatlan inexplicable adjective
megmagyarázhatatlan irreducible
megmámorosodott elated adjective
megmarad abide
megment salvage
megmond, elmesél tell verb
megmondja a frankót talk turkey
Megnehezíteni valakinek az életét He,she gives someone a hard time expression
megnéz check out verb
megnéz, megszemlél to look at
megnézni to look at verb
megnő, kilő shoot up
megnyerő, kényelmes pleasing other
megnyilvánulás manifestation noun
megnyugtat, enyhít, csillapít soothe
megnyugtató, biztató reassuring
Megöl Kill
megöl, elpusztít slay, slew, slain
megold sort out
megold sort
megold solve
megold, kezd vele valamit to sort out
megold, megbirkózik vmivel tackle
megoldani to solve, -ed
Megoldani Solve
megoldás key noun
megoldás solution
megőrjít drive to distraction expression
megőrjít vkit, idegeire megy to drive sy nuts
megőrjít vkit, őrületbe kergeti to drive sy crazy
Megőrjítesz You drive me crazy expression
megörvendeztet gladden
megörvendeztet rejoice
megőrzés, tartósítás preservation noun
megosztott divided
megpatkol shoe, shod
megpillant catch a glimpse of verb
megpillant catch sight of
megpillant, meglát behold beheld verb
megpróbál attempt
megpróbálja a lehetetlent shoot the moon
megpróbáltatás ordeal
megragad to stuck
megragad grab verb
megragad embrace
megragad vmit take hold of sg
megragad, magáévá tesz, megölel embrace
megragadni to grab verb
megrándít strain
megrázó concussive adjective
megrázó staggering
megrebben a szeme, rebegteti a szempilláját bat the eyes
megrendel commission
megrezzen quiver
megrezzen, összerezzen wince
megsebesít wound verb
megsebzett, meglepett stricken adjective
megsért hurt verb
megsértődik to get offended
megsérül to get injured
megsérülni to hurt, hurt, hurt verb
megszabadít rid
megszabadul valamitől get rid of
megszabadulás vmitől riddance
megszakítás, törés, bontás breach
megszálló invader
megszállott obsessed
megszállottá válik becoming obsessed
megszállottság, mánia, rögeszme obsession
megszámlálható/megszámlálhatatlan countable/uncontable
megszámol, felsorol enumerate verb
megszeg breach
megszeg, nem fogad szót to disobey
megszegi a szavát, visszakozik reneg(u)e
megszégyenít to shame verb
megszelidít tame verb
megszeret take to expression
megszerez acquire
megszerez purchase
megszerez, hasznára van gain
megszerkeszt, kitalál devise verb
megszerzés acquisition
megszid, megdorgál rebuke verb
megszokni to get used to verb
megszokott ordinary
megszokott, szokásos accustomed adjective
megszűnik, leáll cease
megszüntet abolishh verb
megszüntet cease
megszüntetés, eltörlés abolition noun
megszünteti to put ab end to
megtagad repudiate
megtanul, megtud learn verb
megtanul,tanul learn verb
megtanult,tanult learnt verb
megtapsol applaud
megtart, megőriz retain verb
megtart, visszatart retain
Megtennéd hogy... Could you...?
Megtennéd,hogy...? Could you...? expression
megterhelés,feszültség strain
megterít to lay a table
megtérít reimburse
megtestesít, egyesít incorporate verb
megtestesülés incarnation
megteszi a kötelességét do your duty expression
megtett mérföld mileage
megtévesztés deceit
megtévesztő deceptive
megtílt forbid verb
megtilt to forbid
megtilt prohibit verb
megtilt, betilt ban
megtisztel, kitüntet dignify verb
megtisztel, kitüntet grace
megtorlás retaliation
megtorlás, büntetés retribution noun
megtorol retaliate verb
megtörténik come about expression
megtudni to find out, found, found
megtudni to learn, learnt
megtudni to find out
megtűz stable verb
megújuló energia renewable energy
megun vmit to get bored of sg
megússza vmivel get away with verb
megúszni buy your way out of
megúszni vmit get away with murder
megúszni vmivel get away with this
megutál valakit conceive a distaste for sy verb
megvalósítható, keresztülvihető feasible adjective
megváltás salvation noun
megváltás, jóvátétel redemption noun
megváltozott altered adjective
megváltoztat alter verb
megvásárol purchase
megvéd defend verb
megvédeni to protect, -ed
megvendégelni treat sb to dinner
megvereget, megpaskol pat
megvesz buy verb
megveszteget bribe
megvesztegethetőség, korrupció venality noun
megveti az ágyat make the bed expression
megvilágít illuminate
megvizsgál examine
megvizsgál sift
megvizsgál investigate verb
megvizsgál,cenzúráz censor
megy go verb
megy a levesbe, elromlani go to the dogs
megy a levesbe, elromlik go south
megyezni agree on sg
megyőződve lenni vmiről to be convinced
megzavarodott baffled
méh bee
melegség warmth
melette behide
Melette Next to
mell breast noun
mell boobs noun
mellékesen, alkalomszerűen casually
mellékhelyiség lavatory noun
melléklet, kiegészítés supplement noun
mellékmondat clause
melléknév adjecive other
melléknév adjective noun
mellékszereplők minor characters
mellény waistcoat
mellet next to
mellett near
mellett next to
mellett (oldala mellett) alongside
mellett, túl past
mellette next to other
mellette szól to favour of
mellkas chest
mellkhas chest noun
mellőz ignore verb
mellplasztika boob job
melltartó bra
mellúszás breast stroke
meló gig
méltányosság equity noun
méltóság dignity
méltóságteljes dignified
mély, minden részletre kiterjedő in-depth
mély, minden részletre kitérő in-depth
mélyen gyökerező deep rooted
mélyére lát, kivizsgál plumb
mélyhűtő freezer
melyik which
melyik, amely which
Melyik? Which? other
mendemonda hearsay noun
menedék shelter noun
menedék refuge noun
menedékre lel take sanctuary verb
menekül flee verb
menekülés getaway
menekülő fleeing adjective
menekült refugee
menetel, lépked stride verb
menetrend schedule
menetrend, órarend schedule noun
menetrendszerű, menetrend szerinti scheduled
Menj a csodába,hagyj békén Go fly a kite expression
menj egyenesen go staright on
menj egyenesen előre! go straight on!
menj el a........mellett go past the
Menj hozzá egy férfihoz! Marry a man.
menj végig go along here
menni go / went verb
menni to go, went, been, gone verb
menni go verb
mennyi (megszámlálható) how many
mennyi ideig tart? how long does it take?
Mennyi ideig? How long? other
mennyi? how many /much ?
mennyi? how many?
mennyi? how much
Mennyi? How much?
mennyi(megszámlálhatatlan) how much
Mennyibe kerül How much is this?
mennyiség amount
mennyország, ég heaven
menő snazzy
menő cool
menő, divatos cool
menő, zsír groovy
ment went verb
mentally disturbed szellemi fogyatékos
mentén along
mentes exempt
mentes víz still water noun
mentesvíz stillwater
mentőcsónak liferaft
mentség excuse noun
meny daughter-in-law
menyasszony fiancée, bride
menyasszony bride
mérce gauge
meredek steep
meredek, lejtős, túlzott steep
meredek, merőleges, átlátszó sheer adjective
méreg venom
méreget, mereven bámul glare
méreget, mereven bámul, mereszti a szemét to glare, -d
merénylet, politikai gyilkosság assassination
mérés, érték measurements noun
merészel, kimerészkedik venture
merev, feszes, hűvös stiff adjective
mérföld mile
mérföld (1,6 km) mile
mérges, dühös livid
mérgező poisonous
mérhetetlenség vastness
mérleg scales noun
mérlegel weigh up
mérnök engineer
merő kitalálás idle story/gossip
mérsékelt, szerény modest
mersz guts noun
mert becaouse other
mert because other
mérték, mérleg scale noun
mértéktelen, túlságos excessive
merül sink verb
mese tale
mese fable
mese, történet yarn
mesébe illő fabulous
mesélj róla tell me about it expression
mesélni to tell, told, told verb
messze far away
messze elkerül vkit to give sy a wide berth
Mesterkedik valamiben Be up to
mesterkedik vmiben have up his sleeve
mesterlövész, analfabéta marksman noun
mesterség, hivatás profession
mesterséges, nem természetes synthetic adjective
metró subway
metszőolló clippers
méz honey noun
mezitlab barefoot
mező field
mezők fields
meztelen, csupasz bare
Mi What
mi we
Mi a baj? What's up?
Mi a címed ? What's your adress ? expression
mi a helyzet? how's it going?
Mi a keresztneved? What's your first name? expression
Mi a lakcímed? What's your address? expression
Mi a neved? What's your name? expression
Mi a te neved? What's your name?
Mi a telefonszámod ? What's your telephone number ? expression
Mi a telefonszámod? What's you phone number? expression
Mi a telefonszámod? What's your telephone number?
Mi a vezetékneved? What's your surname? expression
Mi bajod? What's wrong with you? expression
Mi ez? What is it?
mi vagyunk we are
mi, mik, mit miket wath
mi? what? noun
Mi?Mik? What? other
mialatt, miközben whilst
miatt due
miatt, következtében owing to adverb
miénk our
miért why
Miért? Why? other
míg, ellenben whereas
mihelyt, amint as soon as
mikor when
Mikor van a születésnapod ? When is your birthday ? expression
mikor? What time? other
Mikor? When? other
miközben while the other
mikrobusz, furgon van
Milyen a kocsid? What is your car like? expression
milyen gyakran? how often other
Milyen gyakran? How often? other
Milyen kár! What a pity!
Milyen messze van? How far is it? expression
Milyen nap van ma ? What day is it today ? expression
Milyen nyelven beszélnek az országodban? What's the language in your country? expression
Milyen színű ez? What color is it?
Milyen? What ... like? other
mindazonáltal nevertheless other
mindazonáltal, annak ellenére nevertheless other
mindazonáltal, minden esetre anyway other
mindegyik, minden egyes each pronoun
mindekelőtt,legelsősorban,legfőképp, minden más el above all expression
minden everything noun
minden every, everything
minden célra alkalmas all-purpose
minden erejét/idegszálát megfeszíti to strain every nerve expression
minden esetben in each case
minden idők of all time
minden kerek 5 by 5
minden ok nélkül for no reason at all
mindenáron at all costs
mindenható almighty adjective
mindenképpen certainly
mindenki everybody
mindenki each adverb
mindenki everyone-everybody
mindenki egy helyen all together
mindenkihez sorban odamegy get round to everybody
mindennapi day to day
mindennapi házimunka chore
mindent egy lapra tesz fel go for broke
mindent egybevetve all things considered expression
mindenütt jelen lévő omnipresent
mindenütt jelenlévő ubiquitous adjective
mindenütt jelenvaló omnipresent adjective
mindenütt, teljesen throughout
mindezeken túl above all that
mindig always
mindösszesen altogether
minimál bér minimum wage
miniszterelnök prime minister
minket us
minőségi újság broadsheet
minőségi újság quality paper
minősíteni to qualify, -ied
mint as noun
mint a bunda like a log expression
mint a heringek, zsúfolva packed like sardines
mint általában same as usual
mint általában as usual
minta pattern
minta, sablon pattern
mintadarab, példány specimen
mintas patterned
minted kőgazdag
Mintha a falnak beszélnék It is like talking to a brick wall expression
mínusz sub-zero temperature
Mióta lenyúlták az iPodomat... Since my iPod got jacked...
Mióta? Since when? other
mit what other
mobil mobile
mobiltelefon mobile(phone)
mobiltelefon mobile phone
mobiltelefon mobile
moccan budge verb
mocsár swamp
mocskos, piszkos, erkölcstelen filthy
modern modern
módosít alter
módosít,átalakul alter
módosítás, kiegészítés, helyesbítés amendment noun
módosító indítvány joint letter noun
módszer method noun
mogorva, zord grim
mogorván morosely
mogorván, nyersen gruffly adverb
mogot behind
mögött in back of
mögött behind
Mögötte Behide
mögötte behind
mohó, önző greedy
mohón avidly adverb
mohóság, vágy eagerness noun
mókus squirrel
mond to say verb
mond say verb
mond, beszámol, elmesél to tell verb
mondani to say said
mondani say verb
mondani to say, said, said verb
mondani tell verb
mondani valamit tell
mondani valamit say
mondani, beszélni fire away
mondanivaló, tanulság moral of the story
mondanivaló, üzenet message of the story
mondanivalót rövidre fog put it short expression
mondat sentences
mondat,ítélet sentence noun
mondott said verb
mondott told verb
morog grumble
morog growl
morog, nyög growl verb
mosdó basin
mosdókagyló basin
mosdókagyló washbasin
mosdókesztyű flannel
mosni do the laundry expression
mosni do the washing expression
mosogat wash up verb
mosogat wash the dishes
mosogatás washing-up
mosogatórongy dishrag noun
mosógép washing machine
mosolyogni to smile verb
mosópor washing powder noun
mosópor reklám detergent commercial
most now adverb
most lehet can now other
mostanában recently
mostanában, nemrégiben recently
mostanság nowaday
mostoha testvér stepsister, stepbrother
mostohaszülő step-parent
mostohaszülők stepparents
motor engine
motorház fedő bonnet
motorháztető bonnet
motoros futár dispatch-rider
mozaikszó aronym
mozdulatlan motionless
mozgalom movement noun
mozgás! get a move on!
mozgástér, terjedelem, földrajzi szélesség latitude noun
mozgólépcső escalator
mozgolódik move about
mozi flicks
mozi cinema
moziba járó moviegoer
moziba megy to go to the cinema
moziba megy to go to the movies
mozilátogató filmgoer
mozog.mozgat move verb
műfaj genre
műhold satellite
működés, tevékenység pursuit
működési kör, hatáskör, rendelkezés purview noun
működési terület scope noun
működtetni, üzemeltetni to run, ran, run
mulat carouse
mulatozó reveler
mulatság merriment
mulatság, élvezet treat
múlt héten past week adverb
múltat idéző reminiscent
multikultúra multiculture noun
Munka Job
munka work
munka törvénykönyve Labour Code noun
munkaasztal workbench noun
munkacsoport taskforce
munkacsoport, személyzet staff noun
munkaerő labour
munkaerőpiac labour market
munkanélküli segély unemployment benefit
munkanélkülis segély unemployment benefit
munkanélküliségi arány unemployement rate
munkát végezni do one is job expression
munkaterhelés workload
munkaügyi központ employment centre,job centre
munkaviszony megszűntetése severance
műsor line-up
műsorra tűz put on
műsorvezető presenter
műszaki irodalom technical literature
műszaki rajz mechanical drawing
műszakváltás shift change
műszerfal dashboard
muszkli, bicepsz guns
mutat show
mutat, prezentál show verb
mutat, prezentálösszemegy, (össze)zsugorodik shrink verb
mutatni to point
mutatóujj trigger-finger noun
mutatvány, tett feat noun
műteni to operate on
műtét operate
művészet art
művészet,rajz Art
muveszeti galleria art gallery
művészeti kiállítás art exhibition
művészi artistic adjective
művészi, művészies artistic
művésziesség artistry noun
múzeum museum
múzeumban körbevezetés tour
mwgbízik benne count on verb
Na és? Big deal expression
na ne már come off it!
nĂŠgy four
nád reed
nadrág trausers
nadrág pants noun
nadrágkosztüm trousersuit
nagy általánosságban by and large
nagy ívben elkerül give sy a wide berth
nagy ívben elkerül vkit give sy a wide berth
Nagy kő esett le a szívemről. Its a weight off my mind. expression
nagy lépcső, lépcsőforduló flight of stairs
nagy mennyiség bulk
nagy tételben by the gross
nagy vállon horfozható magnó ghetto blaster
nagy,nagyszerű great
nagy,széles large adjective
nagyágyú, kőgazdag high roller
nagyapa grandfather noun
nagybácsi uncle
nagyban függ vmitől to heaviliy depend on
Nagybőgő Double bass
nagydolgozik do number two
nagyképű opinionated noun
nagyképű pompous
nagykereskedelem wholesale noun
nagykereskedelmi wholesale
nagykutya, fejes bigwig
nagylelkű generous adjective
nagymama grandma
nagymamam grandmother noun
nagymellű busty
nagynéni aunt
nagyobb számban van jelen outnumber
nagyon very
nagyon bejön blow away
nagyon boldog happy as a clam
nagyon elfoglalt be on the go
nagyon fontos it is essential that
nagyon gyorsan like a rat up a drainpipe
nagyon is all too + melléknév
nagyon mérges vkire hit the roof
nagyon szereti really likes other
nagyot szól go down a storm
nagypapa grandpa noun
nagyra becsülni think highly
nagyraértékelés appreciation
nagyszámú, sok, számos numerous
nagyszerű, ragyogó gorgeous adjective
nagyszerű, remek gorgeous
nagyszerűen superbly
nagyszülő grandparent
nagyszülők grandparents
nagyváros city
nak, nek, ért for
nál, nél, ban, ben at (et)
nál, nél, folyónál by
nál,nél at
nap day
nap, mint nap day by day
nap, napszak day noun
napbarnította suntanned
napbarnítottság suntan
napfelkelte sunrise
napfénytető sunroof
napi kapcsolat day to day contact
napilap daily newspaper
napilap daily
napjainkban nowadays adverb
naplemente sunset
napló diary noun
naponta per day
nappali living room
naprendszer solar system
napsütés sunshine
napszemüveg sunglasses noun
naptej hatóanyaga sunscreen
napvilágra hoz unearth verb
narancs orange noun
narancsok oranges
narancssárga orange adjective
Nászút Honeymoon
ne beszélj don't talk
ne izgulj! take it easy expression
ne legyen a lába alatt out of one's hair
Ne nézz ide Don't look expression
ne nézz ide don't talk
nedv sap
nedvesedés lubrication
négy four
negyed quarter
negyed után quarter after other
negyedik fourth numeral
négyes ikrek quads/quadruplets
negyven fourty
négyzetháló grid
néha sometimes adverb
Néha Sometime
néhány some numeral
nehany a few
néhány few
nehéz difficult adjective
nehez munka hard job
nehezék, ólom plummet
nehezen hardly adverb
nehezen megfogható elusive
nehézkes hulking
neheztelés, irigység grudge noun
neheztelő, sértődött resentful adjective
nehogy lest
nehogz mebada
nekem me
Nekem nincsen ötletem I have no idea
nekifog vminek buckle down to sg
nekifog, hozzákezd embark upon verb
nekikezd belekezd strike up
nekilendül, kihúz dart
nekilendül, nekiered dart
nekiült settle down
nekiütődik to bang, -ed
Nekünk/Ránk Us
nélkülözhetetlen indispensable
nem gender
nem no
nem az én esetem its not my cup of tea
nem baj it doesen t matter
nem bír a jókedvével, majd kibújik a bőréből to be on top of the world
nem bírja az autózást car sick
nem csoda It's no wonder
Nem emlékszem I don't remember
nem érzékelhető intangible
nem fekszik le, fenntart keep up
nem fűlik a fogam hozzá its not my cup of tea
nem használt unused
nem helyénvaló unseemly
Nem hiszek a szememnek I can not believe my eyes expression
nem illik oda out of place
nem is beszélve arról not to mention expression
nem kedvelem I'm opposed to sy
Nem kell hozzá túl sok ember Too many cooks spoil the broth other
Nem kell sietnek,csak nyugodtan Take your time expression
Nem látja a fától az erdőt can not see the wood for the trees expression
nem látogatható off-limits
nem lényeges extrinsic
nem mérges non-venomous
nem működik be out of work
nem összeillő, nem odaillő incongruous adjective
nem passzoló, nem alkalmazkodó misfit adjective
nem rossz not bad
Nem számít... It doesn't matter... expression
nem szép látvány eyesore
nem szeretem a teát I don't like tee
nem tudja magát túltenni rajta he can't get over it
Nem tudom I don't know
nem üti meg vminek a színvonalát fall short of sg
nem venni figyelembe to neglect
nemá! get away!
nemes gentle
nemes, csodálatos noble adjective
nemespenész noble rot
német germeni adjective
nemhogy, pláne let alone
nemi betegség venereal disease
nemi ösztön sex urge
nemi vágy lust
némileg slightly adverb
nemkivánatos undesirable
nemkivánatos unwanted
nemlétező non-existent
nemsokára before long
Nemsokára Soon
nemtörődöm, tétlen, lusta indolent adjective
nemtörődöm, vakmerő reckless
nemzedék, generáció generation
nemzedékek közötti ellentét generation gap
nemzetek feletti supranational adjective
nemzetgyűlés National Assembly
nemzeti ünnep public holiday
nemzeti, népnyelvi vernacular
Nemzetiség Nationality
nemzetközi international adjective
nemzetközi ünnep national holiday noun
népbetegség, helyi járvány endemic
nepesseg population
népesség separate
népzene folk music
netán by any chance
név name
nevel breed
neveletlenül viselkedik act up
nevelő szülők foster parents
névelők(egy) a / an
nevelőszülő foster parent
nevetni laugh
névtelenül anonymously
néz to watch
néz look verb
néz, figyel, szemmel tart to watch verb
nézd look
nézet sentiment
nézeteltérése van vkivel be at variance with sy
nézni look
néző viewer
néző onlooker noun
néző spectator
néző(közönség) spectator
nézőpont viewpoint noun
Nézz, nézd Look expression
Nézz! Nézzd! Look.
níilatkozat, bejelentés statement
nincs egy vasa se a pot to piss in
nincs igaza, téved be in the wrong
nincs jelen, hiányzik be absent
nincs köze hozzá it has nothing to do with sg
Nincs rá ideje. He doesn't have time.
Nincs rá időm. I don't have time.
Nincs takargatnivalója He has nothing to hide expression
nincs tudatában unaware
nincs tudatában vminek be unaware of
Nincs vesztegetnivaló időm I have no time to lose expression
nippek knick-knacks
woman
nő, növekszik to increase, -d
nő, termel grow verb
nő(k) woman-women
női magazin women s magazine
női pénztárca purse
nőni to grow, grew, grown verb
normal predicting
normális, egyértelmá par for the course
nos, jól well other
nosy parker kiváncs fáncsi
Nőtlen Single
nőtlen, hajadon unmarried
növekszik accrue verb
növekszik, duzzad swell
növel enhance verb
növel, fellendít boost
novella short story
novellaíró short story writer
növény plant noun
növényevő herbivore
nővér elder sister
növést gátol, csenevésszé tesz to stunt
now most
nyaggat nag
nyak neck noun
nyaki, torok- jugular
nyakigláb gangly adjective
nyaklánc necklace noun
nyal, nyaldos lap
nyalja-falja making time
nyálkás slimy
nyalóka lollipop
nyár summer
nyaraláson on holiday expression
nyaralni to have a holiday expression
nyelv tongue
nyelv language noun
Nyelvbotlás volt It was just a slip of the tongue expression
nyelvezet wording
nyelvi készség linguistic ability
nyelviskoa language school noun
nyelvtan grammar
nyelvtani esetet vonz govern
nyelvtanilag hibás, helytelen ungrammatical
nyer, szerez gain
Nyerd meg a lottót! Win the lottery.
nyereg saddle
nyereség gain
nyereség, vagyon asset
nyerni gaining
nyerni to win, won, won verb
nyerni win verb
nyerő szériája van on a roll
nyers raw
nyers crude
nyers, nyersen raw
nyersen, nyíltan bluntly
nyert won verb
nyesőolló shears noun
nyikorog creak verb
nyílás, rés, űr gap
nyílás, vágás slit
nyilatkozat statement
nyilatkozat, kiáltvány manifesto
nyílt törés compound fracture noun
nyíltan frankly
nyíltan rámutat, feltár lay bare
nyilvános public
nyilvános beszéd public transport
nyilvánvaló obvious
nyilvánvaló, kétségtelen apparent adjective
nyilvánvaló, kézzelfogható palpable adjective
nyilvánvaló, szembetűnő conspicuous adjective
nyilvánvalóan obviously
nyilvánvalóan, kétségtelenül apparently adverb
nyirkos damp adjective
Nyisd ki a könyved Open your book
Nyisd ki a könyvet Open your book expression
Nyisd ki a könyvet! Open the book.
nyit open verb
nyitott,nyitva open
nyög moan
nyög, sóhajt groan
nyögd már ki! spit it out!
nyolc eight
nyolcadik eighth numeral
nyolcvan eighty
nyom clue
nyom vestige
nyom, nyomdok footstep
nyomában in the wake of
nyomást gyakorol, sürget press
nyomasztó oppressive
nyomasztó, ijesztő grim
nyomasztólag hat, lenyom weigh down
nyomaték stress
nyomatékosan, erőteljesen vigorously
nyomja a vakert to shoot the shit.
nyomon követ keep track of sg expression
nyomon követ follow-up
nyomon követni keep track of
nyomor poverty noun
nyomornegyed slum noun
nyomorult miserable adjective
nyomorultak sefiller
nyomozás, kutatás investigation
nyomozni to investigate, -d
nyomozó investigator
nyomtatott kisbetű lower case
nyomtatott kisvetű lower case
nyomtatott nagybetű upper case
nyomtáv gauge
nyöszörög moan
nyugalom tesebbüt
nyugat felé haladó westbound
nyugdíj, panzió pension
nyugdíjas pensioner
nyugdíjas retired
nyugdíjbiztosítás pension insurance
nyugi! cool it
nyugodt calm adjective
nyugodt quiet adjective
nyugodt, csendes still
nyugodtan feel free other
nyugtalanító unnerving adjective
nyugtalankodni, aggódni to fret, -ted
nyugtató balmy
nyugtató downer
nyújtani to afford
nyúl rabbit noun
nyúlbéla wimp
nyúlik, nyújt, tágul stretch
nyüzsgés bustle
nyüzsgő bustling
ő he
ő she
Ő van he is
ő van she is
Ő viszi el a pálmát He takes the cake expression
Ő...(bemutatáskor) It's...
öblít rinse
öböl gulf
öcs younger brother
oda van vmiért be keeen on verb
odaadás commitment
odaadó evoted
odaadó dedicated
odaadó, lelkes devoted
odaállít,odaáll,áll stand
odaerősít tie on
odafenn up there
odahív, bólint beckon
odakerül wind up
Odakinn Outside
odavan vmitől, le van nyűgözve impressed
odu, lyuk burrow
off-putting hervasztó
őgyeleg loiter
óhaj wish noun
ok reason
ők they
ők vannak they are
őket them
okleveles, bejegyzett chartered
ököl fist noun
ökölbe szorítja a kezét to knuckle verb
ókori társadalom ancient society
ókori,ősi,nagyon régi ancient
ökörködik horse around
okos clever
okos brave adjective
okos, eszes brainy
okoskodó smarty adjective
okoz to cause
okoz cause verb
okoz, kiró inflict verb
okozni to cause, -d
oktat train verb
oktatás education noun
oktatási könyv educational book
oktató instructor
oktató tutor
oktató tutoe
oktatóműsor educational programme
olajban sült fried adjective
olajfestmény oil painting
olajfúrótorony oil refinery noun
olajra lép lam
olajréteg oil slick noun
olcsó cheap adjective
olcsó kifőzde greasy spoon
oldal page noun
Oldal side
oldalrol támaszt flanke
oldó, oldható solvent
oldódik dissolve
ölelés hug noun
ölelnivaló cuddly
ölelnivaló, ennivaló cuddly
olló scissors adjective
olló scissor
ólmos eső esik sleet
ólommentes benzin unleaded petrol
oltalmába vesz take charge
oltár altar noun
oltár, kegyhely shrine
öltöny suit
öltözet garb noun
öltözik,(női)ruha dress
öltözködőasztal dresser noun
olvad, olvaszt melt
olvadt, olvasztott molten
olvas to read verb
olvas read verb
olvashatatlan illegable
olvasni to read
olvasni to read, read, read verb
olvasni, olvasott read verb
olvasó, rózsafűzér beads
Olvass Read expression
Olvass! read
olvasztótégely melting pot noun
olyan so
olyan so, that
olyan amilyen such as it is
olyan messze that far away
olyan ruha, amiben lefagy a feneked bum-freezer
Olyan, mint elefánt a porcelánboltban She is like a bull in a china shop expression
olykor occasionlly adverb
ömlengés outpouring-
ömlik, önt pour
on the left bal felen
on the right jobb felen
on, en, ön on
önbecsülés self-esteem
önbecsülés, önértékelés self-esteem
önbíráskodik take the law into one's hand
once-over final check
önelégülten mosolyog smirk verb
önelégültség, önellátás self-sufficiency noun
önelemzés introspection
önéletrajz autobiography
öngyilkossággal kapcsolatos suicidal,suicide
öngyilkosságot követ el to commit suicide
öngyujtó lighter noun
önhitt, beképzelt conceited adjective
önjelölt self-appointed
önkéntes volunteer
önkifejezés self expression noun
önkormányzat local authorities
önkormányzat local authority
ónos eső sleet noun
ónos eső esik sleeting
ont, elhullajt shed
öntelt, elbizakodott assuming, bumptious adjective
öntörvényű a law unto oneself
öntöz water verb
önuralom restraint
önző selfish adjective
operába megy to go to the opera
operett operetta
óra hour noun
óra, időszak period
óra,időszak period
óramutató hand of the clock
órarend timetable
orca cheek, jowl noun
ordenáré, otromba gross
ordít bawl
ordít, üvölt roar verb
öreg old
öregedés ageing
óriási vast
óriási tremendous
Óriási Giant
óriási tycoon
óriási buli barn burner
óriási laposhal halibut
óriási, félelmetes tremendous
óriási, hatalmas, határtalan huge
őrjöng dühében rave with fury
orkán high wind noun
orkándzseki parka noun
őrmester sergeant noun
ornitológus (madártannal fogl) ornithologist
örök perpetual adjective
örökbe fogad adopt
öröklakás condo
örökletes, családi vonás it runs int he family/blood
örököl inherit
örökölt inherited adjective
örökös heir
örökség legací
őröl, darál grind verb
öröm joy noun
orom pinnacle
Örömmel hallom I am glad to hear it expression
örömöt szerez delight verb
orosz Russian
oroszlán lion
oroz, orvvadászik poach
orr nose noun
orr noise
orrcimpa nostrils
Ország Country
ország (ok) a country (s)
országos napilap national paper
örül, elégedett pleased
örülök, hogy megismerkedtünk pleased to mee you
örülök, hogy találkoztunk nice to meet you expression
Örülök, hogy találkoztunk! Nice to meet you.
őrült barmy
őrült crazy adjective
örvendezés jubilation
örvény whirl noun
örvény vortex
orvlövész sniper noun
orvosi kezelés dental treatment
orvosi rendelő surgery
orvosi rendelő, sebészet surgery
orvvadász poacher
ős ancestor
ős, előd ancestor
ősi pristine
őskor prehistorical time
őskori lelet fossil
összead add up
összeáll vkivel set up with sy
összeállít szerkeszt compile verb
összecsapott munka dog's dinner
összecsukható folding adjective
összedob pool verb
összedől shatter
összedugják a fejüket put our heads together
összeesküvés plotting
összefoglal to sum up
összefoglalás summary noun
összefüggés coherence noun
összefüggésbe hoz relate
Összefut a nyál a számban It makes my mouth water expression
összefut valakivel, véletlenül rátalál come across
összefutni vkivel bump into
összefűz, összekapcsol link verb
összeg amount
összeg sum
összegubancolódott tangled adjective
összegyűjt rally
összegyűjt,gyűjt collect verb
összegyűlik gaug up verb
összegyűlik assemble
összegzés epitome
összegzés, kivonat, vezérfonal epitome noun
összehasonlít to compare, -d
összehasonlít compare verb
összehasonlítani compare
összehasonlítás comparison
összeházasodni to marry verb
összehúz, összeszorít pursew
összehúzza a szemöldökét, ráncolja a homlokát frown
összekapcsol staple verb
összekapcsolt wired up
összekever/-téveszt/-zavar to confuse, -d
összekeverni to blend, -ed
Összekeverni a dolgokat Mix things up
összeköltözik vkivel, összeáll vkivel shack up with sy
összekötés splice
összekötöz bundle
összekuporodik, összegömbölyödik curl up
ősszel in autumn adverb
összemegy shrink
összemenés, zsugorodás shrink noun
összeomlani to collapse, -d
összeomlás breakdown
összeomlik collapse verb
összepárosítami match other
összepéiszkol smudge
összes all
összesen altogether
összességében on the whole
összeszed, összegereblyéz rake verb
összeszedi a bátorságát pluck up courage
összeszedi magát, rendezi az életét get one's act together
összeszorít clench
összetalálkozás encounter
összetart(oz)ás togetherness
összetép tore
összetép tear up
összetétel compound
összetétel, szószerkezet collocation noun
összetett complex
összetett composed
összetett mondat compound sentence
összetett szó compound word
összetett, bonyolult intricate
összetett, sokrétű multiple
összetéveszt to confuse sg with sg
összetevő substance
összetevő ingredient noun
összetör shatter
összeütközik collide verb
összeveszik have a row
összeveszik vkivel fall out with sy
összeveszni, összerúgni a port to fall out, fell fallen
összevissza pell-mell
összevisszaság hodgepodge
összevonja a szemöldökét scowl expression
összezavarodott bother adjective
összezavarodott, zavart puzzled
összezördülés tiff
ostoba dully adjective
ostoba, egyhangú dull adjective
ösvény trail noun
ösvény path noun
ösvény, út path
ősz autumn noun
ősz haj grey hair
öszeütközik collide
őszinte single-minded adjective
őszinte loyal
őszinte honest adjective
őszintén genuinely adverb
őszintén megmond vmit speak your mind
osztĂĄlyterem classroom
osztag squad
osztály, kurzus, kategória, lecke, réteg class noun
osztályozás, kategorizálás categorisation
osztálytárs classmate
osztályterem classroom noun
osztja az észt spitball
osztódás proliferation noun
ösztökél stimulate
ösztökél, rávisz impel verb
ösztönöz, sarkantyúz spur verb
ösztönzés, lendület impetus noun
ösztönző, ingerlő incentive
öt five
őt her
őt him
ötlet idea noun
ötlet, tanács tip
ötletes imaginative adjective
ötödik fifth numeral
otromba blatant
otrombán hízeleg put it on thick
ott there adverb
ott hagyott,hagyott left verb
ott, amott there adverb
ott, amott, arra over there
ott,amott there adverb
ott,arra over there adverb
otteremni, megjelenni to appear
otthon at home expression
otthon marad to stay in
otthon marad stay in
ötven fifty
ötvözet alloy noun
öv belt noun
óvadék bail
óvatos cautious
óvatos, gondos careful
óvatos, körültekintő prudent adjective
óvatosság, figyelem heed noun
övé his
övék their
övő her
óvoda créche
övön aluli ütés curveball
őz, szarvas deer
ózonréteg ozone layer
özönvíz, árvíz flood noun
özvegy widow noun
özvegy férfi widower
özvegy nő widow
özvegyasszony (nő) widow
özvegyember (férfi) widower
özvegyi ellátás widow(er) has pension
páciens, beteg patient
pad desk
pad, íróasztal desk
padlás, tetőtér attic
padlásszoba, padlás attic
padlizsán, törökparadicsom aubergin
padló floor noun
padlódeszka floorboard
padlógáz! floor it
páfrány fern noun
pajta, fészer shed
pajzs shield noun
Palack Bottle
palack, üveg bottle
palacsinta pancakes noun
pálinka r Schnaps/Schnäpse
palota palace noun
palota mansion
pálya, hatáskör orbit
pályaudvar,állomás station
pályaválasztási tanácsadás careers advice expression
pályaválasztási tanácsadó career consultant
pályázatot ír wirte application verb
pamut cotton
pamut, vatta cotton
panasz feryad
panasz complaint
panaszkodik to complain, -ed
panaszkodik complain verb
pánikba esett panic-stricken
panír, nyers tészta batter
panko doughnot
pánt nélküli strapless
pantomimes mime artist
papagĂĄj parrot
papagáj budgie
papír paper
papírzsebkendő tissue
paplan quilt noun
paplan quilt, duvet (?)
paprikajancsi zany
papucsférj henpecked husband
pára vapour
paradicsom tomato noun
paraj, spenót spinach
parancs, rendelet behest
parancsol, elrendel, kínál bid bade bidden verb
parányi, pici wee
párás steamy
paraszt peasant
paraszt, földműves peasant
páratlan szám odd number
párbaj pistols-at-dawn
párbajozik duel
paripa steed
párja van paired up
park park noun
parkolási ellenőr traffic warden
parkolóellenőr trafic warden
párna pillov noun
párolni to steam, -ed
párolt steamed adjective
páros szám even number
párosodás, párzás mating
párosodik copulate
part shore
part time job részmunkaidő
part, vidék coast
pártfogás auspices noun
pasi, ürge bloke
paszuly beans
patinát kap weather
patkány rat
patkány, sunyi weasel
pattanó bounce
pattogtat, megránt flip
páviáv baboon
pazarló wasteful
pazarló, költekező spendthrift
pedál treadle noun
pedánsan, önelégülten smugly adverb
pékség baker
példabeszéd parable noun
példamutató exemplary
például for instance
pelenka nappy
pelenka diaper
pelenkát cserél change the baby verb
pelerin cape
pelyhes fluffy
pelyhes, pihés fluffy
penészes moudy
péntek Friday noun
pénz money noun
pénzből kijön, boldogul get by on verb
pénzes loaded
pénzfeldobással dönteni toss a coin
pénzfeldobással sorsot húz toss a coin
pénzhamisító, utánzó, tettető counterfeiter noun
pénznem currency
pénznem, valuta cirrency
pénzre utazó csaj gold digger
pénzt csinálni to make money
pénzt elszór blow money on sg expression
pénzt keres earn
pénzt keresni make money/make a profit expression
penzt keresni to earn
pénzt keresni earn
pénzt küldeni spend verb
pénzt küldött spent verb
pénztárca wallet noun
pénztárca purse noun
pénztárca wallit noun
pénztárgép till
pénzügyi válság financial crisis
pénzügyminiszter chancellor of exchequer
pénzvisszatérítés refund
pép mush noun
pépes, vizenyős squishy adjective
pepper bors noun
perc minute noun
perem edge
perem, szegély, rojt fringe noun
pereskedik litigate verb
pergamen parchment
perlekedés, civódás altercation noun
permetez, szór sprinkle
pestis plague
pettyes, pöttyös flecked adjective
petyhüdt limp
pezseg, sistereg fizz
pezsgőfürdő jacuzzi
pfuj phooey
piac market noun
pici tiny
pihen to have a rest
pihen to relax
pihen,pihenés,marad,maradék rest
pikánsan sikkes, pimasz saucy
pikkelyek scales
Piknik/Kirándulás Picnic
pillanatfelvétel snap noun
pillanatnyi instantaneous
pillant glance verb
pillantás glimpse noun
pillantás, betekintés glimpse noun
pillantás, villanás flash
pillantást vet to glance
pilótafülke cockpit
pincér waiter noun
pincérnő waitress noun
pír, felhevülés flush noun
piros red adjective
piros a szeme bloodshot
pirula pill
pisilés number one noun
pisilni to piddle verb
pislákol, villog flicker
pisze snub adjective
piszkál, döf prod
piszkál, gyötör nag
piszkálni to pick verb
piszkos dirty adjective
piszkos, koszos dirty adjective
piszkos, ócska cruddy
piszkozat, tervezet draft
piszok mess
piszok, szenny filth noun
pisztráng trout
pizzafutár pizza rider
pl. e.g. (exempli gratia)
plafon ceiling
plafon, mennyezet ceiling
pletyka gossip, rumor
pletyka, szóbeszéd gossip
pletykalap popular paper
pöcköl, átlapoz flick
pocsolya puddle
poén kicks
pofa grill
pofátlanság not cricket
pofon vág slap
pogány heathen adjective
poggyász luggage
poggyásztartó rack
pohár glass
pohár(poharak) glass-glasses
poharak glasses
pókhálós cobwebbed
pókoktól félő arachnophobic
pokróc blanket
polc shelf noun
polc raf
polcok shelving
politikai menedékjog political asylum noun
politikai műsor political programme
pompás divine
pompás splendid adjective
pompás, fényűző, nagyszerű magnificent adjective
pompás,ragyogó,nagyszerű splendid
pont full stop other
pontatlanul, lazán loosely
pontos precise
pontos exact
pontos punctual
pontosan exactly
pontosan precisely adverb
pontosan below
pontosan meghatároz pinpoint
pontosan, kiszámíthatóan exactly adverb
pontosság, hitelesség accuracy, punctuality noun
pontosvessző semi-colon other
ponyvaregény penny dreadful
popcorn palomita
Popegyüttes Pop group
póráz lead
póráz, kötél, szíj lead
porcukor powdered sugar noun
póréhagyma leek
pork disznóhús
pörköl to roast
pörkölt stew noun
poronty, srác tad
porszívó vacuum cleaner
portyázik, fosztogat maraud verb
possessive adjectives birtokos melléknevek
posta post office
postás postman
postáskisasszony postlady
postáz post verb
potenciális potential
pótkerék spare wheel
pótol complement
pótolhatatlan irreplaceable
pötty, szeplő fleck noun
pottyos spotted
potyázó freeloader
potyázó, tarháló freeloader
praktikus practical noun
precízen accurately
prédikáció sermon
prédikál preach
próbafülke fitting room noun
próbaidő probation
próbaidő trial period
próbaképpen tentatively adverb
próbál try verb
próbál venni valamit be on the look out for expression
próbálgatás, tesztelés trial and error noun
probléma trouble
probléma problem
produkció production
program program noun
protekció back-star influence
próza prose
pszichiáter shrink
pszihopata psychopath
publikál to publish
puccos posh
pucér in the nuddy
puhafedelű könyv paperback
puhány sissy
puhatestű mollusc
puhatolódzás tentative
pulóver jumper
pulóver, blúz jumper
pult counter
pulyka turkey noun
pünkösdi rózsa peony noun
púp hump
púp hunchback noun
púp bump
púpos kanbur
puska crib notes
puska, lövész, lő rifle noun
puszta maHS
puszta sheer
pusztítás destruction
pusztítás, rombolás havoc
pusztító ragályos betegség pestilence noun
put sg out elolt valamit
quaint eredeti
r Blödsinn ostobaság
r Hauptdarsteller főszereplő
rá van kattanva gaga
ráadásul boot
ráadásul, emellett moreover adverb
ráakaszt hook up
rábeszél persuade
rábeszél, rávesz persuade
rabid veszett
rábizonyítás, elítélés, meggyőzés conviction noun
rabja vminek to addict
rabszolga slave
rabszolgaság bondage noun
rábukkan stumble upon verb
rábukkani valamire come across expression
rács bars noun
rács, háló grid noun
rács, hálózat grid noun
rácsörögni vkire bell
radĂ­r rubber
rádióállomás radio station
radír rubber adjective
ráébreszteni aware verb
ráerőszakolja magát valakire inflict oneself upon sy verb
rag suffix noun
rág, megrág to chew, -ed
ragadozó predatory
ragadozó carnivore
rágalmazás libel
rágalmazás slander
rágalmazó maligner noun
ragály contagion
ragályos, fertőző contagious
ragaszkodás, támogatás adherence noun
ragaszkodik cling (to) verb
ragaszkodik cling, clung
ragaszkodik vmihez insist verb
ragaszkodik vmihez hold on to sg
ragaszkodik, kitart insist verb
ragaszkodni vmihez to insist, -ed on
ragaszt stick verb
ragaszt, ragad stick verb
ragasztani to stick, stuck, stuck verb
ragasztó glue adjective
rágcsa nibbles
rágcsáló rodent
ragni to chew
rágógumi chewing gum
ragyog to shine
ragyogás glitter
ragyogó glorious
Ragyogó Brilliant
rajong vmiért to be keen on sg
rajongó fan
rajongó,rajongója enthusiast
rajongók fans
rajta on
rajta lenni, azon lenni fixin' to
Rajz Atr
rajzfilm cartoon
rajzol draw verb
rajzol, húz draw verb
Rajzolj Draw expression
rajzolj vonalakat draw lines other
rajzolni to draw, drew, drawn verb
rajzolt drew verb
rajzszeg drawing pen
rák cencer
rák crub
rakás, halom clump
rákattanni vmire dig on sg
rakni valamit valahova put sg swhere
rakni valamit valahova put sg swere
rakomány bulk
rakomány, teher burden noun
rakoncátlan naughty adjective
rakpart dock
rakpart quay
raktár stockpile
rálicitál to outbid
rálicitál, fölémegy, túlkínál outbid, outbid, outbid
rámenős assertive
rámenős bouncy
rámutat point out
rámutatni point
rándulás sprain noun
rang rank
ránt, húz tug verb
rántott hal coated fish
rányomul valakire, flörtöl valakivel mack
rányomul vkire make a move on sy
ráönteni spill
raszta dreads
rátalál hit on
rátesz a tűzre put on the fire verb
ravasz cunning adjective
ravasz trigger
ravasz, ügyes astute adjective
ravasz,fortélyos crafted
raw nyers adjective
ráz shake verb
reagál, felel respond verb
reakció, felelet response noun
reál tárgyak science subjects noun
recepciós, portás receptionist
recept prescription
recept recipe
recept (orvosi) prescription
regény novel
regény roman
regényíró novellist
reggeli breakfast noun
regionális fejlesztés regional development noun
rehabilitáció rehabilitation
rejteget, menedéket/szállást ad harbour
rejtély conundrum
rejtély, rejtvény riddle
rejtélyes, homályos recondite adjective
rejtett lurking
rejtvény, rejtély riddle
rejtvényt megoldani do a crossword expression
reklám commercial
reklám, hirdetés advertising
reklamáció, panasz complaint noun
reklámozás promotion
remeg zangır zangır
remeg, megremeg tremble
remekmű masterpiece
remél hope verb
remél,remény hope
remélem i hope other
remélni vmit to hope, -d for
remélt,elvárt expected
remény e Hoffnung, -en
remény,kilátás outlook
reményt ébreszt valakiben valamivel kapcsolatban get sys hopes up about sg expression
rémisztő pillanat brown trouser moment
rémséges, félelmetes fearsome adjective
rémtörténet horror story
rémület, riadalom fright
rémült frightened
rend, sor array noun
Rendben van All right
rendbontás, zavargás riot
rendel order verb
rendelés order noun
rendelkezés disposal
rendelkezik vmivel possess
rendelni order
rendelo surger
rendes tidy adjective
rendet rak tidy
rendetlen, mocskos, piszkos messy
rendetlen, szakadozott ragged
rendetlen, zsúfolt cluttered adjective
rendezetlen unsettled
rendezi az ügyeket to square matters expression
rendező director
rendíthetetlen uncompromising
rendkívüli extraordinary
rendkívüli, egyedülálló extra ordinary
rendkívüli, szokatlan extraordinary adjective
rendőr, tiszt officer
rendszám number plate
rendszer system
rendszeres regular
rendszeresen regularly adverb
Rendszeresen Regulary
rendszerint usually adverb
rendszertannal foglalkozó taxonomist
rengeteg vast
rénszarvas reindeer noun
répa carrot
reped, csattan crack
repkény, borostyán ivy
repül fly verb
repülni to fly, flew, flown verb
repülni fly verb
repülni tudó fledged
repülő plane noun
repülőgép airplane other
repülőt eltérít hijack
repülőtér airport
repülőút, járat flight noun
repült flew verb
rés breach
rés nyílás üres hely gap
restaurátor restorer
rész bit
rész, oldal side noun
részben partly
részeges alak, huligán lager lout
reszel grate verb
reszelő grater
részesül, részt vesz partake verb
részidős part-time
reszket shiver verb
reszkető, félénk tremulous
részleg, iroda, osztály department noun
részletes leírás specs
részletesen in detail
részletez, kifejt paraphrase verb
részletezni to take part in
részletfizetés installment
részrehajló biased
részt vesz attend verb
részt vesz participate
részt vesz partake, partook, partaken
részt vesz valamiben to be involved in expression
részt vesz vmiben to take part in sg
részt vesz vmiben share in
részt vesz vmiben take part in verb
részvény share
részvény, osztalék shares
részvét compassion
részvétel attendance noun
részvétel sharing
részvétel involvement
retteg vmitől be in dread of sg
rettegett geführtett
rettenetes scarry
rettenthetetlen undaunted adjective
rettenthetetlen indomitable
réz copper
rézből való copper
rézedény copper
rézfúvósok brass
rezsi utilities noun
rigolya, szeszély whim
rigolyás whimsical
riibi, fehérmájú floozie
rikító flamboyant
riporter journalist
Ritának hívnak. My name's Rita
ritka rare adverb
ritka, kiváló, kivételes rare
ritka, mint a fehér holló as rare as hen's teeth
ritkán rarely
ritkán seldom
ritkán rarely, seldom
ritkuló (haj) thinning
rivális, ellenfél rival
rizs rice noun
Rizs Some rice
robbanékony irascible adjective
robbanékony choleric
robotgép, keverőgép blender
Rögbi Rugby
rögeszme obsession
rögtön straightaway
rögtön utána immediately after expression
rögtön,azonnal right away
rögtönzés off the cuff
rögzít, megköt to fasten
rögzít, megköt fasten
rögzíteni sabitlemek
roham spasm noun
roham, nagy hullám surge
rohan rush verb
Röhejesen nézek ki raszta hajjal. I look ridiculous with dreads.
róka fox
rókázik ralph
rokkantnyugdíj disability pension noun
rokon relative
rokonság relationship
rokonsági fok degree of relationship
ról, ről about other
roló blinds
romantikus történet romance
romlás, hanyatlás decay noun
romlik, hanyatlik to decay
romlott, tönkretett, megrendült tainted
romlottság, gonoszság depravity noun
roncs wreck noun
roncs (autó) beater
Ronda Ugly
rongy, cafat tatter noun
rongyos tattered
ront, romlik deteriorate verb
ropogás crunch noun
ropogós crunchy
ropogtat crunch verb
röppálya, görbe trajectory noun
rossz bad adjective
rossz anyagi háttér poor backgrounds
rossz hangulata van to be down
rossz hangulatban lenni to be in bad mood
rossz szokás bad habit
rossz természetű bad-tempered adjective
rossz, gonosz, csúf bad adjective
rossz,helytelen wrong adjective
rossz/jó fényt vet valakire reflect discredit/credit on sy expression
rosszabbodás, visszaesés relapse
rosszalló despectivo
rosszat tenni do wrong expression
rosszbarát frenemy
rosszindulat hostility noun
rosszindulatú malevolent adjective
rosszindulatú malign
rosszkedvű, szeszélyes moody
rosszul értelmezett misconceived
rosszul kitervelt ill-conceived adjective
rosszul öltözött, slampos shabbily dressed
rost fibre
rostélyos barbecue
roston süt broil verb
roston sütni to grill, -ed
roszkedvű glum
rovar insect noun
rovar, féreg insect
rovarriasztó repellent
rövid short adjective
rövid curt, short adjective
rövid ideig for a short time expression
rövid, tájékoztató jellegű brief adjective
rövid, tömör brief
röviden briefly
rövidítés abbreviation
rövidítés cutsy phrase
rövidnadrág shorts
rozoga dilapidated
rózsaszín pink adjective
rózsaszín álom pie in the sky
rozsda rust
rozsdamentes stainless
rozsdás rusty
rubbish bin szemétláda, kuka
rubeola measles noun
rugalmas flexible
rúgás, lökés kick
ruha clothes noun
ruhaanyag fabric
ruhabolt costume shop
ruhadísz chiffons
ruhák suits
ruhasszekreny wardrobe
rumli, felhajtás fuss
rúzs lipstick
s Glatteis drizzle
sĂĄrkĂĄny dragon
saját own
saját akaratából of one's own volition expression
saját tárgy, tulajdon possession
sajátosság specificity
sajna alas
sajnál, megbán regret
Sajt Cheese
sajtó the press
salak, söpredék scum
saláta salad noun
saláta lettuce
sandít peek verb
sánta lame
sántikál vmiben, készül vmire be up to sg
sápadt pale
sápadt arcszíne van to have a pale complexion
sápadt, fakó pallid adjective
sárba tipor ride roughshod
sárga yellow
sárgarépa carrot noun
sárgásbarna tan
sárhányó fender noun
sarkalatos, kulcs- pivotal
sárkány dragon
sárkánygyík, leguán iguana
sarokba in the corner
sáv lane
savanyú káposzta sauerkraut
savas talaj acidic soil
savoury sós, pikáns, nem édes
Saxofon Saxophone
sbecsületed frank adjective
scrape kapar verb
se kép se hang, ostoba space-cadet
se perc jiffy
seb, sérülés wound
sebesen rapidly
sebesség gear
sebesség pace
sebességet vált change gears
sebességet váltani to change, -d gear
sebességfokozat (fogaskerék) gear
sebész surgeon
sebész butch
sebezhető, veszélyeztetett vulnerable (to)
sebtapasz bandaid
segéd adjunct noun
segéd, kiegészítő auxiliary
segédige auxiliary verb
segély,támogatás benefit,support
segélyen van on the dole
segélyez, támogat subsidize
seggfej dimwit noun
segít help verb
segít valakinek help somebody expression
Segíteni Help
segíteni vkinek 1 to help sy with sg
segíteni vkinek 2 to help sy do sg
Segíthetek? Can I help you? expression
segítő tutor
segítség help
segítség valakinek help for somebody expression
segítséget nyújt to lend a hand
sejtés hunch
sekély, felszínes shallow
selejtes flawed
selyemhernyő silkworm
sem either
semi-skimmed félzsíros
semmi anything
semmi nothing
semmi esetre sem in no case
semmi esetre sem by no means expression
semmi különös nothing to write homw about
Semmi különös Nothing Special
semmi sem jut eszembe nothing comes to my mind
semmi, nulla naught noun
semmi, zéró nish
semmibe vesz despise
semmibe vesz, mellőz ignore verb
semmiségeken lovagol to strain at gnats expression
semmit tesz idle ones time away expression
semmitmondó null, meaningless, bland
senki nobody
senki más no one else
seprű broom noun
serdülőkor adolescence noun
sereg host of
sérelem grievance
sérelem, támadás offence noun
serpenyő frying pan
sertés pork
sertéshús pork
sérto embarrassing
sértődékeny petulant
sértődött offended adjective
sérülés injury noun
sérülés injure
sérült sérült
Séta Walk
séta, járkálás walk noun
sétál to go for a walk
sétál,(gyalog) megy walk verb
settenkedik, lopakodik slink, slank, slunk
sharp éles
síbot ski sticks noun
síelés skiing
siess hurry up
siess,gyerünk! come on expression
siet,siettet,sietés hurry
sietek I'm in a hurry expression
sietek i am in a rush expression
sietni to be in a hurry
sietni to hurry verb
sietni, rohanni to dash, -ed
sietősen hurriedly
siettet, előre hoz anticipate
sikátor, mellékutca alley
siker koronázta succeeded in
siker koronázza pan out
sikeres successfull
sikeres make good
sikeresebbé válik taken off
sikerül müyesser
sikerülni to succeed, -ed
siket deaf
sikitani to scream
sikkaszt embezzle
sikkasztás speculation, misappropriation noun
sikkes upscale
síléc ski noun
sima plain
sima felület slick
simít, tömít, üt, nyír, megken dub verb
simogat fondle
síparadicsom skiing resort
sír weep verb
sirály dope
sirni cry,to weep
sisak helmet noun
sistereg sizzle
sitt hoosegow
sitt, börtön pokey
sivár gaunt
sivatag desert
skanzen open air museum noun
slaffog slosh verb
sláger pop song
sláger hit
slamasztika, gázos helyzet pinch
sleave megosztani verb
slot machine játékgép
slowly but surely lassan de biztosan
slukk drag
slusszkulcs ignition key
smakkol jive
smallpox himlő
smaragd emerald noun
smárol neck
smirgli sandpaper
salt noun
sofőr chauffeur
sógor brother-in-law
sógornő sister-in-law
soha never adverb
sóhaj sigh
sok several adverb
sok loads of
sok a lot of
sok many noun
sok (megszámlálható) many numeral
sok (nem megszámlálható) much numeral
sok idő/sok pénz much time /much money
sok közös tulajdonságunk van to have lots in common
sok pénze/gubája van to be full of beans
sok siker a lot of success other
sok zsé, tele van a zsebe pénzzel deep pockets noun
sok, sokkal a lot, much adverb
sokáig bírni to last long
sokat a lot of
sokat enged meg magának presume too much
sokszínű, változatos diverse
some néhány
sonka ham
Sonka Some ham
söpör sweep verb
söpör sweep, swept
söpörni to sweep, swept, swept verb
sor row
sor queue noun
sör beer noun
sor, avas rank
során over the course
sorba állít array
sorban áll queue
sörfőzde brewery
sorozat series
sorozat serial
sorozott, újonc draftee noun
sors, végzet destiny
sorsjáték, tombola raffle
sort kerít rá get round to verb
sorvad dwindle
sós, nem édes, pikáns ízű savoury
sószóró salt cellar noun
sőt, akár even other
sőt, nem nay other
sötét arcszíne van to have a dark complexion
sötét, homályos gloomy
sötétítőfüggöny todrapes
sovány thin adjective
sovány, aszott lean
sóvárog crave
sóvárog, bánkódik yearn verb
sóvárog, vágyakozik crave for/after verb
sóvárogva, vágyakozva wistfully adverb
sövény hedge
spaletta shutter noun
Spanyol Spanish
spare time szabadido
spejz pantry
spicces tipsy
spíler dab hand
spirális spiral
spoly, reszelő file noun
Spórolva is keresel A penny saved is a penny earned other
sport,játék Games
sportmérkőzés sports match
sportműsor sports programme
sportol to do some sporting activity
sportol to do some sports
sportoló sportperson
sportos sporty
spré spray noun
spúr, sóher tightwad
squire haver, koma
stand sy up nem megy el a randira
stoplis cipő football boots
stoppol hitch verb
stréber eager-beaver
stressz- ellenálló/álló stress-resistant
stresszmentes stress-free
strici ponce noun
súg whisper
súg prompt, -ed, -ed verb
súg, sarkall prompt verb
sugároz, közvetít broadcast verb
sugárút avenue
suhogás (szárny) whir
süket duma jive
süllő bass
süllyed to sink
süllyedni to sink, sank, sunk verb
sült (hús) roast adjective
sült hús, kerti hússütés barbecue
sült, rostélyos roast
sulyemeles weightlifting
súlyos heavy
súlyos testi sértés mayhem
súlyosan heavily
súlyosbít, bosszant aggravate verb
sumákol wimp
sunáznám I’d hit that
sunyi sly
sürget, sürgősen szállít rush
sürgölődik bustle verb
sűrít condense
súrlódás friction
súrlódás (egyet nem értés), dörzsölődés friction
surran glide
surround körbevesz verb
sűrű dense adjective
sűrű zöldségleves water kale
sűrűn lakott densely peopled
süt to bake
süt bake
süt (olajban) to fry
süt, ragyog shine verb
sütni (sütőben) to bake, -d
sütő owen noun
sütőben sült baked adjective
sütőpapír parchment-lined baking sheet
sütőtök pumpkin
suttog to whisper
suttogás whisper noun
süvít zip
svédasztal smorgasbord
szĂĄmĂ­tĂłgĂŠp computer
szĂĄmĂ­tĂłgĂŠp terem computer room
szĂŠk chair
szabad free adjective
szabad vacant
szabad kezet kap off the chain
Szabad/Ingyen Free
szabadalom patent
szabadban outdoor adverb
szabadidő free time
szabadidő spare time
szabadidő leisure time
szabadidő leisure
szabadidős tevékenység leisure activity
szabadnap day-off
szabadnap day off noun
szabadnap day out
szabadon bocsátás manumission noun
szabadon enged release
szabadonfutó kerék freewheel
szabadság holyday
szabadtéri tevékenységek outdoor activities
szabadúszó freelance
szabadúszó freelancer noun
szabadúszóként on a freelance basis
szabályoz regulate
szabályoz, ellenőriz control
szabálytalanság irregularity
szabó tailor
szabotázs malicious destruction
szag smell noun
szaga van smell verb
szagol smelling verb
szagol, érez smell verb
szagolni to smell, smelt, smelt verb
szagtalan odourless adjective
száj mouth
szájnyílás, kiömlőnyílás orifice
szájpadlás, íny palate
szájpenész, rigó thrush
szakácskönyv cookbook
Szakad az eső It is raining cats and dogs expression
szakadó eső torrential rain expression
szakadt torn
szakáll beard
szakasz division
szakértelmet kíván needs better skills
szakértő expert noun
szakértő, szakember expert
szakiskola vocational school noun
szakít to split up
szakít split up
szakítás utáni időszak on the rebound
szakítás utáni időszak, amit még ki kell heverni on the rebound
szakkör, edzés extra-curricular activity expression
szakközépiskola technical school
szakközépiskola secondary technical school noun
szakma trade
szakmai gyakorlat work placement
szakmunkás skilled worker
szakos vmilyen tárgyban specialize, -d, -d in a subject expression
szakosztály, tagozat department
szakszerűség, megmunkálás workmanship
szakszervezet trade union
szakszervezetek tarde unions noun
szaktárgy special subject noun
szalag, pánt ribbon noun
Szalámi Salami
szállás, elhelyezés accomodation
szállít to deliver
szállít to deliver, -ed
szállít haul
szállít, kézbesít deliver verb
szállítmány, árucikk, tárgy supply noun
szállítóeszközök means of transportation ->
szállj le rólam! get off my back!
szálloda hotel noun
Szalonna Bacon
szalvéta napkin
szalvéta serviette
szám number
szamárfül earmark
számít expect verb
számít vkire count on sb
számítani vkire to count, -ed on sy
Számítástechnika ICT
számítógép computer
számítógépes ismeretek IT=Information Technology
számítógépes ismeretek computer
számla invoice
számol, megszámol to count, -ed
számos several adverb
számos a large number of
száműz exile verb
száműz, elűz banish
száműzetés banishment, exile noun
szán, szándékozik, tervez to intend, -ed
szánalomra méltó piteous adjective
szandek Saded
szándék, elhatározás resolve
szándék, törekvés intention
szándékos deliberate
szándékosan intentionally
szándékozik intend
szánkó sleigh noun
szánkó sledge
szánt to plow, -ed
szaporít swell, swelled, swollen
szaporodik breed
szappan soap noun
szappanopera soap opera
szárad, szárít drain
szárazföldi terrestrial
szárazföldi teknős tortois
szárazföldi, földi terrestrial adjective
szárazföldön by land
szárazság drought
szardínia sardine
szarik crap
szárítógép (tumble) drier
szárított dried
szárma stuffed sour cabbage
származás parentage
származás descent
származik, ered derive verb
származik, következik ensue verb
szárny wing
szárnysegéd wing-man
szarvasbogár stag-beetle
szavak értelmét kiforgató quibbling
szavazás, közvélemény-kutatás poll
szavazó voter
száz hundred
százalék percentage
százéves centenarian
százezrek hundreds od thousands
Szedd már össze magad! get a life!
szédítő dizzying
szedni to pick verb
szedőlapát spatula
szédülés vertigo
szegecs rivet
szegélydísz (tapétán) frieze
szegélyez flank
szegélyez, megkerül flank verb
szegény poor adjective
szegénység Poverty
szegénység sújtotta poverty-stricken
szegfű carnation noun
Szégyelld magad! Shame on you! expression
szégyen shame
szégyen disgrace
szégyen it's a shame
szégyen II. disgrace
szégyen, szemrehányás reproach
szégyenkezik to be ashamed of sg verb
szégyenlős shy adjective
szégyenlős shamefaced adjective
szégyenlős, szemérmes bashful
szék chair noun
székel, kiürít defecate
székrekedése van constipated adjective
szekrény cupboard noun
szekrény cabinet
szekrénysor wall unit
széle valaminek edge noun
szélén at the edge
szelep valve
széles wide
széles e világon far and wide
széles látókörű broad-minded
szélesít broaden
szélesít, tágít to broaden
széleskörű widespread
széleskörű extensive adjective
széleskörű, átfogó comprehensive
szélessávú broadband
szélesség width
szélesség breadth
szeletes to slice
szélhámos hawk
szélhámos, csaló hustler
szelíd tame
szelíd gentle
szellem ghost
szellemes witty
szellemi túlerőltetés,szellemi agyonhajszoltság mental strain
szellő breeze
szellős, áteresztő permeable adjective
szélnek ereszt wing
szélroham gust noun
szélvédő windscreen
szem eye noun
szembe opposite
szemben accross from
szemben opposite
Szembeszáll Be up against
szembeszáll, gondja van valamivel run afoul of sg expression
szembetűnő conspicuous adjective
személyes névmás personal pronoun
személyes(en) face-to-face
személyesen in person adverb
személyi igazolvány identity card noun
személyiség personality
személyzet, alkalmazottak personnel noun
szemére vet vkinek vmit reproach sy for sg
szemét rubbish
szemét litter
szemet rublish
szemétdomb garbage heap
szemetes refuse collector
szemle, vizsgálat, áttekintés review
szemöldök eyebrow noun
szempilla eyelash
szempilla eyelashes noun
szemrehányás reproach noun
szemrevaló looker
szemtanú witness
szemüveg glasses noun
szén coal
szén-hidrát carbon hydrate noun
széna hay
szénakazal haystack
szénapajta barn
szendvics sandwich noun
szennyezés( környezet) pollution
szennyezett polluted adjective
szennyezni to pollute
szennyeződés pollution
szennyvíz sevage
szennyvízcső drainpipe
szénsavas fizzy
szenteskedő ember prig
szenved suffer from
szenved agonize
szenved suffer verb
szenvedélybeteg addict noun
szenvedélyes affectionate adjective
szenvedélyesen, hévvel űzni vmit to be keen on sg
szenvedés suffering
szenvedni suffering
szenvedni vmitől to suffer from sg
szép nice adjective
szép,kedves nice adjective
szép,szeretetre méltő lovely adjective
szépirodalom fiction
szépítés, fényezés puff piece
szépítget, elkendőz gloss over
szépségverseny beauty pageant
szeptember September
szerda Wednesday
Szerdán on Wednesday
szerelem első látásra the look of love
szerelembe esett fell in love
szerelemre gyullad valaki iránt conceive a passion for sy verb
szerelme valakinek, akiért odavan crush
szerelmi légyott, légyott encounter
szerelő mechanic
szerencsejátékos gumbler adjective
szerencsétlenség misery
szerencsétlenül, sajnos unfortunately adverb
szerény, alázatos humble adjective
szerénység modesty
szerep role noun
szerepeltet feature
szereposztás cast
szereposztás cust noun
szeret to be fond of
szeret,kedvel,mint like
szeret,szeretet,szerelem love
szeretetre méltó loveable
szeretetre méltó amiable
szeretetteljes affectionate
szeretnék i would like to other
Szeretnék/Szeretném I'd love to
Szeretnél jönni? Would you like to come
Szeretnél? Would you like? expression
Szeretnél...? Would you like to...?
szeretni love
szeretni valamit to be fond of verb
szerető, gyengéd affectionate
szerez, sikkaszt scrounge
szerint according to
szerint, valami alapján according to other
szerkezet, váz framework
szerncsét próbál try ones luck with sg/sy expression
szerő author
szerszám tool noun
szerszám, kellék implement
szertelen, túlzó excessive adjective
szerv, érzékszerv organ
szerves organic
szervezett organized adjective
szervezett, rendezett organized
szervokormányzás power steering
szerzemény, nyereség acquisition
szerzetes, barát friar
szerződés contract noun
szeszély whimsy
szeszély, hóbort vagary
szeszélyes erratic adjective
szeszes ital liquor
szétesett be in bits
széthúzás dissension
szétmorzsol crumble
szétreped, szétszakít to burst
szétrepeszt burst, burst
szétszóródott scattered
szétszórt straggling
szétterít, kitár spread
szétterít, terít stretch out
szétterjed, elterjed to spread around
szétunom az agyam I bored out of my skull
szétválasztott disrupted
szétzúz, lezuhan to crash
szia Hello expression
Szia! Hello! expression
Szia(később találkozunk) See you later
szia(találkozáskor) Hi.
Szicília Sicily
szidas tevbikh
szifon syphon noun
sziget isle noun
szigorú strict adjective
szigorú stern
szigorú stict
szigorú, erős severe
szigorú, kemény severe, stern adjective
szigorú, pontos strict
szigorúan strictly
szigorúan severely
szigorúság severity
szikla cliff noun
szikra, aranyifjú spark noun
szilárd solid
szilárdan, határozottan firmly
szilva plum noun
Szín Colour noun
színdarab play
színész actor
színész actor/actress
színház theatre
színházba járó theatregoer
színházba megy to go to the theatre
színházi színész stage actor
Színjátszós foglalkozás Drama Class
szinkronizált dubbed
szinkronizált filmek dubbed films
színlel, tettet, úgy tesz mintha to pretend, -ed
színműíró dramatist
színpad stage
színre visz stage
színtársulat troupe
szinte virtually
szipog, szimatol sniffle verb
szippant, szimatol, beszív sniff verb
szippant, szürcsöl sip
szirom petal
sziszeg, pisszeg hiss verb
szita sieve noun
szita,szűrő strainer noun
szitál sift
szitáló eső drizzle noun
szitu, ábra 411
szivacs sponge noun
szivárog seep
szívás, gáz bummer
szívás, gáz sucks
szivat vkit winging someone up
szívbetegség heart disease
Szívesen. Your welcome.
szívességet tenni do a favor expression
szívességet tesz do a favour verb
szívességet tesz, közbenját go to bat for someone
szívódj fel bugger off!
szívószál straw noun
szívtipró philanderer
szmoking tuxedo
sznob snobbish noun
sző weave verb
sző weave, wove, woven
szo szerint literally
szóáradat tirade
szoba room
szobalány chambermaid
szóbeli oral
szobor statue noun
szobrot emel erected on
szög nail
szögesdrót barbedwire noun
szögesdrót barbed wire
szögletes, merev angular adjective
szója soy
szójabab soya bean
szójáték pun
szókapcsolat collocation noun
szókapcsolat, állandósult szószerkezet collocation
szokás habit
szokas routine
szokás wont
szokása összekeverni to tend to mix
szokásos ordinary
szokatlan unusual
szokatlanul unusually adverb
szökellés lope noun
szókimondó, egyenes outspoken adjective
szókincs vocabulary
szökken, ugrik leap verb
szoknya skirt noun
szokott valamit csinálni used to do expression
szólás-mondás phrase noun
szólásmondá dictum
szolgai, trükkös sneaky
szolgáljátok ki magatokat help yourselves
szólista soloist
szólít/hív call
Szőlő Some grapes
szombat Saturday noun
szombaton on saturday
szomjas thirsty adjective
szomorkodik mope
szomorú sad adjective
szomszéd neighbour
szomszéd neighbor noun
szomszédos adjoining adjective
szomszédos adjacent
Szomszédos valamivel Next door to
szőni, fonni to spin, -ned
szőnyeg rug noun
szőnyeg carpt
szonyeg carpet
szoptat breast-feed
szőr, szörme, bunda fur
Szóra sem érdemes! Don’t give it a thought!
szórakozás amusement noun
szórakozás pleasure
szórakozás, vicc fun noun
szórakozási lehetőségek entertainment facilities
szórakoztató amusing
szorgalmas diligent
szorgalmas hard-working adjective
szorgamas hard-working
szörny monster
szörnyszülött freak
szörnyű dreadful
szörnyű terrible adjective
szörnyű dire adjective
szörnyű horrid
szörnyű, rossz awful adjective
szórólap leaflet
szorongás anxiety
szorongat, markolász valamit to clutch
szorongat, markolász vmit clutch
szorongat, markolászik clutch
szőrős hairy
szoros tight
szőrös furry adjective
szorosabbra fűzi a köteléket tie the knot
szorosan closely
szorosan egymás mellett chock-a-block
szorult helyzet tight squeeze
szórványos sporadic adjective
szósz sauce noun
szószátyár verbose adjective
szót vált have a word with
szótag syllable noun
szótár bocabulary noun
szótár dictionary noun
szótlan speechless
szótő root noun
szótő syllable noun
szóváltás, cívódás argument
szóváltás, vita hassle
Szöveg/SMS Text
szövegszerkesztő word processor noun
szövet cloth
szövetség, szerződés convenant noun
Szövetségesek Allies Forces
szóvivő spokesman
szóvivő spokesperson
szövőszék, evezőnyél loom noun
szűk tight
szűk narrow adjective
szűk körű értekezlet, zűrzavar huddle
szűkít to narrow
szűkmarkú tight-fisted adjective
szűkölködő, nyomorgó destitute adjective
szükség need noun
szükség,szüksége van valamire,szükség van valamire need
szüksége van valamire to need verb
szüksége van valamire need sg
szükségem van rá I need
szukseges need
szükségtelen needless to say
szükségtelen, felesleges unnecessary
szűkszavúság taciturnity
szülés labour
szülési szabadság maternity leave
szülési szabadságon van to be on maternity leave
születés birth
születési görbe birth chart noun
születésnap birthday
született born
születik arise
szuletni to be born
szülő parent
szülői parenting
szülők parents
szundi catnap
szundikálás nap
szünet break
szunyókál snooze
szunyókálás slumber
szuper, baromi jó mad
szuperbruttó supergross noun
szupermarket supermarket noun
szúr, csíp sting verb
szúr, csíp sting, stung
szúr, késel stab
szürcsöl, nyaldos lap verb
szűrés screening
szuri jab
szürke grey adjective
szurkol, biztat root for
szurkolni to chear, -ed
szürkület dusk
szűrő sifter
szűrő colander
szűrő zacskó straining bag
szűrő, szita sieve
szusszan egyet take a powder
szűz (csillagjegy) Virgo
szűzhártya hymen
tĂ­z ten
tĂĄbla blackboard
tábla bare
tábla board noun
táblakép panel painting
táblázat a chart
táblázat chart
táborozás encampment
tag member
tagad, lemond, hárít disclaim verb
tágas spacious
tágítja a látóköröd broaden your mind
táj, látvány scenery
tájékozódik vmiről get a line on sg
tájékozott informed adjective
tájékoztat to inform verb
takarékos thrifty adjective
takaró blanket noun
takarodó, szunditime sack time
takaros, csinos, gondos tidy
tál bowl
talál find verb
talál land verb
talál, tekint vminek to find verb
találkozás encounter noun
találkozik meet verb
találkozik, összecsap encounter
találkozni to meet
találkozni meet verb
találkozó reunion noun
találkozóhely venue
találkozott met verb
Találkozunk később See you leter expression
találni to find, found, found verb
találni find verb
találó pertinent
talált found verb
talán perhaps
Talán Maybe
Talán majd máskor Another time perhaps
talán, várhatóan probably
talár gown
tálca tray
talicska wheelbarrow
talizmán lucky charm
talks tárgyalások
talp sole
támad, üt strike verb
támadás assault
támadó assailant
támaszkodik recline verb
támaszkodik vminek lean (against) verb
támaszt chock
támogat to be in favour of sg
támogat support verb
támogat second
támogat, fenntart uphold, upheld
támogat, segít aid
támogatott supported
támolyog, tántorog (részeg pl) to stagger, -ed
tampon (orv.), felmosórongy swab
tampon, dugó jam rag
tan lore
tan, tudomány lore noun
tanĂĄr teacher
tanĂĄri szoba staff room
tanács advice noun
tanács, tanácsol advise verb
tanácsadó adviser noun
tanácsadó counsellor
tanácsol suggest verb
tanácsolni advise
tanácsot, véleményt kérni to consult, -ed
tanácstalan, zavart puzzled adjective
tanár teacher
tanár,tanárnő teacher noun
tanárnő teacher
tánc dance
táncol dance verb
táncol,tánc dance
táncolni dance
tanév, félév, szakasz term noun
tanfolyam, kurzus course
tanfolyamot elvégezni to take a course
tanít teach verb
tanítani to teach, taught, taught verb
tanító néni school-marm
tanítvány disciple noun
tanítvány pupil noun
tanszék department noun
Tantárgy Subjecte noun
tanterem classroom noun
tanú witness
tanul learn verb
tanul, ismétel revise
tanulási képesség ability to learn
tanulmány esszé essay
tanulni to learn, learnt, learnt verb
tanulni learn
tanuló pupil
tanulságos edifying
tanúságtétel, vallomás testimony noun
tanuvallomás tesz, bizonyít, tanusít to testify, -ied
tanúvédelmi program witness relocation program
tányér plate noun
tapadás adhesion
tapasz plaster noun
tapasztalat, élmény experience
tapasztalat,élmény experience
tapintatosan tactfully
tapintatosan considerately adverb
tapintható, kézzel fogható tangible adjective
táplálkozástudós nutritionist
tapogatózva keres grope verb
tapos tread verb
tapos trample
táppénz sick pay
taps clap
tápszer food-supplement noun
tarajos sül porcupine
tárca portfolio noun
tárcanélküli without portfolio
tárcsázás dial-up
tárgy object
tárgy subject noun
tárgyalás trial
tárgyalás negotiation noun
tárgyalás, megbeszélés negotiation
tárgyas/tárgyatlan geçişli/geçişsiz
tárgyatlan, tárgy nélküli intransitive
tárház, nagyszótár thesaurus
tarkít, belevegyít intersperse
társ companion
társ, másolat counterpart noun
társadalmi helyzet social situation
társadalmi támogatás public support
társadalom society noun
társadalombiztosítás social security
társalgás discourse noun
társalgási conversational
társalgó parlor noun
társalgó lounge
társaság company noun
társaság, vállalat corporation
társaságkedvelő sociable adjective
társaságkedvelő gregarious
társaságot kedvelő outgoing
tarsulni to join
tart keep
tart hold verb
tart to last
tart, köt suspend
tart, megfog hold verb
tartalék, pót-, pótalkatrész spare
tartalmaz include verb
tartalmaz contain verb
tartalmaz, beszámít comprise verb
tartalmazni consist of
tartalom, függelék schedule noun
tartály reservoir noun
tartani to hold, held, held verb
tartani állatot to keep, kept, kept verb
tartja a lépést keep up with
tartó rack
tartogat vkinek valamit have in store for sy
tartogat vkinek vmit have in store for sb
tartomány, tárgykör domain
tartozik to owe, -d
tartózkodás, korlátozás restraint
tartózkodási engedély residence permit
tartózkodik valamitől abstain from verb
tartózkodó reserved
tartózkodó, visszahúzodó, zárkózott reserved
táska bag adjective
tavacska pond
tavasz spring
távol far
távol afield
Távol lenni Be away
távol lenni egymástól to be distant from sy
távol tart to ward off
távolabb levő further
távolabbi, további further adjective
távoli remote
távoli far apart
távoli rokon distant relative
távoli rokon distant relations
távoltart ward off
távoltart, elhárít ward off
te you
te is, ugyanazt kívánom neked is same to you!
Te jĂł varĂĄt vagy. You are a good friend.
Te vagy you are
te, ti you
te,ti,ön,téged,titeket,önöket you pronoun
tea brew
teaszűrő tea-strainer
technika Technology
technológia technology
tégla brick
tégla, kém mole
tegnap yesterday
tehén cow
teher burden
teherautó lorry noun
teherautó van
tehergépkocsi, kamion lorry
tehetetlen helpless adjective
tehetetlenség,elesettség helplessness
tehetség talent
tehetség power
tej milk noun
tej- dairy
tejföl sour cream noun
tejkaramella butter-scotch noun
tejszín cream noun
tejszínhab whipped cream noun
tejtermék dairy
tejtermék dairy products
tejtermék dairy product
tejüzem dairy noun
tekercs spool
tekeregni to hang out
tekint vminek consider verb
tekint, tart regard … as
tekintélyes prestigious adjective
tekintetbe vesz respect
tekintetbe vesz vmit take into consideation
tekintettel lenni vmire in consideration of sg
tekintettel vmire in consideration of
teknős tortoise
teknősbéka turtle
tékozló extravagant adjective
tél winter noun
tele van a hócipője brassed off
telefax, faxot küld fax
telefon telephone noun
telefonál egyet make a phone call expression
telefonálni to phone
telefonálni make a phone call expression
telefonáló caller
telefonszám telephone numbuer
telefonszám phone number noun
telek site, parcel, plot noun
telephone number telefonszám
település settlement
telhetetlen insatiable adjective
teli packed
télikabát winter coat noun
telített saturated adjective
telített zsír saturated fat
telített zsírok saturated fats
telítettség, teltség plenum noun
telítettségi pont saturation point
teljes utter
teljes kiőrlésű wholemeal
teljes kiörlésű wide wheat bread
teljes kiőrlésű kenyér whole wheat bread
teljes munkaidő full-time noun
teljes, tökéletes utter adjective
teljesen completely
teljesen entirely adverb
teljesen thoroughly
teljesen stark
teljesen elcseszett back-assward
teljesen odavan az örömtől stoked
teljesen, egészen throughout, utterly adverb
teljesít, végrehajt implement verb
teljesít, végrehajt accomplish
teljesítés fulfillment
teljesítmény achievement
teljesítmény, eredmény achievement
teljesség entirety
teltkarcsú plump
téma topic, theme
temetés funeral
Templom Church
templombajáró churchgoer
tempó tempo noun
tendál, tart vmerre to tend to
tengerész sailor
tengeri maritime adjective
tengeri malac guinea pig
tengerimalac guinea pig
tengerpart shore
tengerpart coast
tengerpart beach
teniszlabda tennis ball noun
teniszpálya tennis court noun
teniszütő tennis racket noun
tenni put verb
tenni to put, put, put verb
tenni, tett put verb
tényeket tartalmazó factual adjective
tenyér palm noun
tenyészt, szül breed verb
tényirodalom non-fiction
ténykedik, házigazdáskodik officiate verb
ténykérdés matter of fact expression
ténylegesen actually
tép, szakít to tore
tépni to tear, tore, torn verb
tepsi roasting tin noun
Tér Squares
terápiás therapeutic
térbeli spatial
térd knee noun
térdnadrág knickers
térdre kényszerít bring sy to heel expression
terem hall
terep area
terhelni vkit lumber
terhes pregnant
terhesség gestation noun
terhességmegszakítás interruption
teríteni to set, set, set verb
teríteni to spread, spread, spread verb
terítő, szalvéta napkin noun
terjed spread
terjed (hír) get about
terjed, fekszikű range
terjedelem coverage
terjedelem magnitude
terjeszkedik expand
terjeszkedni expand verb
terjeszt, terjed spread verb
térkép map
térköz, időköz interval
termék product noun
termék asszisztens production assisstant
termékeny fecund
termékeny, burjánzó, bővelkedő prolific adjective
termékenyítő seminal
termékenység fertility noun
termény, termés crop
termés yield
termés crop
természet nature noun
természet, jellem nature noun
természetesen certainly
Természetesen Of course
természetesnek vesz take it for granted
természetfilm wildlife documentary
természetkutató naturalist
természettudomány Science
természetvédelem conservation noun
termetes burly adjective
terrorizál, kínoz bully
terület territory
terv,tervez plan
tervez plan verb
tervrajz blueprint
Tessék Pardon?
tessék (itt van) here you are
Tessék, itt van. Here you are. noun
Tessék? Pardon? noun
Tessék. Here you are. expression
test body noun
testes, terjedelmes bulky adjective
testevelés PE=Physical Education
testileg korlátozott physically challenged
testtartás posture
tesz, rak put verb
tesz, végez to do verb
tesz,csinál do verb
tesz,helyez put verb
tészta spaghetti
tészta pasta
tesztelés testing
tét, cövek stake
tétel lot
tetem carcase
tető roof noun
tetőablak skylight
tetőpont, csúcs summit noun
tetőpontjára ér come to a head
tétován vaguely
tétovázás vacillation noun
tettet pretend
tetű louse, lice noun
tetü louse noun
tetvek lice noun
teve camel
teve púpja hörgüç
téved, vétkezik err
téved,tévedsz you are wrong verb
tevékenység activity
tévét néz watch TV
Their surprise party floored me. A meglepetés bulitól tiszta padlót fogtam.
throw up hányni
ti vagytok you are
tied your
Tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Thine is the kingdom, and the power, and the glory
tied, tiéid thine
tiétek your
tigris tiger
tikkasztó sweltering
tilalom ban noun
tiltakozás protest noun
tiltakozás, visszavágás recrimination noun
tiltott banned adjective
tiltott forbidden adjective
tiltott, meg nem engedett illicit
tintahal squid
tipikus typical adjective
tiszta gáz bugger
tisztel honour verb
tiszteleg pay tribute
tisztelet esteem
tiszteletére in tribute to
tiszteletreméltó respectable
tiszteletreméltó honourable
tisztelni, méltányolni to respect, -ed
tisztességtelenség dishonesty noun
tisztít to clean verb
Tisztít clean verb
tisztít,tiszta clean
tisztító purifier
tisztviselő clerk
titkoló secretive
titkos under wraps
titkos szavazás ballot
titokban under wrap
titokban surreptitiously adverb
titokban tartani to keep secret, kept, kept
titokzatos enigmatic
titokzatosan mysteriously
tíz ten
tíz fontos címlett ten pound not
tízcentes dime
tízdolláros sawbuck
tizedik tenth numeral
tizenegy eleven
tizenhárom thirteen
tizenhat sixteen
tizenhét seventeen
tizenkettő twelve
tizenkettő thirteen numeral
tizenkilenc nineteen
tizennégy fourteen
tizennyolc eighteen
tizenöt fifteen
tizes skálán on a scale of one to ten
lake
to fit together illeni egymáshoz
to get bored with megunni
to get married házasodni verb
to long szeretne
to put sy into power hatalomra segít vkit
több dolog között among
több mint sok, bőséges plenty
több ok several reasons other
Több szem többet lát Two heads are better tha one other
több, számos, különböző several
többet ad el valakinél outsell
többet ésszel mint erővel more brain than brawn
többlet, felesleg excess
többség majority
többszintes multi-layered
toboroz recruit
tohonya, slampos, rosszul öltözött shabbily dressed
tojĂĄs egg
tojás egg noun
tök pumpkin
tök squash
tök rendben as right as rain
tőke capital
tőke, forrás fund noun
tőkehal cod
tökéletes, pompás exquisite
tökéletes, remek outstanding!
tökéletesen to a T
tökéletesít improve
tökéletesíteni improve
tökéletesíteni, javítani to improve, -d
töklámpás jack o' lantern
tól, től, ból, ből from
tolakodik, befurakodik intrude
tölcsértorkolat estuary
toll feather
toll pen noun
tollas badmington
tollaslabda badminton noun
tollasladba shuttlecock noun
tollazat feathers
tolltartĂł pencil case
tolltartó pencil case
tolltartó pencil-case noun
tolmács interpreter
tolmács, fordító interpreter
tolongás scramble
tolószék wheelchair
töltelék stuffing noun
töltött stuffed
tolvaj thief/thieves
Tolvaj Thief
Tolvaj Theif
töm, zsúfol stuff
tömb, háztömb block
tömbház block of flats
tombola raffle
tomeges bulky
tömeges karambol, sok autó összeütközése pile-pu
tömegkommunikációs eszközök the mass media
tömegközlekedés public transport
tömés filling noun
tömjén incense
tömlő hose
tömör concise
tömörít, összenyom compress verb
tompít dull
tonhal tuna noun
tönkremenni to be ruined
tönkremenni, elromlani (go) pear shape
tönkrement házasság broken marriage
tönkretett, feldúlt, lepusztult ravaged
tonna tone adverb
toplista cheart
töpreng, rágódik mulla
töprengve pensively
töredékére csökken decrease to a fraction
törekszik valamire to strain after sg expression
törekvő aspiring
törekvő ambitious adjective
törekvő, becsvágyó ambitious
töri az angolt to smatter in English expression
torkig lenni vmivel to be fed up with sg
torkig van vakamivel to be fed up with sg
törmelék rubble
törmelék detritus
törmelék offal
törmelék, tom debris
tornác, veranda porch
tornaterem gym
tornázni to get/do exercise
törni to break, broke, broken verb
törni break
törni break / broke verb
törődik vkivel, vmiver to care, -d for
törődik vmivel heed
törődik, gondoskodik care verb
torok throat
torok guttural
torokfájás sore throat
töröl, radíroz wipe verb
törölköző towel noun
toronymagasan hands doen
törpepapagáj parakeet
torta cake
torta tart noun
történelem History
történelmi regény historical novel
történet story
történik happen verb
törtet fight to the top
törtszám fraction
törülköző towel noun
törülközőtartó towel rack
törvénybe iktat, elrendel enact verb
törvényhozás legislation, legislature, enactment noun
törvényszéki forensic
törvénytisztelő law-abiding
torzít distort
törzs stem
törzshely, tanya haunt noun
törzsvendég regular guest noun
totál idióta utter moron adjective
totál leállni vmivel go cold turkey
totjázik muck about/around
totyogó toddler
tovább, további further
town város
tőzsdeügynök stockbroker
trafipax speed trap noun
tragédia tragedy
trágya manure
transzvesztita gender bender
Travolta járás pimp roll
tréfamester hoaxer
tréner,tréningvezető trainer
tréningruha track suit
trikó, póló T-shirt
trolibusz trolleybus
Trombita Trumped
trutymó gunge
tücsök cricket
tud know verb
tud-hat-het can
tud, ismer know sg
tud, ismer know / knew verb
tud,ismer know verb
tudás, ismeret, tudomás knowledge
tudat işrab et
tudat alatt subsonsciously
tudat, értesít acquaint verb
tudatában van vminek be aware of sg
tudatában van,értékesít to realize
tudatlan ignorant
tudatosság awareness
tudatosság consciousness
tudni to know, knew, known verb
tudni can verb
tudni know verb
tudni, ismerni know
tüdő lungs
tüdőgyulladás pneumonia
tudományos eredmény contribution to knowledge
tudományos kutatás research noun
tudományos-fantasztikus történet sci-fi
tudomást sem vesz róla take no notice
tudósító, levelező correspondent
tudott could verb
tudott knew verb
tudott,ismert knew verb
tükör mirror noun
túl too
túl sokat to musch
túl van a nehezén/veszélyen be out of teh woods
túl, azon kívül, ráadásul besides other
tulajdon, saját tárgy possession
tulajdonít ascribe
tulajdonnév proper noun
tulajdonos owner noun
tulajdonság feature
tulajdonság characteristic noun
tulajdonsag quality
tulajdonság property noun
túláradó exuberant
túláradóan vidám hilarious adjective
tülekedés scramble noun
túlél outlive
túlélési arány survival rate
túlérzékeny, túlfeszített highly strung
túlexponálás overexposure
túlfeszített overstreched adjective
túlfeszített overwrought
túlnyomó overwhelming
túlöltözött loaded for bear
túlóra overtime noun
túlórázik to do overtime
túloz overstate
túlsúlyos overweight
túlterheltség, undor surfeit
túltesz, felülmúl surpass, exceed verb
túlteszi magát get over sg
túlteszi magát vmin, kihever get over
túlzás exaggerate
túlzás exaggeration
túlzott excessive
túlzott, erőltetett far-fetched adjective
túlzott, túlzásba vitt exaggerated
túlzsúfolt overcrowded adjective
tumor, terjeszkedés growth
tündér pixie noun
Tűnj a szemem elől. Get out of my face expression
túrázik to go hiking
túrázni hike verb
türelmes patient adjective
türelmes tolerant
türelmetlen impatient
turista rambler
turista tourist noun
turista, turisztikai tourist other
turkál, kotorászik rummage
turkálja az ételt picking at the food expression
turmixgép blender noun
túró cottage cheese
tűsarok stiletto heels
tüske spike noun
tuskó, fahasáb log
tüsszent sneeze verb
túsz (to take) hostage
tutaj raft
tuti in the bag
tűz pin
tűzálló edény casserde dish
tüzel fire verb
tüzet nyit open fire verb
tűzhely cooker
Tűzhely Fridge
tűzhely stove noun
tűzköves eszközök flint tools
tűzőgép stapler
tűzoltó firefighter
tűzön vizen át through thick or thin
tűzszünet ceasefire noun
TV boob tube
TV telly
tv-mániás couch potato
TV, képernyő idiot box
tyúk hen
tyúkeszű birdbrain
uborka cucumber
üdítő, felvidító exhilarating
üdülő övezet holiday resort
üdülőhely resort
udvar yard
udvarias courteous
udvarias polite
udvariasság politeness
udvariasság, illem courtesy noun
udvarlás courtship
udvarló suitor
udvarol beau
üdvözlés hail
üdvözlet welcome
Üdvözöllek. Welcome to expression
ufo undentified flying object
ugatni to bark
ugrándozik jiggle
ugrás bound
ugratás teasing
ugrik, szökell leap verb
ugrik, szökken spring verb
ugróiskola hopscotch
ügy case
úgy so, that way
ügy matter noun
Úgy dohányzik, mint a gyárkémény He,She smokes like a chimney expression
Úgy hiányzik, mint púp a hátamra I need it like a hole in the head expression
úgy látszott, mintha it seemed as though
Úgy úszik,mint a nyeletlen fejsze She swims like a brick expression
úgy vélem i reckon
úgy vélem... I reckon
ugyanabban az időben meantime
ugyanolyan,hasonló same adjective
ugye (visszakérdezés) question-tag expression
ügyefogyott, esetlen gawk adjective
ügyes adroit adjective
ügyes expert
ügyes vagy well done
ügyes, fürge deft adjective
ügyesség, jártasság skill
ügyfél client noun
Ügyfél Customer
Ügyfél Costumer
ügyfélfogadási idő office hours noun
ugynaz same
ügynökség agency
ügyvéd lawyer noun
ügyvéd attorney
új new
új kölcsön felvétele refinancing
újból again
újból megfogalmaz, újból kifejt restate
újdonság novelty
ujj finger noun
ujj digit
újjászületés, újra megtestesülés reincarnation
ujjatlan sleeveless adjective
ujjatlan (póló) sleeveless
újonc recruit noun
újonnan megjelent a new release
újra rendbe hoz refurbish
újra szétoszt, átrendez to redistribute, -d
újra, megint again
újrabirtokol to repossess
újraélesztés resusticate noun
újrafelhasznál recycle
újrafeltölt replenish
újrakezd, folytat resume
újrakezdés, folytatás resumption noun
újság newspaper noun
újságárus newsagent
újságíró journalist
újult erővel with a vengeance
ül sit verb
üldöz chase
üldöz shag
üldöz hound, pursue verb
üldöz, gyötör persecute
üldöz, követ pursue
üldöz, törekszik pursuit verb
üldözni, vadászni to chase, -d
üledék deposition
ülés, óra session noun
Ülj le Sit down expression
ülni to sit, sat, sat verb
ülni sit verb
Ülő Slayer
ült sat verb
unalmas boring verb
undor loathing
undor distaste noun
undor, utálat abhorrence noun
undorít vkit barf sy out
undorító disgusting
Undorodom tőle,hányom kell tőle It makes me sick expression
ünnep holiday noun
ünnepek holiday season other
ünnepel celebrate verb
ünnepélyesség solemnity
ünnepi díszruha, díszes lószerszám trappings
unoka grandchild
unokahúg niece
unokák grandchildren
unokaöcs nephew
unokatestvér cousin
unott bored
úr gentleman
uralkodás reign noun
uralkodni, irányítani to rule, -d
uralkodó, elterjedt prevalent
üreg cavity
üreges cavernous
üreges, homorú, beesett hollow adjective
üres blank
üres dume, maszlag bunk noun
üresedés, megüresedő szoba vacancy
üresedés, üres szoba vacancy
üresfejű bonehea
űrhajó spacecraft
űrhajós spaceman
urnához járul go to the polls
úrnő mistress
ürül discharge
ürülék defecation
úszik swim verb
úszni to swim, swam, swum verb
úszni swim verb
úszni megy to go swimming
úszó jégtábla ice floe
úszó, uszony, taréj fin
úszott swam verb
üt hit verb
út road
üt, dübörög pound
üt, legyőz, megver beat verb
út,utca way expression
utai rabló mugger
utál loathe
utál detest verb
utal imply verb
utál, nem szeret to hate verb
utálatos distasteful
utálattal néz valakit look daggers at someone expression
utálni to hate
utálni to hate it verb
utalni, hivatkozni vmire te refer, -red
után after
utána nézni look into
utasít instruct
utasítás, parancs command
utazik travel verb
utazik,utazás travel
Utazótáska Traver set
utca street noun
utcai zenész busker
úti beszámoló travelogue
útikönyv travel book
útikönyv gudie book
útkereszteződés junction
ütközés hurtling
ütközés, karambol collision
útlevél passport noun
útmegszakítás stopover
útmutató guide noun
ütni to hit, hit, hit verb
utóbbi három latter three
utód descendant
ütögetni to bang
utolér, megelőz overtake verb
utolsó, múltkori, legutóbbi last
úttörő pioneer noun
útvonal route noun
útvonal, útiterv/program itinerary
útvonalterv itinerary
üvegárú glassware
üvegházhatás green house effect
üvölt roar verb
uvoltes roar
üzenet message
üzenetrögzítő answering machine noun
üzérkedik scalp
üzlet business noun
üzlet, ügy business noun
üzletet kötni do business adverb
üzlethelyiség parlor
üzleti úton on business expression
üzlettárs, haver sidekick
vacak vile
vacak cucc lemon
vacak, előkelő cheesy
vacsora supper
vacsora dinner
vad, nyers feral
vadállat beast
vadász hunter noun
vadászat, üldözés hunt
vadászni hunt
vaddisznó wild-boar
vádló accusatory
vádlón accusingly
vádlott defendant
vádol accuse
vádol, megvádol to accuse, -d
vadon wilderness
vadonatúj brand new
vadság, barbarizmus savagery noun
vág cut verb
vág,vágás cut
vagdalt hús minced meat
vágni to cut, cut, cut verb
vágtat gallop
vagy or
vágy urge
vágy, vágyódás longing
vágyakozó tekintet gloat
vagyon fortune noun
vagyon possession
vagyon, nyereség asset noun
Vaj Butter
vajon, hogy whether
vak blind
vakáció vacation
vakarozni to scratch
vaker pitch
vakmerő reckless
vakmerő, nemtörődöm reckless
vakmerő, sokat kockáztató foolhardy
vakmerően kockáztat venture verb
vakolás plastering
val,vel with (vif)
valaha ever adverb
valaha régen szokott csinálni valamit used to do sg verb
Valaki Someone
valaki előnyére in favour of adverb
valaki felé to
valaki részére for pronoun
valakinek kedvezve in favor of expression
valakinél aludni, felugrani estére to crash
valameddig until
valameddig (időhatározó) until adverb
valamelyik, bármelyik either
valamennyi, mind every numeral
valamennyi, semennyi any
valami something noun
valami éri come in for sg
valami fölött above
valami fölött over
valami segítségével by means of
valami sokkolja to be taken aback by sg expression
valami, semmi, bármi anything noun
valamiből készült made from
valamihez hasonlítva compared to
valamihez képest compared to sg
valamikor/valaha szokásban volt used to
valamikorra by the time adverb
valamilyen pályára lép enter a profession expression
valamilyen politikát folytat to adopt a policy verb
valamilyen szintig to some extent
valamilyennek vél, tart deem verb
valamin túl,múlt past
valaminek a látványa the sight of something expression
valaminek a másik oldalán other side of
valaminek megfelelő, valamihez képest in accordance with adverb
valamint as well as
valamirevaló, érdemleges worthwhile
valamiről beszélni talking of
valamivel kapcsolatban in relation to
valamivel kapcsolatban in connection of expression
valamivel összetéveszt take for expression
válás divorce
válás, házassági bontóítélet divorce
válasz answer
válasz until
válaszol,felel reply verb
válaszolni to answer verb
válaszolni answer verb
választ to opt, -ed
választ opt
választ, kiválaszt choose verb
választani to elect, -ed
választani choose other
választás election
választás, lehetőség choice noun
választék assortment
választható optional adjective
választható tantárgy optional subject noun
választójog suffrage noun
választókerület borough
választókerület, város borough
válik vmivé become verb
válik vmivé to become, became, become verb
váll shoulders
váll shoulder
vállal, belefog vmibe undertake verb
vállalkozó entrepreneur
vallás confession
vallási felekezet religious denomination
vallási ünnep religious holyday noun
vallat interrogate verb
vállat von shrug verb
vallja magát valaminek plead
válni valamivé become / became verb
valódi real
valódi, lényeges, belső intrinsic adjective
válogatós picky
válogatós choosey
valójában in fact/actually/as a matter of fact
Valójában Actually
valószínű likely
valószínüleg possibly
valószínűleg probably
valószínűség likelihood noun
valószínűtlen improbable
válság recession
váltakozik, változik vary
változatlanul invariably
változatos varied
változik, változtat vary verb
változtat, ad render
vályogtégla adobe noun
vámpír vampire
van is
van have verb
van (létige) am,are,is verb
van beleszólása have a say expression
Van egy.../ Vannak There is.../ There are
Van házi állatod? Have you got a pet?
van valamije have,has
van valamije have got
van, birtokolni to have, had, had verb
vándoról wander verb
vannak are
vár castle
vár valakit,valamit wait for somebody,something expression
vár, elvár to expected
várakozik to await
várakozik await
varangy toad
váratlan dramaturgiai fordulat :) plot twist
váratlan esemény incident
váratlan nyeremény a windfall
váratlanul unexpectedly
váratlanul, véletlenül fortuitously
varázs magic
varázsige, átok magic spell noun
varázslat enchantment
várható, esedékes due
várni to wait verb
varni to expect
Várni Wait
várni vmire expect verb
várom már (nagyon)... Im looking forward to...
várom már nagyon a találkozást Im looking forward to the meeting
várom már nagyon h viszontlássalak Im looking forward to seeing you soon
város town
város nézés sightseeing
városi civic adjective
városi vízpart waterfront noun
városnézés sightseeing tour noun
varr sew verb
varrat nélküli seamless
vas iron
vasalni do the ironing expression
Vasalni Iron
vásárlás, beszerzés shopping noun
vasárnap Sunday noun
vásárolni buy / bought verb
vastag thick
vastag, sűrű thick
vasút railway
vasútállomás railway station noun
vasúti pályaudvar railway station expression
vasvilla prong noun
vasvilla, hangvilla pitchfork
váz framework
vécé loo
véd ward
véd, menteget plead verb
véd, óv schützen
Vedd fel a tollad Pick up your pen expression
Vedd fel a tollad! Pick up your pen.
vedel swig verb
védelem protection
védőbeszéd plea
védőszemüveg googles
védőügyvéd pleader noun
végig valamin along
végigsimít vmit stroke
végkielégítés pay-out
végkielégítést kap be given a golden handshake
végre at last
végrehajt carry out
végrehajt conduct
végrehajt, keresztülvisz implement verb
végrehajt, teljesít accomplish
végrehajtó executive
végrendelet death wish
végrendelkezés devise
végső ultimate
végső fokon, végül is, végül eventually
végtagok limbs
végtelen infinite
végtelenség infinity noun
végtelenül, mérhetetlenül excessively adverb
végül finally
végül at last expression
végül is eventually
végül, végtére ultimately
Végül,de nem utolsó sorban Lust but no least expression
végülis,legvégül after all
Vegyél kabátot! Take a coat! expression
vegyes ágazatú középiskola comprehensive school noun
vegyész, gyógyszerész, patikus chemist
vegyszerek chemicals
végzés warrant
vékony léan
vékonyan thinly
vele jár, ró entail
vele született inbred
velejáró, kísérő concomitant adjective
vélekedik, megért conceive of sg verb
velem szemben opposite me
véleményformáló opinion-shaper
véleményt kikér pick ones brain expression
véletlen egybeesés coincidence expression
véletlenszerű random
véletlenül accidentally
véletlenül by the way/incidentally
véletlenül rastlanti
véletlenül II. by chance
véletlenül találkozik come across
velő, tök marrow
vendágszerető hospitable
vendég guest noun
vendéglátás hospitality noun
vendégség treat
vendégszeretet hospitality
vendégszerető hospitable
vendégszoba spare room
vénlány spinster
venni buy verb
venni, vásárolni to buy, bought, bought verb
vér a pucájában guts
verda old banger
verdák cars
verem pit
vérengző ferocious
vérfagyasztó bloodcurdling
vérfertőzés incest
vérontás bloodshed
vérontás, mészárlás carnage noun
vers poem
verseny competition
versenyez, küzd contest verb
versenyfutás az idővel race against the clock
versenyképes competitive
Versenyt futnak az idővel They are racing agains time expression
versenyző contestant noun
versenyző contender
vérzés bleeding noun
vérzik bleed verb
véső chisel
vessző comma other
vesz buy verb
vesz (adást) to tune in
veszedelem peril
veszekedés hassle noun
veszekszik quarrel verb
veszély, fenyegetés menace noun
veszélyes dangerous adjective
veszélyes pernicious
veszélyesen dangerously
veszélyeztet jeopardise
veszett rabid
veszettség rabies
veszít, bebukik valamit roll snake eyes
vet sow, sowed, sown
veteményeskert allotment
veterán vet
vetít shine on
vétkes quilty
vétkezik sin
vétkezik err
vétség delinquency
vett bought verb
vevőkör clientele
vevőkör, állandó vásárló custom
vezekelni do penance expression
vezércikk leading article
vezércikk editoral
vezet drive verb
vezet lead verb
vezet to lead
vezet, visz, indít, tol, irányít, eljuttat to drive verb
vezetékes telefon landline
vezetéknév surname
vezetéps (autó) lead
vezetett drove verb
vezetni to drive, drove, driven verb
vezetni drive verb
vezetni, irányítani to lead, led, led verb
vezető executive noun
vezető melletti ülés, anyósülés passenger seat
vezetőség board
vezír vizier
vhova tartó bound
vicc joke
vicces funny adjective
viccet mesél tell a joke
viccet mondani to tell a joke
vicclap comic
vicsorog to snarl
vidám happy-go-lucky adjective
vidám cheerful
vidámpark wonderland
vidámpark funfair
vidék countryside noun
vidék the sticks
vidék, ország country
vidéken in the country
vidéki ház cottage
videó video noun
vidra otter noun
vigasz, megnyugvás solace noun
vigaszt talál to take comfort
vígjáték comedy
vigyázz magadra! take care!
vigyor grin
vigyor, vigyorog grin verb
vigyorog grin verb
vihar storm noun
vihog, kacarászik giggle verb
világ world
világi secular adjective
vilagos beige
világos fair hair
világos arcszíne van to have a fair complexion
világossá válik dawn on
világpolgár cosmopolitan noun
világpolgári, kozmopolita cosmopolitan
villa fork noun
villámlás lighting
villamos tram
villamosszékben kivégez electrocute
villamosszékben kivégez, halálos áramütést szenved electrocute
villan, vibrál flicker verb
villanás flash
villanyszerelő electrician noun
villáskulcs spanner
villásreggeli brunch
vinni to take, took, taken verb
vinni, elvinni take verb
virág, virágzás bloom
virágbolt flowershop
virágok és méhecskék dahlias and bees
virágzás bloom
virágzó flourishing
Virsli/Virslik Some sausage(s)
virul flourish
virul, gyarapszik tthrive
virul, gyarapszik thrive
virulent fertőző
visel wear verb
visel wears
visel, hord wear
viseli a felelősséget to bear the blame verb
viselkedés behave
viselkedés behaviour
viselkedés problémák behavioural problems
viselkedéssel kapcsolatos behavioural
viselkedik to behave
Viselkedj rendesen! Behave yourself! expression
viselkedj! mind your p's & q's!
viselkedni to behave, -d
viselni to wear, wore, worn verb
viselni wear verb
viselt wore verb
viskó, fészer, pajta shed
vissza back noun
visszaemlékezés reminiscence noun
visszaemlékezés, emlék reminiscence noun
visszaemlékszik recall
visszaesés backslide verb
visszaesett backslid verb
visszaesett backslidden / backslid verb
visszafelé sül el backfire
visszafizet reimburse
visszafogott low-key
visszafojt, elnyom repress
visszaható névmás reflexive pronoun
visszahódít, megjavít, meggyógyít reclaim verb
visszahoz, visszanyer retrieve
visszaidéz recapture
visszajáró in change
visszamarad to be left over
visszamaradottság backwardness noun
visszanyer reclaim
visszanyerni pl egészséget to recover, -ed
visszariad, meghátrál shrink verb
visszaszerez retrieve
visszatart withhold
visszatart, megőriz retain
visszataszító repugnant
visszatér, visszaüt to revert, -ed
visszatérés return
visszatérítés refund
visszautasít to deny
visszautasít, elutasít refuse
visszavágás, visszavág riposte noun
Visszavágni Fight back
visszavesz,visszavon take back expression
visszavon undo
visszavonja a jelölést to deface
visszavonul, félreáll step aside
visszhang echo noun
visz to carry
visz, hord, cipel to carry, -ied
visz, rak, tesz take verb
visz, szállít, elvisel to carry verb
viszály discord
viszi a pálmát takes the cake
viszi a prímet take the cake
viszket itch
viszlát Bye expression
Viszlát most Bye for now
viszonoz, nyújt, tolmácsol render verb
viszont látásra goodbye
Viszont látásra később! See you later.
Viszont látásra. Good by.
viszont, pedig in turn
viszontagság vicissitude
viszonteladó retailing company
Viszontlátásra! Goodbye.
vita discussion
vita row
vita argument noun
vita, veszekedés row
vita, viszály controversy
vita, vitázik debate noun
vitamin vitamin noun
vitat argue(that)
vitathatatlan undisputed
vitathatóan arguably
vitatkozni to argue, -d
vitatkozni argue verb
vitatott controversial adjective
vitatott, vitás controversial
viteldíj fare
vitézség prowess
vitézség, bátorság prowess noun
vitorla sail
vitorlás sail
Vitorlázás Sailing
vitrin china cabinet
vitt, elvitt took verb
víz water noun
vízálló waterproof
vízálló, vízhatlan waterproof
vízcsap tap
vizel urinate
vizelet urine
vizelni check out the plumbing
vizes wet adjective
viziló hippo noun
viziló hippopotamus
vízkereszt Twelfth-day noun
vízkereszt epiphany
vizsga exam
vizsgál examine verb
vizsgálat examine
vizsgálat inquiry noun
vizsgálat investigation
vizsgálat examination noun
vizsgálatot folytat inquire
vizsgálatot folytat, nyomoz enquire
vizsgára készül revise for exam
vizszintes across
vízvezeték szerelő plumber
vízzel elárasztott awash
vki ellen játszani to play against
vkit emlékeztetni vmire to remind sy of sg
vkit lefényképezni to take photograph of sy
vkit megnevettetni to make sy laugh
vkit megríkatni to make sy cry
vkit zsigerből utálni hate sones guts
vmi ellenére in spite of
vmi ellenére despite
vmi felé orientálódik oriented towards
vmi helyett instead of sg
vmi helyett in lieu of sg
vmi hiányában, zavaréában lenni be at a loss for
vmi hörcsög gerbal
vmi mellett, érdekében in favour of
vmi oknál fogva for some reason
vmi révén by means of
vmi szerint, vmihez képest according to sg
vmi szóba sem jöhet sg is out of the question
vmiben meghalni to die, -d of sg
vmihez kapcsolódó témák the themes related to
vminek a jelenléte the presence of
vminek a szélén, határán on the verge on sg
vminek a szélén, határán on the verge of sg
vminek a természete the nature of
vminek az alapja grounds
vminek az élén on point
vminek ellenére despite
vminek következtében due to sg
vminek új volta, újszerűség novelty
vmire ítél doom to sg
vmit követő follow-up
vmivel foglalkozó magazin a magazine dealing with...
vmivel kirakott encrusted
vmivel kölcsönhatásban van to interact with
son-in-law
vödör bucket
vőlegény fiancé, bridegroom
vőlegény groom noun
volt was,were verb
volt been verb
volt was
volt had verb
volt,volt valamije had verb
vonaglik writhe verb
vonaglik squirm
vonakodás, idegenkedés reluctance noun
vonakodó, kelletlen reluctant
vonakodva, kelletlenül reluctantly
vonakodva, nem szívesen reluctantly
vonalzĂł ruler
vonalzó ruler noun
vonás feature
vonás, jellegzetesség trait
vonat train noun
vonat, edz train
vonatallomas railway,train station noun
Vonatállomás Station
vonatkozik valamire pertain to verb
vonatkozik vmire pertain to sg
vonatkozik, érint concern
vonatkozó névmás relative pronoun
vonatkozói mellékmondat relative clauses
vonatkoztat, említ, feloz refer
vonszol, vontatottan halad drag
vontat tow verb
vontat, szállít haul verb
vontat(ott) warp
vontató tow truck
vonyít, nyüszít howl verb
vonzalom affection
vonzatos ige phrasel verb
vonzerő appeal
vonzerő draw
vonzó attractive
vonzó hely, látványosság attraction
vörösbegy robin
vöröshajú ginge
wall fal
want akarni
wastepaper bin szemetes kosar
WC Toilett
wc toilet
wedding esküvő
white fehér
withdrawn zárkózott
without nélkül other
x-box bolt electronic shop
Xilofon Xylophone
zabkása porridge
zabpehely cereal noun
zaj noise noun
zajongani make a noise expression
zajos noisy adjective
zamat relish
zamatosság raciness
zár close verb
zárkózott reserved
zárkózottság aloofness
zárójel brackets other
zárójel brackets, parentheses
zárójelben in brackets expression
zárolt locked
zászló a flag
zátonyra futott stranded
zavar, félrevezet distract verb
Zavar, ha...? Does it bother you if...?
zavar, piszkál bothet verb
zavarba ejt, nehezet kérdez stump
zavarba ejt, összezavar baffle verb
zavarba hoz put out
zavarba hoz, megszégyenít abash verb
zavarni, bosszantani to annoy, -ed
zavaró tényező distraction
zavaróan disturbingly
zavarodott, zavarban lévő confused
zavart, gátlásos embarrassed
zavart, tanácstalan puzzled
zavart, zavarodott confused
zebra zebra crossing point
zeller celery
zendülés riot noun
zendülés mutiny noun
zenegép, wurlitzer jukebox
zenekar orchestra
zenész musician
zeneszerző composer noun
zihál gasp
zilált deranged
zilált, összekócolt tousled adjective
zipzár slide fastener, zipper
zokog sob
zokog, hüppög to sob
zöld green adjective
zöldbab green beans
zöldfülű greenhorn
zöldfülű tenderfoot
zöldfülű, újonc tenderfoot
zöldséges greengrocer
zöldséges húsleves broth
zoldsegsalata lettuce
zongora piano
zongoraszék piano stool
zörgés, csörgés rattle
zörgő, suhogó, ropogó rustling adjective
zörög, karattyol, idegesít rattle verb
zsákmány haul
zsákutcába fut to reach a dead end
zsanér hinge
zsarnok bully
zsarnok tyrant
zsarol extort sg from sy verb
zsaru copper
zsebkendő handkerchief
zsebkendő hanky
zsebkendő tissue noun
zsebpénz allowance
zsebtolvaj pickpocket
zselé jelly noun
zsémbes bad-tempered adjective
zsémbes nagging adjective
zseton (kaszinóban chip
zsibbadt, kába faded
zsigerek viscera noun
zsivaj, karattyolás chatter
zsivaj, zenebona uproar
zsolozsma chant noun
zsúfol cram
zsúfolt crowded adjective
zsugori mean adjective
zsugori skinflint
zuhan to crash
Zuhany Shower
zuhanyzik shower
zuhog chock it down
zuhog, önt pour
zümmög buzz
zümmög, zúg drone verb
zűr pain
zűrzavar, összevisszaság clutter
zűrzavar, rendetlenség clutter noun
zúz jam
zúzni to smash verb
zúzni, őrülten bulizni paint the town red

11297 entries